Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Коран

Той Бог єдиний, батько він над нами,

Він хоче, щоб усі були братами!

Агатангел Кримський

Головна книга ісламу й Мохаммед. На початку нашої ери Аравійський півострів населяли кочові племена арабів, які постійно боролися зі своїми сусідами — персами й візантійцями. У давнину араби, як і інші народи, були язичниками, тобто вірили в багатьох богів та інших міфологічних персонажів, що, на їхню думку, населяли весь навколишній світ (гори, пустелі тощо). Найбільшим містом в Аравії була Мекка, де знаходився «чорний камінь», який упав із неба (метеорит). Араби вклонялися йому, вірячи в магічну силу каменя.

Піднесення арабської культури й ролі арабського народу у світі пов’язане з виникненням на початку VII ст. н. е. нової релігії — ісламу, заснованого на вірі в єдиного Бога (Аллаха).

Мохаммед народився приблизно 571 р. в м. Мецці. Його вихованням займався дядько. Потім юнак сам заробляв на життя. Мандруючи в пошуках кращої долі, Мохаммед спілкувався з юдеями, християнами та представниками інших вірувань. 595 р. взяв шлюб із Хадіджею. Вони прожили разом 25 років і мали шестеро дітей. У зрілому віці Мохаммед присвятив себе світоглядним шуканням.

Коли йому виповнилося 40 років, усамітнився на горі Хіра, неподалік від Мекки. Там йому було видіння про те, що він мусить стати провідником волі єдиного Бога (Аллаха). Невдовзі видіння повторилося, і Мохаммед повірив у свою місію, ставши пророком ісламу. Про одкровення, які він отримував від Аллаха, Мохаммед став розповідати іншим. Невдовзі в Аллаха й у високе покликання Мохаммеда повірили його рідні, друзі й усі, хто з ним спілкувався.

Крім Мекки, іншим священним містом, пов’язаним із діяльністю Мохаммеда, є Медіна (з араб. місто пророка). У давнину там жило багато євреїв і представників інших вірувань. Через те навіть виникали численні конфлікти, релігійні війни, у результаті яких арабське населення підтримало вірування Мохаммеда. З того часу мешканці Мекки й Медіни допомагали пророкові утверджувати іслам серед інших племен.

Мохаммед поклав «чорний камінь» в основу священного храму Кааба в м. Мецці. А в Медіні відбулася зміна кибли — напрямку, у який мусульмани мали повертати обличчя під час молитви: якщо раніше вони поверталися до Єрусалима, то тепер напрямком кибли став мекканський храм Кааба. 632 р. Мохаммед помер у Медіні. А Мекка й Медіна стали духовними центрами ісламу, куди щороку прибувають прочани з усього світу, щоб уклонитися пророку та святим місцям.

Учення Мохаммеда міститься в Корані, який і нині вважають священною книгою для всіх тих, хто сповідує іслам. Прихильників ісламу називають мусульманами, мовою їхніх богослужінь є класична арабська.

Побудова Корану. Слово Коран з арабської означає «читання». Нерідко до нього додають поетичні епітети «преславний», «премудрий», «високошанований», «мудрий» та ін.

Зауважте!

З арабської іслам означає «вручення себе Богові, покірність Богові». Засновником і провідником ісламу вважають пророка Мохаммеда (або Мухаммеда). Ця велична людина, постать якої огорнена серпанком міфів і легенд, відіграла важливу роль у створенні Корану — пам’ятки арабської словесності, що й досі живить мистецтво, право та науку, утверджуючи цінності ісламу у світі.

Кааба — святиня ісламу. Сучасне фото

Мусульмани вважають, що Коран через посередництво Мохаммеда потрапив до людей як «слово і голос» Аллаха. У давнину те, що проповідував Мохаммед, багато людей знали напам’ять, передаючи з вуст в уста. А через рік після смерті пророка халіф Осман звелів зібрати й записати всі Мохаммедові тексти. Цей обов’язок було покладено на помічника пророка, якого звали Зейд-ібн-Сабіт. Він зробив першу редакцію Корану, яку з того часу називають Османова (за іменем правлячого халіфа). У цьому вигляді (канонічному) священна пам’ятка дійшла до наших днів.

У Корані вміщено 114 розділів, які називають сурами. Саме слово сура означає «ряд» (каменів, з яких збудована стіна). Сура містить від 3 до 286 віршів, які називаються аятами (з арабськ. аят — диво).

