Біологія. 7 клас. Остапченко

Біологія. 7 клас. Остапченко

Ви починаєте вивчати новий розділ біології: науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб, хтось допомагає батькам піклуватися про сільськогосподарських тварин: корів, свиней, курей тощо. Наш підручник ознайомить вас із різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, спричиняють захворювання людини й свійських тварин, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Вступ

§ 1. Тварина - цілісний організм

§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

§ 3. Органи та системи органів тварин

Тема 1. Різноманітність тварин

§ 4. Поняття про класифікацію тварин

§ 5. Кишковопорожнинні (Жалкі)

§ 6. Кільчасті черви

§ 7. Членистоногі

§ 8. Ракоподібні

§ 9. Павукоподібні

§ 10. Будова комах

§ 11. Різноманітність комах

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах

§ 12. Молюски, або М’якуни

§ 13. Паразитичні черви - гельмінти

§ 14. Паразитичні та кровосисні членистоногі

§ 15. Риби

§ 16. Різноманітність риб

§ 17. Амфібії

§ 18. Рептилії

§ 19. Птахи: риси пристосованості до польоту

§ 20. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

§ 21. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини

Практична робота 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів

§ 22. Ссавці: загальна характеристика

§ 23. Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі

§ 24. Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні

§ 25. Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні

§ 26. Різноманітність ссавців: примати

Практична робота 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

§ 27. Живлення тварин

§ 28. Органи травлення тварин

§ 29. Дихання та газообмін у тварин

§ 30. Кров, її основні функції. Транспорт речовин по організму тварин

§ 31. Виділення та його значення для організму

§ 32. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин

§ 33. Опорно-рухова система хребетних тварин

§ 34. Покриви тіла тварин

§ 35. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Практична робота 4 (виконується на вибір учителя). Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Практична робота 5 (виконується на вибір учителя). Порівняння будови скелетів хребетних тварин

Практична робота 6 (виконується на вибір учителя). Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях)

§ 36. Органи чуття тварин

§ 37. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

§ 38. Розвиток тварин

Тема 3. Поведінка тварин

§ 39. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

§ 40. Вроджена і набута поведінка тварин

§ 41. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

§ 42. Форми поведінки тварин

§ 43. Репродуктивна поведінка тварин

§ 44. Територіальна поведінка

§ 45. Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем

Практична робота 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами чи описом)

§ 46. Комунікація тварин

§ 47. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність

Тема 4. Організми та середовища існування

§ 48. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

§ 49. Ланцюги живлення і потоки енергії в екосистемах. Взаємозв’язки різних компонентів екосистеми

§ 50. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми

§ 51. Основи охорони природи

Узагальнення

ГДЗ до підручника можна знайти тут.