Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Данте Аліґ’єрі

1265-1321 рр.

Завдяки Данте література отримала нове дихання в італійській мові, яку Данте узаконив і передав Відродженню.

Девід Берт

Сторінки життя та творчості

Данте Аліґ’єрі народився в 1265 р. в м. Флоренції (Італія) (точна дата народження невідома) і був хрещений іменем Дуранте дельї Аліґ’ері. Нащадок поважної флорентійської родини, він вважав себе спадкоємцем давнього римського роду Єлізеїв, представники якого брали участь у заснуванні Флоренції. Принаймні таку сімейну легенду переповідав дід митця Беллінчоне, який брав активну участь у суспільному житті Італії. Данте теж довелося поринути у вир сучасності. Як писав про нього І. Франко, він «був сином свого часу, жив із ним одним життям і дихав одним повітрям».

Наприкінці XIII ст. Флоренція опинилася в центрі жорстокої політичної боротьби, у якій брали участь представники родини Данте й він сам. Особливої гостроти набули суперечки між гібелінами (дворянська партія, що виступала за об’єднання країни під владою німецького імператора) і гвельфами (торгово-промислова партія, яка об’єднала прибічників Папи Римського). Урешті-решт, гвельфи перемогли, а Данте, як їхній прихильник, обіймав відповідальні посади, виконував різні дипломатичні доручення в Римі. Проте в таборі гвельфів не було згоди, вони поділилися на «білих» і «чорних», які мали різні погляди стосовно державного ладу. Оскільки Данте був прибічником «білих», а гору взяли «чорні», його в 1302 р. засудили до вигнання із Флоренції. У вироку було сказано, що його навіть спалять, якщо він повернеться до рідного міста. Так розпочалися тривалі поневіряння Данте Європою. Але в тих мандрах він зберігав у своєму серці прекрасний образ батьківщини й усього того, що було з нею пов’язане. Серед спогадів Данте найкращим для нього був образ дівчини в яскраво-червоному вбранні, яку він побачив ще в дитинстві й запам’ятав на все життя.

Не минуло й дев’яти років від народження Данте, як на травневому святі у Флоренції він зустрів юну (на рік молодшу за нього) Беатріче Портінарі. Ця зустріч зворушила душу хлопчика й згодом надихнула його на створення нетлінного образу Кохання. Тому образ Беатріче проходить крізь усе життя Данте та його творчість. Вона надихнула його на створення першого літературного шедевра — книги-прозиметрума1 «Нове життя» (1295).

Звісно, тоді не йшлося про одруження Данте з об’єктом його любовного поклоніння. Не тільки в східному світі, а й у Європі була поширена практика договірних шлюбів, насамперед політичних. Саме так сталося і з Данте, який одружився з Джеммою Донаті, спадкоємицею родини з партії, протилежної тій, яку підтримувала сім’я поета.

1 Прозиметрум — літературна форма, у якій поєднано в межах одного твору прозові та поетичні фрагменти.

Д. Г. Россетті. Привітання Беатріче. 1859 р.

Після вигнання Данте із Флоренції, куди поет уже ніколи не повернувся, він залишив свою родину, а на той час у нього вже було двоє синів Пьєтро та Якопо й донька Антонія. Пізніше сини приєднаються до Данте, але не дружина, котру поет не згадав жодним словом у своїх віршах.

Окрім «Нового життя» і кількох інших творів, славу Данте як поетові принесла «Комедія», яку митець розпочав приблизно в 1303-1307 рр. і завершив у 1321 р., незадовго до смерті. Це грандіозний твір-енциклопедія середньовічного життя, алегоричне відображення шляху, який кожна людина самостійно й усі люди разом проходять у пошуках істини.

Письменник Дж. Боккаччо (він був дослідником, коментатором твору та біографом поета) назвав цей твір «Божественною комедією» за грандіозність задуму й майстерність автора. Образ Беатріче був настільки сильним у художній свідомості Данте, що він використав його й у «Божественній комедії»: Беатріче супроводжує героя твору в раю на шляху до пізнання божественної любові.

«Комедія» допомогла Данте в тривалому вигнанні. З 1302 р. поет мандрував Італією (Верона й Болонья), Францією (Париж) та іншими країнами. Він не втрачав надії на помилування і дозвіл повернутися до Флоренції.

Однак указом від 1315 р. італійські урядовці його остаточно прирекли на вигнання без права повернення.

