Зарубіжна література. Профільний рівень. Повторне видання. 10 клас. Ніколенко

Німеччина. Романтизм у Німеччині

Німеччина дала початок філософії, естетиці й поетиці романтизму.

О. Білецький

Літературний напрям, течія, романтизм, рання (філософська) течія романтизму, народно-фольклорна течія романтизму, гротескно-фантастичний романтизм

Робота в групах. Підготуйте повідомлення про: а) енський гурток романтиків; б) гейдельберзький гурток романтиків; в) філософські теорії, узяті за основу романтизму; г) міста-центри німецького романтизму.

«Поет осягає природу краще, ніж розум ученого» (Новаліс).

«Краса є сутністю світу та формою його існування» (Ф. Гельдерлін).

«Поет покликаний пізнати сутність світу своєю уявою та інтуїцією» (Ф. Шлегель).

Як відомо, романтизм спочатку з’явився в Німеччині. Цьому сприяла філософська та творча спадщина енських романтиків (А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Й. Фіхте, Новаліс та ін.), які вже в 1790-х роках заклали засади нового напряму й почали розробляти його принципи. Передумовами виникнення німецького романтизму вважають діяльність поетичного угруповання «Буря і натиск», у межах якого було створено культ сильної особистості, генія, протиставленого світові та наповненого стихійно-творчими силами природи, пов’язаного з таємницями буття. Також на розвиток німецького романтизму вплинула творчість Й. В. Ґете й Ф. Шиллера, яких вважають митцями, що поєднали у своїй творчості різні літературні напрями та течії — класицизм (веймарський), просвітницький реалізм, сентименталізм і преромантизм. Усвідомлення таємничості й унікальності людської особистості, захоплення вільним життям природи, розуміння недосконалості світу та бажання знайти сенс буття — усі ці здобутки Й. В. Ґете й Ф. Шиллера творчо засвоїли наступні покоління німецьких романтиків.

У німецькому романтизмі виокремлюють чотири етапи.

Перший етап (1795-1806) представлений творами енських романтиків і Ф. Гельдерліна. У цей час зародилася рання (філософська) течія романтизму, бо художня література розвивалася в тісному зв’язку з філософією.

Другий етап (1806-1815) німецького романтизму припадає на період нашестя війська Наполеона в європейські країни. Німеччина теж опинилася під владою Наполеона, що викликало національний спротив і, як наслідок, — звернення до міфології та фольклору. Рідна культура й мова стали своєрідним засобом боротьби проти навали чужинців. У цей час найяскравішим явищем був гейдельберзький гурток романтиків, представниками якого були А. фон Арнім і К. Брентано. На цьому етапі також велику культурну діяльність здійснювали вчені-філологи й збирачі народних казок і легенд — брати Я. і В. Ґрімм, поет Й. фон Ейхендорф, драматург і прозаїк Г. фон Клейст.

Німецькі письменники-романтики були патріотами рідної культури. Тому в їхніх творах багато народних міфів, легенд і традицій.

Й. Данхаузер. Ліст за роялем. 1840 р. (Серед слухачів: А. Дюма, Жорж Санд, В.Гюго, Н. Паганіні, Дж. Россіні, на стіні — портрет Дж. Байрона)

На третьому етапі (1815-1830) формується гротескно-фантастичний романтизм, представлений творчістю Е. Т. А. Гофмана. У цей час починає писати поетичні твори й Г. Гейне.

Протягом четвертого етапу (1830-1848) розвивалися різні тенденції, виникли угруповання, діяльність яких була зумовлена демократичними процесами підготовки до Німецької революції 1848 р. До цього періоду належить пізня творчість Г. Гейне.

Романтизм у Німеччині виявився не тільки в художній літературі, а й у музиці (Р. Вагнер, Р. Шуман, Ф. Ліст та ін.) та інших видах мистецтва.

Мистецтво та його сутність, митець і його дар у німецькому романтизмі ставали об’єктом художнього мислення.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування іноземними мовами. 1. Якщо ви володієте німецькою мовою, назвіть мовою оригіналу визначні твори німецьких романтиків. Як вони перекладені українською? Компетентності в природничих науках і технологіях. 2. Охарактеризуйте ставлення до природи ліричного героя Г. Гейне. Наведіть цитати з прочитаних творів. Інформаційно-цифрова компетентність. 3. Підготуйте презентацію про одного з видатних представників німецького романтизму. Соціальна та громадянська компетентності. 4. Доведіть, що німецькі романтики були патріотами в період наполеонівського нашестя. Обізнаність і самовираження у сфері культури. 5. Знайдіть в інтернеті й прослухайте 1-2 твори німецьких композиторів-романтиків (Р. Шуман, Ф. Ліст, Р. Вагнер). Поділіться враженнями. Які емоції та почуття викликали у вас ці твори?

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 6. Назвіть етапи й представників німецького романтизму. Діяльність. 7. Назвіть провідні ознаки течій німецького романтизму та видатні здобутки. Цінності. 8. Підготуйте усний виступ на тему «Культурні здобутки Німеччини доби романтизму» (10-15 речень).