Підручник з Біології. 7 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології. 7 клас. Остапченко - Нова програма

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з біології. Велика кількість ілюстрацій, різноманітні запитання і завдання, а також додаткові відомості і цікаві факти сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Зміст, структура і методичний апарат підручника зосереджено на максимальному поєднанні теоретичних знань із практичною діяльністю учня.

Вступ

§ 1. Тварина — живий організм

§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

§ 3. Тканини тварин

§ 4. Органи та системи органів тварин

Тема 1. Різноманітність тварин

§ 5. Поняття про класифікацію тварин

§ 6. Кишковопорожнинні

§ 7. Кільчасті черви

§ 8. Членистоногі

§ 9. Ракоподібні

§ 10. Павукоподібні

§ 11. Будова комах

§ 12. Різноманітність комах

§ 13. Молюски, або м’якуни

§ 14. Паразитичні черви – гельмінти

§ 15. Паразитичні та кровосисні членистоногі

§ 16. Риби

§ 17. Різноманітність риб

§ 18. Амфібії

§ 19. Рептилії

§ 20. Птахи: риси пристосованості до польоту

§ 21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

§ 22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини

§ 23. Ссавці: загальна характеристика

§ 24. Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі

§ 25. Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні

§ 26. Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні

§ 27. Різноманітність ссавців: примати

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

§ 28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

§ 29. Різноманітність травних систем

§ 30. Дихання та газообмін у тварин

§ 31. Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин

§ 32. Виділення та його значення для організму

§ 33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин

§ 34. Опорно-рухова система хребетних тварин

§ 35. Покриви тіла тварин

§ 36. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

§ 37. Органи чуття тварин

§ 38. Регуляція процесів життєдіяльності в організмі тварин

§ 39. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

§ 40. Розвиток тварин

§ 41. Періоди та тривалість життя тварин

Тема 3. Поведінка тварин

§ 42. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

§ 43. Вроджена і набута поведінка тварин

§ 44. Способи орієнтування тварин

§ 45. Форми поведінки тварин

§ 46. Репродуктивна поведінка тварин

§ 47. Територіальна поведінка

§ 48. Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин

§ 49. Комунікація тварин

§ 50. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Тема 4. Організми та середовище існування

§ 51. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

§ 52. Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми

§ 53. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми

§ 54. Основи охорони природи

Узагальнення

Короткий словник термінів

ГДЗ до підручника можна знайти тут (практичні роботи) і тут.