Біологія. 7 клас. Остапченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Виділення та його значення для організму

Пригадайте, що таке обмін речовин. Що таке газообмін? Які функції жирового тіла членистоногих? Що таке клоака?

Під час обміну речовин, тобто внаслідок тих хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, у клітинах тіла тварин утворюються кінцеві продукти обміну. Головні з них - вуглекислий газ та деякі інші сполуки Нітрогену, які в різних груп тварин утворюються у вигляді амоніаку, сечовини, сечової кислоти тощо. Такі речовини є отруйними для організму, тому мають бути виведені з нього назовні.

Процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин мають назву виділення.

Видалення з організму тварин кінцевих продуктів обміну речовин здійснюють спеціалізовані органи виділення, а також інші структури, для яких видільна функція не є основною (як-от зябра риб, шкіра ссавців).

Які є органи виділення у тварин?

• У багатьох кільчастих червів органи виділення - нефридії (мал. 172, 1). Вони мають вигляд довгої трубки, розширеної в центральній частині. На верхівці така трубка має лійку з війчастими клітинами.

• Будова органів виділення членистоногих залежить від їхнього середовища існування. У ракоподібних, які здебільшого мешкають у водному середовищі, органи виділення - це пара зелених залоз (мал. 172, 2). Ці органи розташовані в голові та відкриваються назовні біля основ вусиків або нижніх щелеп. Кінцеві продукти обміну - амоніак - надають стінкам канальця зеленуватого кольору, звідки й походить назва цих органів.

Мал. 172. Органи виділення безхребетних тварин: 1 - нефридії кільчастих червів; 2 - зелені залози ракоподібних; 3 - мальпігієві судини комах

У наземних членистоногих - комах і більшості павукоподібних - органи виділення - мальпігієві судини (мал. 172, 3). Одним, сліпо замкненим, кінцем вони спрямовані в порожнину тіла, іншим - відкриваються в порожнину кишківника.

Цікаво знати

Мальпігієві судини названо на честь італійського вченого XVII ст. Марчелло Мальпігі (1628-1694), який описав ці органи. Вивчав будову кровоносних судин та першим визначив склад формених елементів крові.

• Видільна система молюсків складається з нирок (зазвичай парних) Стінки нирок оплетені численними кровоносними судинами.

У хребетних тварин органи виділення - нирки - фільтрують усю кров, що протікає по тілу, видаляючи з неї кінцеві продукти обміну речовин.

• Видільна система кісткових риб — це пара стрічкоподібних тулубових нирок, розташованих з боків тіла (мал. 173, 1). Кінцеві продукти обміну через трубки - сечоводи - виводяться назовні. Деякі види кісткових риб мають сечовий міхур. У хрящових риб видільна система відкривається у клоаку.

Мал. 173. Органи виділення хребетних тварин: 1 - риб; 2 - амфібій; 3 - рептилій; 4 - птахів; 5 - ссавців (а - нирка; б - сечовід; в - клоака; г - сечовий міхур)

• План будови видільної системи риб, амфібій і рептилій загалом подібний (мал. 173, 2, 3). Сечоводи в цих тварин відкриваються в клоаку.

• У видільній системі птахів (мал. 173, 4) немає сечового міхура. Це зменшує масу тіла тварини і є одним з пристосувань до польоту. Сечоводи, що відходять від нирок, відкриваються безпосередньо в клоаку.

• Видільна система ссавців (мал. 173, 5) складається з парних нирок, сечоводів і непарних сечового міхура і сечівника. На відміну від рептилій, у більшості ссавців (за винятком першозвірів) сечівник відкривається самостійним отвором, а не в клоаку.

У риб деякі кінцеві продукти обміну речовин можуть виводитися також через зябра. Через зябра та шкіру деякі кінцеві продукти обміну речовин виводяться в личинок і деяких дорослих особин амфібій. У ссавців кінцеві продукти обміну речовин виводяться з видихуваним повітрям, з потом через потові залози та, як і в інших тварин, разом з екскрементами через кишківник. Виділення поту забезпечує й охолодження тіла ссавців.

Біологічний словничок: виділення, мальпігієві судини, нефридії, зелені залози, нирки, сечоводи, сечовий міхур, клоака.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які основні функції видільної системи? 2. Які особливості будови видільної системи кільчастих червів? 3. Які особливості будови видільної системи членистоногих? 4. Який план будови видільної системи хребетних тварин? 5. Які структури, крім органів виділення, можуть забезпечувати виведення кінцевих продуктів обміну речовин з організму тварин?

Обговоріть у групах

Які ускладнення відбулися у видільній системі безхребетних (І група) і хребетних (II група) тварин?

Для допитливих і кмітливих

Чим можна пояснити те, що в хребетних тварин подібний план будови видільної системи?

ГДЗ до підручника можна знайти тут (практичні роботи) і тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.