Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ Й УМІТИ:

  • РОЗУМІТИ ЗНАЧЕННЯ СВЯЩЕННИХ КНИГ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА;
  • РОЗПОВІДАТИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ Й БУДОВУ ВЕД, БІБЛІЇ, КОРАНУ;
  • РОЗКРИВАТИ ЗМІСТ ОКРЕМИХ МІФОЛОГІЧНИХ СЮЖЕТІВ СВЯЩЕННИХ КНИГ;
  • ХАРАКТЕРИЗУВАТИ МІФОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ Й СИМВОЛИ В МИСТЕЦТВІ;
  • ВИЗНАЧАТИ ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ У СВЯЩЕННИХ КНИГАХ ЛЮДСТВА.

Загальнокультурне значення священних книг народів світу

  • 1. Які священні книги людства ви знаєте? Назвіть їх.
  • 2. Розкажіть про ті священні книги, які має ваша родина.
  • 3. Як ви думаєте, для чого люди звертаються до священних книг?

Найдавнішими пам'ятками культури народів світу є священні книги — Веди, Біблія, Коран, Авеста, Тора та ін. Їх писали не одна людина й навіть не група людей, а цілі покоління. Давні тексти створювали століттями. Спочатку їх поширювали в усній формі, а потім стали записувати й перекладати різними мовами. Священні книги стали основою різних релігій, бо в них закладено духовний досвід багатьох поколінь, моральні настанови, уявлення про добро і зло. У священних книгах знайдемо й відгомін далеких історичних подій, але не в реальному, а в міфологізованому відтворенні — у сюжетах, мотивах, образах, символах, що набувають глибокого прихованого змісту.

Священні книги людства стали невичерпним джерелом світового мистецтва. Вони також визначають норми поведінки й моралі не тільки в давнину, а й у наш час.

  • 1. Які релігійні свята відзначають у вашій родині?
  • 2. З якими відомими міфологічними сюжетами вони пов'язані?

ДИСКУСІЯ

«Бог — це дорога і вищий закон...» — писав Г. Сковорода.

• А ви як думаєте? Що для вас особисто означає поняття «Бог»?