Акушерство. Підручник. Хміль

Періоди пологів

У пологовому акті виділяють три періоди:

  • перший — період розкриття (з початку перших регулярних перейм до повного відкриття шийки матки, 10-12 см);
  • другий — період зганяння (від повного розкриття шийки матки до народження плода);
  • третій — послідовий період (від народження плода до народження посліду).

Діагностика періодів і фаз пологів

Таблиця 9.2

Симптоми й ознаки

Період

Фаза

Шийка не розкрита

Хибні пологи (відсутність пологової діяльності)

Шийка розкрита менше, ніж на 3 см

Перший

Латентна

Шийка розкрита на 3-9 см Швидкість розкриття шийки матки не менша (або більша) — 1 см/год. Початок опускання голівки плода

Перший

Активна

Повне розкриття шийки матки (10 см).

Голівка плода у порожнині таза Немає позивів до потуг

Другий

Рання

Повне розкриття шийки (10 см) Передлегла частина плода досягає дна таза. Роділля починає тужитись

Другий

Пізня (потужна)