Сури не мають хронологічної послідовності, вони розташовані у вільному порядку. Але за місцем виникнення виокремлюють сури мекканські (їх 90, вони створені до 622 р.) і медінські (їх 24, вони створені протягом 622-623 рр.).

Англійський історик і філософ Т. Карлейль так оцінив значення справи Мохаммеда: «Віра — велика сила: вона дає життя. Мохаммед був тією іскрою, що впала на пісок, але пісок цей запалав, і полум’я розгорілося по всьому небу».

Міфологічні сюжети, образи, настанови. Коран містить міфологічні сюжети, регламентації релігійних обрядів, моральні приписи й правові настанови, визначає життя і традиції мусульман. Тексти Корану стосуються різних сфер людської діяльності: сімейної, майнової, торговельної, моральної тощо. У Корані дуже багато сторінок присвячено обов’язкам віруючих. Різні його розділи, залежно від нагоди, виголошують під час публічних і приватних молитов, державних і сімейних урочистостей. Отже, Коран має релігійно-філософський, законодавчий та історико-культурний аспекти.

Згідно з Кораном, Аллах є вічним, він усе знає і бачить, а відповідно, винагороджує та карає. Значна частина Корану — це полеміка у формі діалогу між Аллахом і супротивниками ісламу або тими, хто вагається.

У релігії ісламу немає християнської Трійці (Бог, Отець і Святий Дух). Аллах для мусульман — єдиний і всемогутній, Він керує життям і смертю.

Зауважте!

Коран уміщує майже 500 сторінок тексту, написаного арабською мовою. Сприйнятий як слово Аллаха, Коран став джерелом формування єдиної літературної мови арабських народів і стимулом її поширення в країнах Азії, Африки й інших континентів.

Як сказано в Корані, Аллах створив світ за шість днів: у перший день було створено небеса; на другий — сонце, місяць, зірки та вітер; на третій — тварин, що живуть на землі й у морях, а також ангелів, які були поселені на небесах; на четвертий день Аллах створив воду й за Його велінням потекли ріки; на п’ятий день — рай; на шостий — перших людей Адама та Хавву (Єву). «Чи не Ми сотворили землю рівною, а гори високими? І вас Ми сотворили парами, а ваш сон сотворили заспокійливим, і ніч сотворили покровом, а день сотворили як час для того, щоб жити. І сотворили світило, яке яскраво палає. І Ми спустили з дощових хмар щедрі зливи. Водою Ми змусили прорости злаки, й інше зілля, і буйні сади». Людина є вінцем творіння світу. «Аллах створив усе прекрасним, а потім розпочав творення людини» — так сказано в Корані. Тіло людини було створено із землі або глини, Аллах надав йому зір, слух, наділив серцем, а вже потім удихнув у нього життя.

Діти-мусульмани читають Коран. Сучасне фото

Слово Аллах арабською мовою

Слово Мохаммед арабською мовою

Кожна із сур Корану розпочинається словами: «В ім’я всемилостивого, всемилосердного Аллаха!» Епітетів («прекрасних імен Аллаха») нараховують кілька сотень. Усе у світі, за ісламом, завдячує своїм існуванням волі Аллаха. Від Його милості залежить урожай селянина. Аллахові належить усе, що є на небесах і на землі. Культ Аллаха визначає погляди та вчинки мусульман: «У Нього — ключі від усього таємного; знає їх тільки Він — Той, який заспокоює вас уночі й знає, що ви добуваєте вдень».

Багато сур Корану присвячено вихованню людини. У священних текстах зазначено, що люди створені досконалими, гарними, але вони не завжди слухаються Аллаха, бунтують проти Нього, прагнучи звільнитися від Його влади. Виховання людства, залучення його до моральних настанов Аллаха — провідна ідея Корану.

Окрім Аллаха, у Корані діють й інші персонажі. На небі живуть ангели (малаїка, фаршита), котрі створені зі світла й покликані допомагати Аллахові передавати Його волю людям. Серед найбільш наближених до Аллаха є чотири ангели — Джабраїл (або Джібріл), Михаїл, Ісрафіл, Азраїл, що виконують усі Його накази. Є також ангели, що «носять трон Аллаха й співають хвалу Йому, і вірують у Нього, і просять прощення для тих, хто вірить у Нього».

