Світова література. 5 клас. Ніколенко

Загадки

В землі віки лежала мова

І врешті вибилась на світ...

Олександр Олесь

Загадка — один із малих жанрів усної народної творчості, у якому предмет або явище називаються не прямо, а опосередковано, через інші предмети та явища. Загадки потребують розгадування, розумової діяльності, використання життєвого досвіду, знань, здатності робити спостереження й висновки (про природу, людські стосунки, світ тощо).

Загадки виникли в глибоку давнину й були пов’язані з віруваннями давніх людей у магічну силу богів або природи, що можуть допомагати або шкодити. Ці сили не називали, а всіляко обходили в мовленні за допомогою різних засобів — інших понять, порівнянь тощо. Згодом загадки ставали засобом поетичного сприйняття й осмислення світу.

Загадки складаються з двох частин: основної — запитання, опосередкований (тобто непрямий) опис предмета або явища (власне загадка) і завершальної (відгадка). Загадка завжди звернена до того, хто буде її відгадувати. Це певний діалог, розмова між різними людьми.

Відгадати загадку можна лише шляхом заміни опосередкованого зображення предмета (явища) його конкретним відповідником, якому властиві всі ознаки чи якості, що змальовані в основній частині загадки.

У загадках розповідається про природу (небо, земля, рослини, тварини тощо), життя і діяльність людини (частини тіла, їжа, помешкання, речі домашнього вжитку, стосунки людей тощо), процеси або дії (праця, мова, освіта, мистецтво тощо), народні традиції та ін.

На підставі народних загадок виникли літературні загадки. Створені письменниками загадки втілюють авторське бачення предметів і явищ, але за формою подібні до цього невмирущого жанру фольклору.

Словник термінів

Загадка — це малий жанр фольклору, в основу якого покладено запитання або опосередкований опис предмета чи явища, що передбачають відповідь (відгадку, називання конкретного предмета та явища, про які йдеться).

Характерні ознаки загадки:

  • предмет (явище) прямо не названий, але він порівнюється, описується, протиставляється, називається по-іншому;
  • чітко визначено ключові ознаки предмета (явища), які відрізняють «зашифрований» предмет від усіх інших;
  • мають дві частини: основна (запитання, опосередкований опис), завершальна (відгадка);
  • деякі загадки мають віршовану форму, суголосся звуків і слів.

Німецькі загадки

* * *

У дощ вона мокра,

У сніг вона біла,

У мороз вона льодяна.

Що вона за одна?

* * *

На вулиці стоїть білий чоловік,

Якого ніхто зігріти не міг.

Та як вийде сонце весняне,

Плаче білий чоловік

І все меншим стає.

Скажи, хто це.

* * *

Хто має ноги, та не має рук?

* * *

Йде, але з місця не зрушить.

Шведські загадки

Що легше за пір’я, але його важко втримати?

Хто ходить від будинку до будинку, але ніколи не заходить усередину?

Хто ніколи не спіймає рибу у свою сітку?

Польські загадки

* * *

Весною він зелений,

а восени він падає шалено.

* * *

Як звуть ту пору року,

Коли сонце рано сходить

Й пізно ввечері заходить?

* * *

Після бурі на небі гарно сяє,

Яскраво так, що власний шарф

хотів би мати таких я кольорів.

Що це?

Робота з текстом

  • 1. Виразно прочитайте загадки.
  • 2. Які предмети або явища стали об’єктами для створення загадок?
  • 3. Назвіть художні прийоми створення ефекту загадковості (порівняння, протиставлення, опис предмета (явища) через його ознаки, запитання-звернення та ін.).

Для тих, хто володіє іноземною мовою

Виразно прочитайте англійську загадку в оригіналі й перекладі. Чи вдалося перекладачеві відтворити зміст і форму загадки?

White sheep, white sheep

On a blue hill,

When the wind stops,

You all stand still;

When the wind blows,

You walk away slow.

White sheep, white sheep,

Where do you go?

Білі овечки, білі овечки

На синьому лузі,

Лиш вітер затихне,

Й ви спинитесь в тузі.

А вітер здійметься,

Й ви в русі миттєвім.

Білі овечки, білі овечки,

Куди так мчите ви?

(Переклад Володимира Марача)

Порівнюємо

Порівняйте німецьку, польську й українську загадки. Що спільного в їх побудові? Які основні ознаки предмета підкреслено в основній частині загадки?

* * *

Нещасний бідолаха

Має шапку, та не має голови,

І має до того ж

Лише одну ногу, та без черевика (нім.).

* * *

Його в лісі зустрічаєш і з здивуванням викликаєш:

«Він тримає капелюха на нозі, а не на вухах!» (Польськ.)

* * *

Без рук, без голови, на одній нозі,

Але в капелюсі. Що це? (Укр.)

Для обговорення

  • 1. Чому в різних народів існують подібні загадки?
  • 2. У яких відомих казках вам траплялися загадки? Чому казкових героїв нерідко випробовують загадками?

Творче завдання

  • Складіть самостійно 2-3 загадки.