Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Ніколенко

Горацій

65-8 рр. до н. е.

Мій пам’ятник стоїть...

Горацій

Сторінки життя та творчості

Одним із найвидатніших поетів доби Октавіана Августа був Квінт Горацій Флакк, або, як його прийнято називати, Горацій. Він народився в м. Венузії (Італія). Його батько був рабом, відпущеним на волю. Горацій навчався в Римі, а потім в Афінах, де його застала громадянська війна, що розпочалася після вбивства Юлія Цезаря. Юнак уступив у військо під проводом Брута (римський сенатор, убивця Цезаря), котрий вербував прихильників республіканського ладу. Під час війни Горацій був командиром легіону. Однак поразка армії Брута позначилася на його долі. Він був позбавлений засобів для існування, майно поета було конфісковане, тому майбутній митець мусив розпочинати життя наново.

Перші літературні твори Горація привернули увагу Вергілія, який узяв поета під свою опіку й познайомив із Меценатом, а той, у свою чергу, увів Горація до літературного кола й навіть дав невеличкий маєток, щоб письменник мав змогу займатися поезією. Близькість до Мецената допомогла Горацію ввійти до оточення Октавіана Августа. На його честь поет написав багато віршів. Хоча Горацій працював у різних жанрах (сатири, послання, гімни та ін.), однак найбільше прославився в жанрі оди, надавши їй класичних ознак. У його одах возвеличується не тільки імператор, а й людські чесноти, радість життя, краса, кохання та мистецтво.

А. Реслер. Горацій. 1922 р.

Ода — вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими подіями, діяльністю історичних осіб.

ДО МЕЛЬПОМЕНИ

Коментарі

Ода звернена до Мельпомени — музи трагедії або поезії. Це звернення дає можливість поетові розкрити тему безсмертя мистецтва. Слава поета, на думку Горація, залишиться у віках, бо його вірші будуть жити в наступних поколіннях.

Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді.

Піднісся він чолом над царські піраміди.

Його не сточить дощ уїдливий, гризький,

Не звалить налітний північний буревій,

Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний.

Я не умру цілком: єства мого частина

Переживе мене, і від людських сердець

Прийматиму хвалу, поки понтифік-жрець

Ще сходить з дівою в високий Капітолій.

І де шумить Авфід1 в нестриманій сваволі,

І де казковий Давн2 ратайський люд судив, —

Скрізь говоритимуть, що син простих батьків,

Я перший положив на італійську міру

Еллади давній спів. Так не таїсь від миру,

І лавром, що зростив святий Дельфійський гай,

О Мельпомено, ти чоло моє звінчай.

(Переклад із латини Миколи Зерова)

Робота з текстом

Осмислюємо прочитане. 1. Яким уявляється Горацію монумент на честь поета? 2. З чим автор порівнює пам’ятник мистецтву? 3. Що митець вважає своєю основною заслугою? 4. Як довго триватиме слава поета, на думку Горація? 5. Які факти біографії Горація й культури Стародавнього Риму відображено у творі?

Творче завдання. Знайдіть у вірші символи, намалюйте їх і поясніть їхнє значення у творі.

Дискусія. 1. Чому, на вашу думку, пам’ятник Горація «піднісся... чолом над царські піраміди» (тобто єгипетських фараонів), а не римських імператорів? 2. Чому Горацій звертається саме до Мельпомени, а не до іншої музи чи до бога Аполлона — покровителя мистецтва?

Робота в групах. Створіть проект пам’ятника вашому улюбленому письменникові чи письменниці. Презентуйте в класі, поясніть ідею пам’ятника.

Життєві ситуації. Які літературні пам’ятки або музеї ви відвідували в місцевості, де проживаєте? Поділіться вашим досвідом.

Проєкт. Дослідіть різні переклади оди Горація. Поділіться своїми спостереженнями в доповіді.

1 Авфід — річка на півдні Італії, у рідних місцях Горація.

2 Давн — міфічний цар у Південній Італії (Апулії).

Краса слова

Вірш Горація відомий також під назвою «Пам’ятник». Образ пам’ятника став символом поезії, що уславила митця у віках. У вірші Горація ідеться про міцність пам’ятника (його мистецтва), тому в описі письменник згадує мідь, яку використовували вже за часів Стародавнього Риму. Мідь, як відомо, не є надто міцною, вироби із цього металу можуть змінювати свій колір і форму. А справжня поезія, на думку Горація, нетлінна. Він робить акцент на значенні своїх художніх відкриттів: «Я перший положив на італійську міру / Еллади давній спів...» Тобто митець першим у римській поезії наслідував традиції грецьких поетів — Алкея та Сапфо. Горацій пишається тим, що він, син простих батьків, зумів досягти вершин мистецтва. Згадка про Авфід і Давна свідчить про те, що поет прагне стати відомим на своїй батьківщині. Капітолій — одне з узвиш, на яких був заснований Стародавній Рим.

Мельпомена. Скульптура. II ст. до н. е.

Тому поняття «батьківщина» Горацій розуміє широко — це для нього не тільки рідні місця, а й Римська держава. «Понтифік-жрець» — це головний жрець (Понтіфекс Максимум), який щороку сходив на Капітолій разом із старшою весталкою (жриця храму Вести), щоб молитись Юпітерові Капітолійському про благоденство Римської держави. Отже, тривалість своєї слави Горацій співвідносить з існуванням Римської імперії. Проте слава поета пережила давню імперію і сягнула нашого часу. Ода Горація «До Мельпомени» дала потужну традицію у світовій літературі. Образ пам’ятника як символу мистецтва змальовували різні митці, вільно перекладаючи оду Горація (М. Ломоносов, Г. Державін, О. Пушкін та ін.).

Оду «До Мельпомени» перекладали серед багатьох інших і українські письменники. Найвідомішим вважають переклад М. Зерова. Доля цього поета є трагічною. За радянських часів його заарештували й відправили на Соловки (архіпелаг островів на півночі Росії, де в 1921-1939 рр. була в’язниця). Але й там М. Зеров продовжував писати та перекладати твори зарубіжної класики, зокрема й Вергілія, Горація, Овідія. У 1937 р. М. Зерова розстріляли разом з іншими представниками культури колишнього СРСР. Але слово М. Зерова, як і пам’ятник Горація, нетлінне.

Робота з текстом

Перевірте себе. 1. Розкрийте зв’язок оди Горація «До Мельпомени» з історією і культурою «золотої доби» Августа. 2. Визначте жанрові ознаки оди. 3. Яку ідею утверджено у творі? 4. Назвіть символи й розкрийте їхню роль у творі. 5. Усно опишіть пам’ятник вашому улюбленому поетові.