Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Мистецтво маленьких кроків

Дорогі восьмикласники та восьмикласниці!

Вам випало народитися і жити в добу третього тисячоліття, коли все довкола стрімко змінюється — технології, державні інституції, ритм життя і мислення людини. У цей складний час, для того щоб не загубитися у вирі подій і стати успішними, необхідно ставити перед собою чітку мету й невпинно, цілеспрямовано йти до неї щодня. На цьому шляху, сповненому труднощів і перешкод, вам нададуть упевненості твори Гомера, Данте, Вергілія, Горація, Ф. Петрарки, В. Шекспіра, М. де Сервантес Сааведри, Мольєра, які дійшли до нас крізь віки. У восьмому класі ви матимете змогу здійснити захопливу мандрівку різними країнами й літературними епохами. Перед вами вперше відкриються великі скарби античності, середньовіччя, Відродження, бароко та класицизму. Проте цього року ви ознайомитеся не тільки із золотою класикою. Молодим людям обов’язково потрібні сучасні твори, сучасні герої та героїні, сучасні виклики. Тож твори про них ви знайдете в розділі «Сучасна література», де йдеться про ваших однолітків.

Наш підручник розрахований не лише на читання. Працюючи з ним, ви будете дискутувати та критично мислити. До цього вас спонукатимуть різноманітні запитання і завдання. А ще ви знайдете тут мультимедійні матеріали — QR-коди (експрес-уроки, відеотексти й аудіотексти), які допоможуть вам краще осягнути класичні й сучасні твори.

Символом нашого підручника є герой однойменної повісті французького письменника А. де Сент-Екзюпері — маленький принц. І це невипадково. Адже саме цей письменник навчив нас високо літати у своїх мріях, берегти свою планету, дбати про улюблену квітку й бути відповідальним за тих, кого ми приручили. А. де Сент-Екзюпері склав молитву, яка допомагала йому в найскрутніші моменти життя. Можливо, вона допоможе і вам: «Господи, я прошу не чудес і не міражів, а сили для кожного дня. Навчи мене мистецтва маленьких кроків... Навчи мене правильно використовувати час мого життя. Подаруй мені здатність відрізняти першорядне від другорядного... Збережи мене від наївної віри, що все в житті має відбуватися легко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що труднощі, поразки, падіння і невдачі є невід’ємною частиною життя, завдяки їм ми стаємо дорослішими та впевненішими... Пошли в потрібний момент того, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її з любов’ю!.. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого й найніжнішого подарунка Долі... Наділи мене фантазією, щоб у потрібний момент і в потрібному місці подарувати комусь тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатися до інших. Навчи мене мистецтва маленьких кроків».

Тож вирушаймо маленькими кроками до сяючих вершин разом із найкращими книжками світу!

Автори

Вступ

Література і культура

Культура і мистецтво. Від народження ми відразу потрапляємо у світ культури. Народні традиції, мова, релігійні обряди — усе це перші прояви культури. Здобуваючи знання в різних галузях, живучи у світі, який створили для нас інші, ми намагаємося стати повноправними членами суспільства, ніби наздоганяючи у своєму розвитку тих, хто йшов попереду й залишив культурні надбання. Людина має не тільки біологічні властивості й інстинкти, а й пам’ять про культури. Якщо вона відсутня, людина стає «дикуном». І як би по-сучасному не виглядала, вона не в змозі зрозуміти навіть свій час, своє місце в ньому й залишити після себе помітний слід для наступних поколінь. Культура забезпечує зв’язок віків і визначає духовний напрямок розвитку людства, можливість робити нові відкриття, знаючи про те, що зроблено раніше.

Що таке культура? Усе те, що створено людьми, матеріальні речі й духовні надбання, називають культурою. Будь-який витвір рук, думки й уяви людей стає частиною культури. Це поняття прийшло до нас із латини, де слово cultura означало «опрацювання», «обробка», «виховання», «розвиток» тощо. Нині ми використовуємо цей термін у різних значеннях. У широкому значенні — це будь-яка діяльність, форми пізнання і самовираження людей, накопичені ними знання, уміння та навички, система цінностей, зокрема соціальні відносини, норми поведінки, оцінки, виховання тощо. А у вузькому значенні культура — це інтелектуальна й художня діяльність людей та її результати. Тому існує поняття «художня культура», до якого належить і мистецтво.

