Світова література. 5 клас. Ніколенко

Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик

У народній казці «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик» знаходимо відлуння тих далеких часів, коли в Японії відбувалися війни, а також уявлення давніх японців про службу й людину, яка чесно служить. Іссумбосі — яскраве втілення японського національного характеру, до того ж характеру героїчного й чесного у виконанні свого обов’язку. Його чарівне походження (народження в однієї бездітної пари) і маленький зріст (малий, як мізинець) тільки увиразнюють ту величезну сміливість, якою він наділений. Іссумбосі попросив батьків відпустити його в столицю шукати кращої долі. Не забув узяти із собою і меч, зроблений з голки. У столиці він знайшов хорошу службу у вельможі1. І вельможа, і його родина оцінили найкращі якості героя — працьовитість, жвавість, кмітливість. У цій казці ми знаходимо ідею утвердження людини з народу у вищих колах суспільства (у столиці, серед вельмож) своїм розумом, працею, здатністю чесно служити. Коли на доньку вельможі напали чудовиська, Іссумбосі не злякався і своїм мечем-голкою подолав їх. Чарівний предмет — молоток, що залишився після чудовиськ, котрих прогнав Іссумбосі, допоміг йому стати звичайного людського зросту й одружитися з донькою вельможі. Отже, у казці «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик» прославляється не тільки сміливість і кмітливість героя, але і його відданість службі (своїй праці). У фіналі твору утверджується ідея рівності, якої досягає герой завдяки своїм особистим якостям: Іссумбосі з дружиною, його батьки та вельможа живуть усі разом у столиці в добрі й щасті.

1 Вельможа — людина, котра займає високу посаду в суспільстві.

У японських казках ми знаходимо ті моральні цінності, що й нині поважають у Японії, — життя в злагоді з природою, чесне служіння (або праця), виконання свого обов’язку перед іншими людьми, батьками, вітчизною. Герої, які втілюють ці національні цінності, тому й називаються національними.

Коментарі

У японській культурі є особливе поняття гірі — обов’язок того, хто служить вірно і чесно. Японець не може порушити цей святий обов’язок, як і дане ним слово.

У Японії відомо дві давні столиці — Кіото й Едо (стара назва Токіо). Напевно, що Іссумбосі подався шукати кращої долі в Кіото, яка була давнішою. У казці знайшов відтворення процес формування великих міст, куди з усіх японських островів ішли представники народу шукати службу.

Робота з текстом

 • 1. Поділіть текст на частини, назвіть кожну з них.
 • 2. Перекажіть текст казки по частинах і повністю.
 • 3. Який подвиг здійснив герой?
 • 4. У чому полягає секрет його сили?
 • 5. Розкрийте особливості чарівної казки на прикладі казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик».
 • 6. Як перетворюється і як винагороджується герой?

Порівнюємо

Пригадайте українські казки. Порівняйте одну з них з японською казкою «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик».

Творче завдання

 • Доведіть, що казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик» відображає національні особливості японської культури. Знайдіть засоби створення національного колориту. Заповніть таблицю.

Засоби створення національного колориту в казці «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик»

Приклади з тексту

Відображення життя в давній столиці Японії

Відображення уявлень японців про служіння — працю

Назви предметів ужитку

Імена персонажів

Мова

Перевірте себе

 • 1. Які уявлення й вірування японців знайшли відображення в японських казках?
 • 2. Якими є традиційні герої японських казок?
 • 3. Охарактеризуйте образ свого улюбленого японського героя.
 • 4. Що нового ви дізналися про Японію та її культуру?