Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Ніколенко

Франція

Ґійом Аполлінер

1880-1918

Для нього важливим було експериментаторство не саме по собі, а як спосіб вираження ліричного світовідчуття доби.

Т. Балашова

Ґійом Аполлінер є представником надзвичайно активної, авангардної поезії, яка визначила нові тенденції в європейській ліриці. Його поезія справила великий вплив на таких поетів, як П. Неруда, В. Незвал, П. Елюар, Ю. Тувім, В. Маяковський, П. Тичина та ін.

Ґійом Аполлінер (Вільгельм-Альберт-Володимир-Олександр-Аполлінарій Костровицький) народився 26 серпня 1880 р. в м. Римі (Італія). Мати, Ангеліка Костровицька, була донькою польського емігранта. Батьком майбутнього поета, імовірно, був італійський офіцер Франческо д'Аспермон. До дев'яти років хлопець жив в Італії, наступні роки — переважно в Монако, Ніцці, Каннах. У 1899 р. Костровицькі оселилися в Парижі.

Перша збірка митця «Бестіарій» («Звіринець») була видана в 1911 р. накладом 120 примірників. Підзаголовок збірки — «Кортеж Орфея», тобто почет диких звірів, що покірно йшли за співцем. Уся творчість Ґійома Аполлінера втілює своєрідний орфізм — віру в силу слова, яке здатне протистояти негативним явищам сучасності, приборкувати лихі сили, одухотворювати дійсність.

У 1900-і роки письменник захоплювався живописом, особливо кубізмом, який спонукав його шукати нові форми в поезії. Ґійом Аполлінер товаришував із художником П. Пікассо. Їхня дружба мала великий вплив на кожного з них.

Головні теми збірки «Алкоголі» (1913) — поет і сучасність, особистість і суспільство. Ліричний герой прагне пізнати сучасне життя й водночас занурюється у власний внутрішній світ, що стає ніби чутливим камертоном доби.

Збірка «Каліграми. Вірші Миру і Війни» (1918) присвячена пам'яті друга поета, літератора Рене Даліза, який загинув на фронті Першої світової війни. Автор протестує проти смерті й насильства, у яскравих образах утілює активну позицію ліричного героя, захищає мир і життя.

ЛІТЕРАТУРНА ПРОГУЛЯНКА

Що таке каліграми?

Частина віршів Ґійома Аполлінера — «ліричні ідеограми», або каліграми, тобто вони написані так, що їхній текст створює своєрідний малюнок (зірка, будинок, лінії дощу, водограй тощо). Ґійом Аполлінер не перший відкрив ідеограми. Ще в IV ст. до н. е. з'явилися перші ідеограми. Трапляються вони й у романі Ф. Рабле «Ґаргантюа і Пантагрюель». У 1889 р. поет А. Бурґад написав вірш у формі Ейфелевої вежі (у ньому було 300 рядків).

Новаторство Ґійома Аполлінера полягало в тому, що він використав цю форму для вираження настроїв доби. У час, коли епоха змінювалася стрімко й несподівано, поет не міг обмежитися тільки традиційними словесними формами. Для нього важливим був і сам «простір», де існує його вірш, тобто загальний малюнок. Форма каліграм містила не тільки ідейну, а й естетичну інформацію. Ґійом Аполлінер вважав себе провісником майбутнього мистецтва, і форму каліграм розглядав як один із засобів нової культури.

Каліграма Ґійома Аполлінера

Каліграма Ґійома Аполлінера «Вірш для Лу». 1915 р.

Поет був сміливим експериментатором. Він перший використав слово сюрреалізм, який розумів як «новий реалізм», нову поетику осягнення дійсності в несподіваних, приголомшливих образах. У пошуках художніх засобів «поетичного реалізму» Ґійом Аполлінер активно опановув верлібр — систему віршування, яка від усіх інших відрізняється тим, що в ній немає звичних ознак: рими, суворого поділу на строфи, сталого ритму. Також письменник використовував монтаж як спосіб поєднання різноманітних елементів, що слугували відображенню розмаїття життя.

У 1916 р. Ґійом Аполлінер нарешті отримав французьке громадянство, але жити йому залишалося недовго. Через декілька місяців після виходу у світ «Каліграм» митець, виснажений після важкого поранення на фронті, тяжко захворів. 9 листопада 1918 р. він помер у м. Парижі (Франція).

Вірш «Міст Мірабо» належить до збірки «Алкоголі» (1913). Поезія присвячена Марі Лорансен, з якою поет познайомився 1907 р. Вони кохали одне одного протягом п'яти років. Однак їм не судилося бути разом. Сум розлуки втілений у вірші, у якому йдеться не тільки про кохання, а й подано роздуми про саме життя, плин часу. Одним із центральних образів у творі є образ річки Сени, що є уособленням життя й часу, у якому все минає — і надії, і кохання, і розчарування. Категорію часу виражено й у інших образах твору — годинника, зміни дня й ночі. Основний художній прийом у вірші — психологічний та синтаксичний паралелізм.

ЛІТЕРАТУРНА ПРОГУЛЯНКА

Як Ґійом Аполлінер розумів сюрреалізм?

