Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Середньовіччя

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ Й УМІТИ:

  • ВИЗНАЧАТИ ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЛІТЕРАТУР ЗАХОДУ ТА СХОДУ;
  • ВИЯВЛЯТИ ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ПРОЧИТАНИХ ТВОРІВ;
  • ПЕРЕКАЗУВАТИ Й АНАЛІЗУВАТИ СЮЖЕТИ, ОБРАЗИ, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ;
  • ПОРІВНЮВАТИ ОБРАЗИ ПЕРСОНАЖІВ;
  • ВИЗНАЧАТИ АКТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТВОРІВ.

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур

  • Використовуючи знання з історії та Інтернет, з'ясуйте, які історичні події відбувалися на території Західної Європи в добу Середньовіччя. Випишіть основні дати. Підготуйте повідомлення.

Розвиток літератури в добу Середньовіччя мав свою специфіку на Заході й Сході. У Європі цей період охоплює приблизно IV-XV ст. (хоча в деяких країнах уже в XIII-XIV ст. формуються засади Відродження). Розвиток культури й літератури раннього Середньовіччя відбувається в умовах грандіозних історичних подій. У цей час занепадає Римська імперія. На її уламках утворюються нові держави. Формуються феодальні відносини — уже не на основі рабовласництва, а на непорушності васального (з латин. васал — підлегла, залежна особа) служіння сеньйорові (з латин. старший), сюзерену (з латин. вищий сеньйор). Крах Римської імперії й перехід до феодального середньовіччя супроводжувався зміцненням християнської ідеології.

Аналогічні процеси відбувалися в країнах Сходу, де інтенсивно проходив процес перерозподілу територій і зміни впливів. На розвиток культур східного та західного регіонів вплинули арабські завоювання.

Утвердження нових світових релігій (християнства, ісламу, буддизму) визначало ідеологічні засади культури. Розвиток релігій вплинув на формування високого авторитету Біблії й Корану, які стали скарбницею тем, сюжетів і образів для художніх творів.

Астрономія. Гетеборг. Фламандський гобелен. 1500-1515 рр.

Значного розвитку досягла й література східного регіону. Твори персько-таджицьких, вірменських, азербайджанських, грузинських митців, а також представників далекого Сходу (Китаю, Японії) відзначаються яскравим національним колоритом.

Перехід від доби Середньовіччя до наступної доби Відродження засвідчує творчість Данте Аліґ'єрі.

Середні віки були часом виникнення слов'янських літератур. Усна народна творчість, що існувала задовго до появи писемності, стала підґрунтям національних літератур. Особливо високий творчий потенціал народної творчості був у Київській державі. Одним із важливих факторів культурного розвитку стало прийняття християнства.

  • 1. Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя в Західній Європі.
  • 2. Які чинники мали значний вплив на розвиток літератури та культури доби Середньовіччя?