Зарубіжна література. 7 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Світова новела

Новела як літературний жанр

Ключі до твору

З історії жанру. Одним із малих оповідних жанрів є новела. Витоки новели сягають XIII-XIV ст. В європейській культурі то була епоха Відродження (або Ренесанс). Тоді в 1281 р. в Італії з’явилася збірка під назвою «Новеліно», де було вміщено понад сто різноманітних оповідок, де йшлося про цікаві випадки з життя городян. Хто був автором цієї збірки, достеменно не відомо. Імовірно, вона мала багатьох авторів, а хтось один потім зібрав і записав ті історії, які люди переказували одне одному на міських площах і вулицях. Значним кроком в утвердженні жанру новели була творчість італійського письменника Джованні Боккаччо. Талановитими авторами новел були: у XIX ст. — Едгар Аллан По, Вашингтон Ірвінг, Проспер Меріме (США), Ернст Теодор Амадей Гофман (Німеччина), Антон Чехов (Росія) та ін.; у XX ст. — Іван Бунін (Росія), Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський (Україна), Акутаґава Рюноске (Японія), Герберт Джордж Уеллс (Англія) та ін.

Пінтуріккіо. Портрет хлопчика. Близько 1500 р.

Ознаки новели. Новела є невеликим за обсягом твором, у ній небагато персонажів і, як правило, одна сюжетна лінія, не розгалужена, не переобтяжена описами й характеристиками. Новела є різновидом оповідання. Вона відзначається гостротою й напруженістю дії, несподіваним перебігом подій і незвичайним фіналом. Отже, новелі властиві незвичайність, оригінальність явища, що зображується у творі, гострота сюжету, несподівана розв’язка, а також яскравість і влучність художніх засобів, серед яких велику роль відіграють символи, виразні деталі, підтекст. Внутрішній світ персонажів у новелі показаний не прямо, а через прихований смисл подій, образів і ситуацій. Йоганн Вольфганг Ґете писав: «Новела є ніщо інше, як нечувана подія». Едгар Аллан По визначив одну з провідних ознак новели — «єдність ефекту або враження». Антон Чехов уважав головним у новелі лаконізм (тобто мінімум словесних засобів) і при тому широчінь думки.

О. Глац. За читанням. 1836 р.

Види новел. Існують такі різновиди новел, як психологічна (побудована на розкритті особливостей характерів персонажів); філософська (порушує важливі питання сенсу буття людини); фантастична (де є фантастичні події); гумористична чи сатирична (де зображуються комічні ситуації, смішне в характерах персонажів) тощо. Нерідко різновиди новел можуть перехрещуватися між собою, що є цілком природно для літератури, адже художній твір є багатозначним явищем.

Словник термінів

Новела (з італ. novella — новина) — невеликий за обсягом епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

Перевірте себе

1. Дайте визначення повели. 2. Назвіть жанрові ознаки новели. 3. Яких представників жанру новели ви знаєте? 4. Які оповідання, що ви прочитали, можна назвати новелами? Поясніть свою думку. 5. Придумайте сюжет новели на підставі власного життєвого досвіду.