Дж. де Кіріко. Портрет Ґійома Аполлінера

Письменник називав своє мистецтво «новим реалізмом», «надреалізмом», «сюрреалізмом». Уперше слово сюрреалізм прозвучало в 1917 р. в передмові до драми Ґійома Аполлінера «Груди Тересія». Поет подавав синтез різних начал як засіб відображення життя в багатогранності й неоднозначності його проявів, у всій його строкатості й водночас складній єдності. Для поета сюрреалізм був передусім засобом пізнання «не снів, не марень, а реальності» (на відміну від імпресіонізму чи символізму), однак пізнання, глибшого за просте відтворення життя (на відміну від реалістів). У сюрреалізмі поет убачав вихідну точку для вияву «нового духу» мистецтва. Він закликав митців «учитися новаторства в учених, учитися щодня здійснювати відкриття, творити чудеса». Наголошував на тому, що поети мають бути Ікарами, провідниками суспільства, іти попереду нього. На його думку, митець має боротися зі старими поетичними штампами, творити «несподіване», експериментувати. Митець розумів поезію як своєрідне «здивування» (surprise) від сприйняття життя й людини, сміливе поєднання незвичних форм для «пізнання складного буття». Сам Ґійом Аполлінер нерідко використовував різні засоби для створення ефекту «здивування»: несподівані порівняння, метафори, неологізми, гротеск та ін. Поет мав талант створювати незвичайні, але місткі й цілісні образи, що сприяли більш глибокому емоційному осягненню світу.

МІСТ МІРАБО (1913)

Під мостом Мірабо струмує Сена

Так і любов

Біжить у тебе в мене

Журба і втіха крутнява шалена

Хай б'є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Рука в руці постіймо очі в очі

Під мостом рук

Вода тече хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

Хай б'є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Любов сплива як та вода бігуча

Любов сплива

Життя хода тягуча

Надія ж невгамовано жагуча

Хай б'є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Минають дні години і хвилини

Мине любов

І знову не прилине

Під мостом Мірабо хай Сена плине

Хай б'є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

(Переклад Миколи Лукаша)

Вірш «Зарізана голубка й водограй». Твір належить до збірки «Каліграми. Вірші Миру і Війни» (1918). Це одна з найвідоміших каліграм Ґійома Аполлінера. У поезії автор використав розташування літер неоднакового розміру та різні напрями рядків, що утворило обриси голубки над струменями фонтана й символізує плач за загиблими на війні. Славнозвісна голубка П. Пікассо була навіяна саме цим образом Ґійома Аполлінера. У вірші поет висловив протест проти війни, жорстокості, убивств. Він згадує про померлих друзів, тих, хто був поруч з ним і загинув або пропав без вісти.

Вірш — ліричний монолог, який звернений до сучасників поета. Символом скорботи є водограй — це сльози за мертвими людьми та світом, що втратив мир, спокій, моральні цінності. Твір побудований за принципом антитези: з одного боку, життя — голубка, водограй, люди, а з іншого — кров і насильство. Асоціативна образність, нетрадиційна метафоричність, підкреслена експресивність, відсутність синтаксичного поділу тексту, неоднорідність ритму — ці ознаки творчого методу митця яскраво виявилися у вірші.

ЗАРІЗАНА ГОЛУБКА Й ВОДОГРАЙ (1914)

О постаті убиті любі

О дорогі розквітлі губи

Міє Мареє

Єтто Лорі

Анні і ти Маріє

Де ви дівчата

Я вас питаю

Аполлінер і кубісти

Ґійома Аполлінера приваблювали в кубізмі, зокрема творчості П. Пікассо, простота ліній, загальний малюнок твору, безпосередність виражальних засобів, що експресивно діють на читача. Окрім того, його цікавила творчість кубістів як своєрідний «орфізм», «ліризм», спроможний формувати новий світ «з нічого» — завдяки лише творчому акту. Поет шукає нових форм у літературі. Захоплення авангардним живописом дало імпульс до сміливих його експериментів у мові, літературних жанрах, стилі тощо. Проте творчість Ґійома Аполлінера (до речі, як і П. Пікассо) не вміщається в межі кубізму чи будь-якої іншої течії. Його поетичне новаторство було набагато ширшим і багатограннішим.

Каліграма «Зарізана голубка й водограй» із збірки Ґійома Аполлінера «Каліграми. Вірші Миру і Війни». 1918 р.

Та біля водограю

Що плаче й кличе

Голубка маревіє

Душа моя в тремкій напрузі

Де ви солдати мої друзі

Де ви Бійї Даліз Реналь

Печальні ваші імена

Як у церквах ходи луна

Б’ють відгомоном до небес

Ви в сонну воду глядитесь

І погляд ваш вмирає десь

Де Брак де Макс Жакоб Дерен

Що в нього очі як той Рейн

Де милий Кремній волонтер

Вже може їх нема тепер

Душа ятриться з непокою

І водограй рида зі мною

А як вони іще живі

Десь б’ються на Північнім фронті

Там олеандри всі в крові

І сонце ранене в траві

На багрянистім горизонті

(Переклад Миколи Лукаша)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обізнаність.1. Назвіть збірки Ґійома Аполлінера та їхні провідні теми й мотиви. 2. Як Ґійом Аполлінер розумів сюрреалізм? Наведіть приклади сюрреалістичних образів у його ліриці. Читацька діяльність. 3. Доведіть, що Ґійом Аполлінер — поет-авангардист. Людські цінності. 4. Розкрийте антивоєнний пафос вірша «Зарізана голубка й водограй». Сучасні технології. 5. Знайдіть інформацію про кубізм, творчість П. Пікассо та його дружбу з Ґійомом Аполлінером. Покажіть вплив кубізму на поетику Ґійома Аполлінера. Творче самовираження. 6. Напишіть твір-роздум на тему «Міст Мірабо: міст кохання чи розлуки?». Навчаємося для життя. 7. Ґійом Аполлінер створив яскраві символи своєї доби: міст Мірабо, зарізана голубка й водограй, маленьке авто (яке несподівано «в'їхало» у нову епоху) та ін. Як ви вважаєте, які образи нашого часу могли б привернути увагу Ґійома Аполлінера? Поясніть. Створіть власну каліграму (за бажанням).