Акушерство. Підручник. Хміль

Акушерство. Підручник. Хміль

У підручнику «Акушерство» висвітлено особливості медичної деонтології в акушерстві та спілкування фельдшера, акушерки з вагітною, питання організації акушерської допомоги в Україні. Подано основи асептики та антисептики в акушерстві, наведено сучасні методи дезінфекції різних об’єктів згідно з наказом МОЗ України №59. Розглянуто клінічну анатомію та фізіологію жіночих статевих органів. Із сучасних позицій описані методи діагностики вагітних. Враховуючи велику роль акушерки у проведенні пологів у підручнику в доступній формі описано перебіг та ведення пологів. Велику увагу звернуто на приймання та санітарну обробку роділлі, підтримуючий догляд під час пологів, описано порядок запису партограми, що є важливим для акушерки. Детально висвітлено акушерські операції для збереження вагітності, виправлення положення плода, розроджувальні операції — кесарів розтин, вакуум-екстракція плода, накладання акушерських щипців. Описано алгоритми виконання практичних навичок.

Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І і II рівнів акредитації за спеціальностями «Акушерськаська справа», «Лікувальна справа».

Розділ І. Акушерство як наука. Основні етапи розвитку акушерства

Розділ II. Медична етика та деонтологія у сучасній акушерській практиці, особливості спілкування

Особливості деонтології у роботі в жіночій консультації

Особливості деонтології в акушерському стаціонарі

Особливості деонтології у відділенні патології вагітних

Розділ III. Організація акушерської допомоги в Україні

Принципи організації акушерської служби в Україні

Організація роботи жіночої консультації

Організація акушерської допомоги у сільській місцевості

Організація роботи акушерського стаціонару

Основи законодавства України про охорону здоров’я жінки

Розділ IV. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим акушерського стаціонару

Принципи асептики і антисептики в акушерстві

Профілактика гнійно-запальних захворювань в акушерських стаціонарах

Санітарно-протиепідемічні заходи у родопомічних закладах

Особливості професійної профілактики інфікування вірусним гепатитом, сифілісом та СНІДом

Розділ V. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів

Зовнішні статеві органи

Внутрішні статеві органи

Анатомо-функціональні особливості жіночої статевої сфери у різні вікові періоди життя жінки

Нормальний менструальний цикл

Біологічні ефекти статевих та гонадотропних гормонів

Розділ VI. Діагностика вагітності

Діагностика вагітності ранніх термінів

Діагностика вагітності пізніх термінів

Методика обстеження вагітних

Лабораторні методи діагностики

Методи функціональної діагностики

Гормональні методи дослідження

Розміщення плода в порожнині матки. Акушерська термінологія

Визначення терміну вагітності і дати пологів

Визначення довжини та маси плода під час вагітності

Сучасні методи діагностики стану плода

Розділ VII. Будова і розміри жіночого таза

Будова і розміри жіночого таза

Розділ VIII. Фізіологія вагітності. Спостереження та догляд за вагітними

Розвиток плодового яйця

Будова та розміри голівки і тулуба плода

Розвиток плода. Ознаки зрілості плода

Адаптація організму матері до вагітності

Гігієна вагітних

Харчування вагітної

Ведення вагітних у жіночій консультації

Вплив шкідливих факторів на плід

Профілактика вад розвитку

Принципи фармакотерапії у ранні терміни вагітності

Розділ IX. Фізіологія пологів

Ініціація пологової діяльності

Механізм скорочення міометрія

Готовність організму до пологів

Провісники пологів

Пологові сили

Періоди пологів

Перебіг першого періоду пологів

Перебіг другого періоду пологів

Теорії механізму пологів

Перебіг третього періоду пологів

Приймання та санобробка роділлі

Ведення пологів. Догляд за роділлею

Ведення першого періоду пологів

Ведення другого періоду пологів

Ведення третього періоду пологів

Первинний туалет новонародженого

Знеболювання пологів

Розділ X. Фізіологія і патологія перинатального періоду

Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених

Парафізіологічні стани новонароджених

Догляд за новонародженим

Патологія розвитку плода та плодових оболонок

Фетоплацентарна недостатність (ФПН)