Останні шість років Данте жив у м. Равенні (Італія), де й закінчив свій життєвий шлях 14 вересня 1321 р.

Зауважте!

У творчості Данте відображені провідні ознаки культури доби Середньовіччя. Водночас у його спадщині формувалися засади нового мислення, що зумовило перехід європейського мистецтва до Відродження. Це мислення ґрунтувалося на великій вірі в людину, силу її почуттів і можливість пізнання себе та світу.

Г. Холідей. Данте та Беатріче. 1882-1884 рр.

Сонет (з іт. звучати) — ліричний вірш, який складається із 14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба й має сталу форму в різних національних літературах. Серед різних видів сонета виокремлюють два основні — італійський та англійський.

Катрен — чотиривірш, строфа із чотирьох рядків із суміжним, перехресним чи кільцевим римуванням.

Терцет — тривірш, строфа з відповідним римуванням; найчастіше використовують у сонеті.

Ямб — двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

«В СВОЇХ ОЧАХ ВОНА НЕСЕ КОХАННЯ...»

Коментарі

Вірш, який за своєю формою є сонетом, увійшов до книжки Данте «Нове життя». Її вважають першою ліричною автобіографією, де поет фіксує не тільки факти свого життя, а ніби веде літопис емоцій і почуттів. Поділена на 42 короткі розділи, куди включені прозові фрагменти, канцони та 25 сонетів, Данте переказує історію свого кохання від зустрічі з Беатріче-дівчинкою до її смерті.

Беатріче Портінарі (Біче ді Фолько Портінарі) — донька флорентійського банкіра, яку рано віддали заміж за банкіра Сімоне де’Барді. Вона померла у віці 23-24 років і похована, за легендою, у церкві Санта Маргарита де Черчі у Флоренції.

Натхненний образом прекрасної Беатріче, Данте Аліґ’єрі, написав книжку «Нове життя» не латиною, а народною італійською мовою. Кохання для поета й водночас його ліричного героя — спосіб пізнання себе, шлях до відкриття Бога й ідеалу в людині.

В своїх очах вона несе Кохання, —

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її, — смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке бо це нове й прекрасне диво.

(Переклад з італійської Миколи Бажана)

Краса слова

Класичну форму сонета, яку використав Данте в поезії, поділяють на два катрени та два терцети. Для коханої Данте знаходить піднесені слова, що передають глибину його почуттів. Вона для нього символізує богиню кохання і водночас є богинею весни, оновлення та чистоти. Її святість для поета — це «смиренність дум», що проймає кожного, хто її бачить. Беатріче (Беатріса, Беата) — ім’я, що означає «блаженна», має виразне християнське значення та асоціюється з чистотою і піднесенням. Завершальний рядок сонета утверджує нове диво й ніжність, засвідчує апогей побожного захопленого почуття, яке має ліричний герой, як і сам Данте, до Беатріче.

М. С. Стіллман. Беатріче. 1895 р.

Робота з текстом

Перевірте себе. 1. Назвіть основні факти життя та творчості Данте. 2. Розкажіть про історію створення вірша «В своїх очах вона несе Кохання...». 3. Охарактеризуйте образи ліричного героя вірша та його коханої. 4. Розкрийте специфіку сонета у творчості Данте на прикладі прочитаного вірша.

Осмислюємо прочитане. 1. Яким постає образ Беатріче в сонеті Данте? 2. Доведіть, що цей образ має християнську основу. 3. Знайдіть у вірші епітети та метафори. З якою метою вони використані? 4. Назвіть ознаки сонета у вірші «В своїх очах вона несе Кохання...». 5. Як у поетичному синтаксисі перекладачем відтворено силу любовного почуття?

Творче завдання. Уявіть та опишіть образ Беатріче (усно).

Дискусія. Який філософський зміст вкладає Данте в почуття кохання?

Робота в групах. Знайдіть в інтернеті інформацію про міста, у яких жив Данте Аліґ’єрі (1 за вибором). Підготуйте віртуальну екскурсію пам’ятками середньовіччя, які міг бачити поет.

Життєві ситуації. Як ви розумієте поняття «кохання», «культура почуттів», «шляхетність»?

Проєкт. Підготуйте проект «Розвиток жанру сонета в Західній Європі доби Середньовіччя та Відродження». Напишіть статтю для шкільного сайту.