Аллахові протистоїть шайтан (сатана), на ймення Ібліс. Він повстав проти волі Аллаха, не послухався Його й за те був проклятий і скинутий із небес.

Цікаво знати

Мечеть — мусульманська споруда для молитви.

Мінарети — споруди у вигляді веж, які зазвичай зводять поряд із мечетями чи іншими будівлями релігійного призначення. На мінареті розташований майданчик, звідки муедзин, піднявшись сходами всередині башти, закликає мусульман до молитви.

Мечеть Пророка. м. Медіна. Сучасне фото

Однак погані справи свої він продовжував, збивав із праведного шляху людей, шкодив їм, як тільки міг. У Корані вміщено застереження: «Хто бере сатану заступником поза Аллахом, той зазнає явних збитків. Він обіцяє їм і збуджує в них мрії. Та обіцяє їм сатана тільки спокуси! У них притулок — геєна, і не знайдуть вони від неї спасіння!»

Згідно з мусульманською легендою, пророк Ібрахім розправився з шайтаном у долині Міна, неподалік від Мекки. І в наш час прочани, здійснюючи хадж (шлях по святих місцях), виконують у цій долині обряд «побиття шайтана».

У демонології ісламу є ще один страшний персонаж — чудовисько Даджал (пов’язаний з Іблісом і є виконавцем його волі). Він живе на безлюдному острові в океані, прикутий ланцюгами до скелі, його годують і охороняють джини (чорти). Даджал чекає кінця світу, коли він установить своє царство на землі. Його появі будуть передувати важкі часи, руйнування храмів, гоніння на віруючих. Але володарювання Даджала, як сказано в Корані, буде нетривалим. Пророки Іса й Махді покарають його й відновлять на землі чистоту та силу ісламу.

Адам і Хавва. Мініатюра. Іран. Бл. 1550 р.

У Корані згадано також інших пророків — тих, хто виконує волю Аллаха. Їх 124 тис., серед них 313 посланців (Адам, Нух, Ібрахім, Муса, Іса, Шуайб та ін.).

Біблія й Коран як священні книги мають багато спільного. Вони дають міфологічне пояснення світу, його створення та будови. У цих пам’ятках також подано моральні настанови, утілено ідеали різних релігій. У Біблії й Корані діють представники божественного та людського світу, а також ангели (наближені до Бога, Аллаха) і демони (які повстали проти Бога, Аллаха та спокушають людей). Відповідно до своїх вчинків, люди (як у Біблії, так і в Корані) після смерті потрапляють до раю або пекла.

Мохаммед багато спілкувався з представниками інших вірувань, зокрема з юдеями та християнами, тому в Корані знаходимо відгомін деяких біблійних сюжетів і образів (наприклад, Іса — Ісус, Джабраїл — Гавриїл, Муса — Мойсей, Нух — Ной, Адам і Хавва (Єва) та ін.), але їм дано іншу інтерпретацію. Тому Біблія і Коран, незважаючи на подібність мотивів (створення світу, виховання та покарання людини, боротьба добра і зла, світла й темряви тощо), відрізняються. Найсуттєвіші відмінності Біблії і Корану представлено в таблиці (с. 35).

Зауважте!

Коран утверджує єдиного Бога — Аллаха. На цьому ґрунтується сутність ісламу: «Немає іншого Бога, крім Аллаха, а Мохаммед — посланник Божий».

Біблія

Коран

1. Ідея Трійці (Бог, Отець і Святий Дух).

1. Ідея єдиного Бога (Аллаха).

2. Послідовність сюжетів у Старому й Новому Заповітах.

2. Сури розташовані у вільному порядку відповідно до того, як їх виголошував Мохаммед і як їх записали в Османівській редакції.

3. У центрі — укладання союзу Бога й людини, історія євреїв як народу Божого.

3. Широко зображено діяльність Мохаммеда й постаті пророків.

4. Ісус Христос — Син Бога й людини.

4. Іса (Йса) — посланець Аллаха, апостол; разом з іншими торує шлях Мохаммедові.

5. Пророки утверджують волю Бога, поширюють слово Ісуса Христа.

5. Мохаммед — найважливіший і найближчий до Аллаха пророк.

6. Моральні настанови: десять заповідей, проповідь на горі та ін.