Дистрес плода при вагітності та під час пологів

Затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВРП)

Вади розвитку плода

Патологія плодових оболонок

Ізоантигенна несумісність крові матері й плода

Тазове передлежання плода

Перебіг вагітності при тазових передлежаннях

Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях

Ведення пологів при тазових передлежаннях

Асфіксія при народженні та первинна реанімація новонародженого

Неонатальна енцефалопатія

Догляд за новонародженими після реанімації

Розділ XI. Фізіологія післяпологового періоду. Грудне вигодовування. Догляд за породіллею

Клінічний перебіг післяпологового періоду

Ведення післяпологового періоду

Спільне перебування матері та новонародженого

Лактація та грудне вигодовування

Догляд за молочними залозами

Тріщини сосків

Гігієна післяпологового періоду

Догляд за породіллями з екстрагенітальною патологією

Розділ XII. Екстрагенітальна патологія і вагітність

Вагітність і серцево-судинні захворювання

Гіпертензивні розлади під час вагітності

Захворювання судин і вагітність

Хвороби крові та вагітність

Захворювання нирок у вагітних

Захворювання ендокринної системи та вагітність

Захворювання дихальної системи і вагітність

Захворювання органів травлення та вагітність

Захворювання жіночих статевих органів і вагітність

Захворювання нервової системи і вагітність

Розділ XIII. Невиношування та переношування вагітності

Мимовільний аборт

Передчасні пологи

Переношена вагітність

Розділ XIV. Перинатальні інфекції. Післяпологові септичні захворювання

Перинатальні інфекції

TORCH-інфекції у вагітних

Вірусні інфекції

Хвороби що передаються статевим шляхом та вагітність

Післяпологові гнійно-септичні захворювання

Захворювання І етапу

Захворювання II етапу

Захворювання III етапу післяпологової інфекції

Захворювання IV етапу

Розділ XV. Гестози вагітних

Ранні гестози

Пізні гестози

Розділ XVI. Багатоплідна вагітність

Розділ XVII. Патологічні пологи. Оперативні пологи. Догляд за породіллями

Аномалії пологової діяльності

Слабкість пологової діяльності

Пологи при вузькому тазі

Пологи при неправильних положеннях плода (косе та поперечне)

Розгинальні передлежанння

Розділ XVIII. Пологовий травматизм матері та плода

Розриви промежини

Розриви вульви та піхви

Гематома вульви та піхви

Розриви шийки матки

Розриви матки

Післяпологові нориці

Травми зчленувань таза

Виворіт матки

Пологовий травматизм плода

Розділ XIX. Кровотечі у другій половині вагітності, під час пологів та у ранньому післяпологовому періоді

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром) в акушерстві

Емболія навколоплодовими водами

Передлежання плаценти

Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

Аномалії прикріплення плаценти

Кровотечі у ранньому післяпологовому періоді

Геморагічний шок в акушерстві та принципи інфузійно-трансфузійної терапії

Розділ XX. Невідкладна допомога в акушерстві

Кровотеча при передчасному відшаруванні нормально розміщеної плаценти

Передлежання плаценти

Невідкладна допомога при емболії навколоплодовими водами

Загроза розриву матки

Розрив матки, що відбувся

Невідкладна допомога при еклампсії

Розділ XXI. Акушерські операції

Оперативне розродження та догляд за породіллями

Підготовка рук персоналу перед операцією

Акушерські операції

Операції для збереження вагітності

Операції штучного переривання вагітності

Операції для підготовки родових шляхів

Операції для виправлення положення плода

Розроджувальні акушерські операції

Вакуум-екстракція плода

Кесарів розтин

Плодоруйнівні операції

Оперативні втручання в послідовому та ранньому післяпологовому періоді

Розділ XXII. Роль контрацепції в плануванні сім’ї та охороні репродуктивного здоров’я жінки

Методи післяпологової контрацепції

Гормональна контрацепція

Невідкладна контрацепція

Додаток. Алгоритми виконання практичних навичок