Зарубіжна література. 9 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Травнева пісня (1770—1771)

Ідея кохання й щастя. Цикл «Зезенгеймські пісні» (“Sesenheimer Lieder”, 1770-1771), до якого ввійшов ліричний вірш «Травнева пісня» (“Mailied”), написаний під впливом кохання до Фрідеріки Бріон. Тут виразно змальовано порухи душі, піднесені почуття закоханого поета. У «Травневій пісні» Й. В. Ґете возвеличив любов як переживання, що освітлює життя й дарує щастя людині.

У ранній ліриці поета відтворено захоплення філософією Б. Спінози. У «Травневій пісні» звучить думка про силу й доброту Бога, Природи, що стоять над світом. Про цей вірш Г. Гейне сказав: «Учення Спінози... ширяє навколо нас у вигляді ґетевської пісні... Гармонійні рядки оповили серце, як ніжна кохана; слово обнімає тебе, а думка водночас цілує».

Ознаки фольклору. Вірш «Травнева пісня» побудований на фольклорній основі. Письменник використав жанр ліричної пісні з метою розкрити почуття кохання. Провідним літературним прийомом є психологічний паралелізм. Піднесений стан душі ліричного героя увиразнюється описами весняної природи. Буяння квітів, пташиний спів, свіже повітря, яскраве сонячне світло — це світ, у якому живе й кохає ліричний герой.

Сміється радо природа мені,

Як сяє сонце по зимнім сні!

Барвисті квіти по всіх лугах,

Пташині хори по всіх гаях,

І в кожнім серці радість, весна:

О земле, сонце, любов ясна!

(Переклад Миколи Зерова)

Художній світ — земний і конкретний у своїх проявах, але разом із тим він зображений митцем як зразок гармонії й краси. Цьому сприяють метафори, епітети, порівняння та інші засоби. Уся природа «усміхається», бо серце ліричного героя сповнене любов’ю. Свою кохану він порівнює з небесним сяйвом, квіткою й жайворонком. Особливу роль відіграє поетичний синтаксис, де переважають риторичні оклики, що відтворюють підйом емоцій та почуттів.

Ж.-О. Фрагонар. Гойдалка. 1775-1780 рр.

«Травнева пісня» — зразок любовної лірики Й. В. Ґете, яку водночас можна назвати і філософською. Вона ґрунтується на пізнанні реального життя природи й людини.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обізнаність. 1. Визначте провідну тему й мотиви вірша. 2. Назвіть фольклорні образи й розкрийте їхнє значення у вірші. 3. Яку творі поєднані почуття й природа? За допомогою яких художніх засобів досягається ця єдність? 4. Виявіть ознаки народної пісні у вірші.

Комунікація. Диспут. Тема «Сутність кохання та його роль у житті людини».

Самовираження. 1. Створіть словесні портрети ліричного героя й героїні (усно). 2. Прочитавши твір, опишіть пейзаж (усно).

Уміння навчатися. 1. Якщо ви володієте німецькою мовою, зробіть дослівний переклад вірша «Травнева пісня», порівняйте його з поетичним перекладом М. Зерова. 2. Знайдіть висловлення видатних людей про кохання. Прокоментуйте.