6. Стовпи віри (аркани): іман — сповідання віри в Аллаха Єдиного; салят — щоденна п’ятиразова молитва; саум — денний піст у місяць Рамадан; зак’ят — регулярна пожертва для бідних; хадж — паломництво до храму Кааби в м. Мецці.

Ханський палац у Бахчисараї є колишньою резиденцією кримських ханів. Він був зведений як родова резиденція правителів Кримського ханства — династії Гіреїв. Найдавніші будівлі створено в 1532 р., потім їх доповнювали протягом двох із половиною століть (з 1532 до 1783 р.). Головна архітектурна ідея палацу — утілення мусульманського уявлення про райський сад на землі. Бахчисарай перекладається з кримськотатарської мови як «палац-сад».

В Україні ще в XIX ст. були освічені люди, які знали арабську мову, проте перший український переклад Корану здійснив О. Абраньчак-Лисенецький лише в 1913 р. Переклад окремих сур Корану зробив відомий український сходознавець А. Кримський. За часів радянської влади його переслідували й вислали в 1941 р. до Казахстану, де він помер 1942 р. у в’язниці. Але переклади Корану А. Кримського, його дослідження «Мусульманство та його майбутнє», поетичний цикл «Мусульманський рай» назавжди залишаться нашим національним надбанням, бо вони наблизили культуру Сходу до України. Серед сучасних сходознавців розділи Корану перекладав Я. Полотнюк.

СУРА, ЩО ВІДКРИВАЄ КНИГУ

(Мекканська)

В ім’я Всемилостивого, Усемилосердного Бога.

 • 1. Слава Богу, Господу всього сущого.
 • 2. Усемилостивому, Усемилосердному.
 • 3. Володареві Судного дня.
 • 4. Тобі поклоняємось і в Тебе благаємо допомоги.
 • 5. Веди нас праведним шляхом.
 • 6. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе, і не тих, що заблукали.

(Переклад з арабської Яреми Полотнюка)

СУРА 92 «НІЧ»

(Мекканська)

В ім’я Всемилостивого, Усемилосердного Бога.

 • 1. Клянуся ніччю, коли вона все покриває мороком,
 • 2. Клянуся днем, коли він осяває все світлом,
 • 3. І Тим, хто сотворив чоловіка і жінку, —
 • 4. Воістину, у вас різні клопоти та турботи.
 • 5. А щодо того, хто роздавав і дарував, то він і Бога боявся,
 • 6. І шанував істину,
 • 7. Ми поведемо його до щастя.
 • 8. А щодо того, хто був скупий і збагачувався
 • 9. І волів жити неправдою,
 • 10. То Ми поведемо його до мук і страждань.
 • 11. І не допоможе йому його багатство, коли він буде гибіти.
 • 12. Воістину, нам належить вести людей праведним шляхом.
 • 13. І нам належить життя майбутнє й теперішнє.
 • 14. Тому я перестерігаю вас від страшного вогню.
 • 15. У ньому горітиме тільки найбільший нечестивець,
 • 16. Який уважав оманою наші знамення й відвернувся від них.
 • 17. Але праведнику цей вогонь не загрожує.
 • 18. Тому, хто жертвує своїм майном, щоб очиститися.
 • 19. І ніхто ні за яку винагороду не відкупиться від Божої кари.
 • 20. Аби тільки побачити обличчя Всевишнього Господа.
 • 21. І він буде задоволений цим.

(Переклад з арабської Яреми Полотнюка)

Робота з текстом

Осмислюємо прочитане. 1. Яким постає Аллаху поданих сурах? Знайдіть епітети, що характеризують Його. 2. Якою владою наділений Аллах у текстах? 3. Які настанови й перестороги містять сури?

Творче завдання. Знайдіть і виразно прочитайте рядки, де звучать мотиви світла й темряви, творення світу та людини, раю й пекла. Як ви зрозуміли ці рядки?

Дискусія. Чим образи Ісуса Христа та Мохаммеда приваблюють багато поколінь людей?

Робота в групах. За допомогою інтернету з’ясуйте, у яких країнах поширені: 1) іслам; 2) християнство; 3) індуїзм. Покажіть їх на мапі.

Життєві ситуації. Чим можуть бути корисними священні книги світу сучасній людині?

Проєкт. Підготуйте проект на тему: 1) «Християнські образи в живописі»; 2) «Архітектура ісламу»; 3) «Образи ведійської міфології в мистецтві» (1 за вибором). Створіть презентацію.