Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

О капітане, мій капітане! (1865)

О капітане! Батьку! Страшна скінчилась путь!

Всі бурі витримав наш корабель, сміливців лаври ждуть.

Вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять,

І дивляться всі на могутній кіль, на бриг одважний і грізний.

Але... О серце! Серце! Серце!

О кров червона! Кров!

Де батько впав на палубі,

Упав і захолов!

О капітане! Батьку! Встань і кругом подивись!

Для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звились,

Для тебе квіти, й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі,

Тебе, колишучись, кличе він, тебе побачить жадає!

О, зляж мені на руку!

Який це сон зборов

Тебе, о батьку мій, що враз

Ти впав і захолов?

Мій капітан безмовний, уста німі, похололі,

Не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі.

В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги.

Скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги!

Дзвоніть, радійте, береги!

А я в жалобі знов

Піду туди, де батько мій

Упав і захолов.

(Переклад Василя Мисика)

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Прочитайте епіграф. Поясніть метафори, які вжив поет І. Драч для характеристики творчої особистості В. Вітмена. Спілкування іноземними мовами. 2. Прочитайте англійською мовою (якщо ви володієте нею) «Пісню про себе». Знайдіть у тексті оригіналу засоби вираження позиції ліричного героя. Математична компетентність. 3. Складіть у зошиті таблицю «Романтичні й реалістичні елементи у творчості В. Вітмена». Компетентності в природничих науках і технологіях. 4. Складіть у зошиті схему «Провідні образи збірки “Листя трави”». Прокоментуйте. Інформаційно-цифрова компетентність. 5. Вийдіть на сайт музею В. Вітмена в США. Здійсніть віртуальну екскурсію. Розкажіть про одну зі сторінок діяльності музею. Які освітні й культурні програми для вивчення американської поезії й мистецтва пропонує музей? Уміння навчатися. 6. Складіть тези розповіді «Волт Вітмен — поет-новатор». Соціальна та громадянська компетентності. 7. Визначте ідеї демократії в збірці «Листя трави». Обізнаність і самовираження у сфері культури. 8. Які факти культурного життя США відтворено у творчості В. Вітмена? 9. Напишіть власний вірш верлібром (за бажанням). Екологічна грамотність і здорове життя. 10. Яку роль відіграють у віршах В. Вітмена описи природи? Які ідеї утверджують? Наведіть приклади з текстів.

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 11. Проаналізуйте символіку назви й зеленого кольору збірки «Листя трави». 12. Охарактеризуйте образ ліричного героя. Діяльність. 13. Творчість В. Вітмена часто порівнюють із поезією раннього П. Тичини, В. Маяковського, В. Хлєбникова, І. Драча. Здійсніть невеличке самостійне порівняльне дослідження поезії В. Вітмена з віршами одного з названих письменників. Цінності. 14. Які американські ідеали втілено у творчості В. Вітмена? Чи подібні вони до ідеалів української нації?

ВИСНОВКИ

• В. Вітмен — борець проти рабства, співець нової американської нації.

• Провідні образи в збірці «Листя трави» — ліричне «Я» поета, корабель (Америка), капітан (Авраам Лінкольн), природа, людство, Усесвіт.

• Новаторство в збірці «Листя трави» виявилося на всіх рівнях: тематики, проблематики, композиції, ритмомелодики.

• Збірка «Листя трави» створена верлібром, що давало можливість митцю вільно рухатися в просторі й часі, переходити від однієї теми до іншої, вести діалог із собою та світом.