Культура є певним досвідом людства, набутим у різних галузях. Вона дає можливість передавати накопичену протягом віків інформацію від покоління до покоління, а також зберігати та формувати засади (політичні, юридичні, релігійні, моральні й ін.) суспільства. Окрім того, культура — це ще й спосіб спілкування між людьми, тому дуже актуальним є поняття «діалог культур», яке запропонував видатний літературознавець М. Бахтін стосовно літератури та мистецтва. Але це поняття можна використовувати й у ширшому значенні — щодо інших різновидів культури.

Зауважте!

Культура — це не щось застигле й непорушне. Це живий організм, у якому ми всі є його частинками й рушіями. Тому яким буде наш світ і наша культура, залежить від кожного з нас.

Кожна епоха й кожний народ мають свої культурні надбання та особливості. Завжди цікаво стежити за розвитком національних культур світу, яких велике розмаїття. В епоху XXI ст., коли світ став мультикультурним (тобто коли в суспільстві співіснують різні культурні утворення, традиції та форми), дуже важливо зберігати своє, національне, і водночас знати чуже, використовуючи позитивний досвід для збагачення рідної культури.

Співвідношення літератури й культури. Література — частина культури, до того ж художньої культури, до якої належать інші види мистецтва. Специфіка літератури та її відмінність від інших видів художньої культури (архітектури, живопису, музики тощо) полягають у тому, що література пізнає та творчо опановує світ за допомогою слова. Це мистецтво слова. У цьому сенсі художнє слово є певним знаком, кодом культури, бо воно важливе для культурної ситуації, для країни чи нації. Зміст літератури становлять різні аспекти людського буття: духовне життя особистості, природні й суспільні явища, історичні процеси, вірування, звичаї людей тощо.

Література є проявом не матеріальної, а духовної культури людства. Вона відображає дійсність не прямо, а опосередковано — у художніх образах, створюючи нову реальність за допомогою засобів слова.

Література тісно пов’язана з розвитком історії, суспільства та культури. У літературних формах відображено реалії буття, особливості людської свідомості. Водночас словесне мистецтво зберігає внутрішню специфіку й власні закони розвитку. Це називається іманентністю.

Храм Артеміди в Ефесі. Реконструкція

Кожна доба й кожний народ має своє розуміння краси, яке відтворено в різних формах художньої культури. Так, для античної культури характерна пропорція та гармонійність форм, увага до матеріально-чуттєвого, поєднання міфу й реальності. Це знаходимо в античній скульптурі, архітектурі, живописі й літературі.

Робота з текстом

Порівнюємо. Прокоментуйте положення в таблиці. Наведіть приклади

Культура

Література

Широке поняття, що охоплює різні види людської діяльності (матеріальної і духовної).

Частина художньої культури.

Культура має різні засоби вираження.

Слово — основний засіб літератури.

Продовження табл.

Культура

Література

Функції культури: гуманістична (утвердження позитивного досвіду людства), передавання суспільного досвіду, комунікаційна (засіб спілкування), пізнавальна (пізнання світу), регулятивна (у сфері суспільних відносин, норм, поведінки), знакова (відображення певних культурних смислів доби, народу), ціннісна (вироблення життєвих цінностей).

Функції художньої літератури: пізнавальна (дає змогу пізнати світ і людину), естетична (розбудовує світ за законами краси, створення яскравих художніх образів, у яких утілено уявлення про життя та духовні ідеали), виховна (виховує моральні якості й естетичний смак), гедоністична (дає насолоду від процесу читання та осмислення прочитаного).

Різноманіття видів культури (народна культура, культура побуту, мови, політична культура, художня культура).

Специфічні форми літератури (роди, жанри, напрями, течії).

Творче завдання. Намалюйте схему «Складники культури». Поясніть.

Дискусія. Чи варто зберігати національну культуру в глобалізованому світі? Аргументуйте.

Робота в групах. Підготуйте презентацію на тему: «Роль культури в житті людини»; 2) «Сучасна культура молоді в різних країнах»; 3) «Специфіка української культури» (1 за вибором).

Життєві ситуації. Чи можете ви себе назвати культурною людиною? Що необхідно робити для підвищення рівня власної культури?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст