Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Формуємо літературну компетентність

Дорогі друзі, пропонуємо вам виконати усно або письмово (у зошиті) завдання, які допоможуть виявити, наскільки ви засвоїли матеріал з теми. Компетентнісні завдання мають чотири рівні складності. I рівень — прочитання та розуміння тексту з елементами аналізу. II рівень — установлення відповідностей, обґрунтування. III рівень — робота з текстом, характеристики, власні оцінки. IV рівень — зв'язне мовлення, творче самовираження, робота з інформаційними ресурсами.

Емоційно-ціннісна лінія

I рівень. Завдання 1. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Найбільш емоційним родом літератури є

 • А кіно
 • Б лірика
 • В драма
 • Г театр
 • Д епос

II рівень. Завдання 2. Установіть відповідність між жанрами та їхнім пафосом (провідна ідея, емоційний зміст).

Жанр

 • 1 казка
 • 2 трагедія
 • 3 ода
 • 4 билина

Пафос

 • А комічний
 • Б трагічний
 • В повчальний
 • Г героїчний
 • Д величальний

III рівень. Завдання 3. Охарактеризуйте свого улюбленого літературного героя. Поясніть, які риси вам у ньому подобаються, а які ні.

IV рівень. Завдання 4. Розкажіть про те, які моральні цінності утверджуються в літературному творі, що привернув вашу увагу. Переконайте своїх однокласників у необхідності його прочитання (6-8 речень).

Літературознавча лінія

I рівень. Завдання 5. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Найдавнішими формами епосу були

 • А сонет, вірш, ода
 • Б міф, казка, легенда
 • В комедія, трагедія, мелодрама
 • Г поема, балада, сказання
 • Д лірика, драма, обряд

II рівень. Завдання 6. Установіть відповідність між літературними родами та жанрами.

Літературний рід

 • 1 драма
 • 2 ліро-епос
 • 3 епос
 • 4 лірика

Жанр

 • А трагедія
 • Б вірш
 • В колядка
 • Г роман
 • Д балада

III рівень. Завдання 7. Продовжте речення. Літературний рід — це ... .

IV рівень. Завдання 8. Установіть належність до роду й жанру літературного твору, який ви прочитали останнім часом. Назвіть його родові й жанрові ознаки.

Компаративна лінія

I рівень. Завдання 9. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Як ціле й часткове між собою співвідносяться

 • А напрям і течія
 • Б міф і казка
 • В античність і середньовіччя
 • Г бароко та класицизм
 • Д мистецтво й реальність

II рівень. Завдання 10. Яке поняття ширше — культура чи мистецтво? Обґрунтуйте відповідь.

III рівень. Завдання 11. Установіть, чим відрізняються за своїми ознаками епос і лірика. Складіть порівняльну таблицю.

IV рівень. Завдання 12. Доведіть, що українська література подібна до літературного процесу європейських літератур і водночас має національну специфіку (6-8 речень).

Культурологічна лінія

I рівень. Завдання 13. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає. Християнська культура поширилася в Київській державі через посередництво

 • А Танської держави
 • Б Візантійської держави
 • В Московської держави
 • Г Новгородської держави
 • Д арабсько-мусульманської держави

II рівень. Завдання 14. Установіть відповідність між жанрами та творами усної народної творчості.

Жанр

 • 1 героїчний епос
 • 2 казка
 • 3 дума
 • 4 історична пісня

Твір

 • А «Ой Морозе, Морозенку»
 • Б «Козак Голота»
 • В «Слово о полку Ігоревім»
 • Г «Фарбований шакал»
 • Д «Коли розлучаються двоє...»

III рівень. Завдання 15. Які різновиди художньої культури вам відомі? Розкрийте їхні специфічні особливості, наведіть приклади творів.

IV рівень. Завдання 16. Уявіть, що вас запросили на телебачення розповісти про значення культури в житті сучасної молоді. Складіть тези свого виступу (6-7 речень).