Підручник з Мистецтва. 9 клас. Назаренко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевір себе. Імпресіонізм. Постімпресіонізм

1. Твори яких скульпторів і художників зображені нижче? Визначте художній стиль, в якому виконані ці роботи. Поясніть, за якими ознаками ви це робите. Охарактеризуйте кожен зі стилів.

Що таке «індивідуальний стиль» митця?

Підказка для неуважних

1. М. Россо «Ессе Риег»

2. Д. Страцці «Діва Марія»

3. К. Моне «Каміль Моне з дитиною в саду»

4. Г. Курбе «Сільські панянки»

5. Е. Мане «Залізна дорога»

6. Д. Веласкес. Портрет інфанти Маргарити

7. Е. Дега. «Балетна школа»

8. Дж. Мілле «Прерафаеліти»

9. К. Піссарро «Млин у Кноке, Бельгія»

10. С. Васильківський «Пейзаж із вітряними млинами і кінним возом»

11. П. Сезан.«Натюрмортіз кошиком фруктів»

12. М. Караваджо. «Натюрморт із фруктами»

13. В. Ван Гог «Дві селянки копаються в полі зі снігом»

14. М. Пимоненко «Жнива»

15. П. Гоген. «Коли вже заміж»

16. Д. Левицький. Портрет Є. Н. Хрущової і княжни Є. М. Хованської

17. О. Ренуар. «Танок у Буживалі»

18. П. Гоген «Танець чотирьох бретонок»

2. Визначте жанри картин

1. П. Гоген. «Жовтий Христос»

2. Е. Мане. «Христос з ангелами».

3. О. Ренуар. «Портрет актриси Жанни Самарі»

4. О. Ренуар. «У Саду»

5. П. Сезанн. «Вид на Арль з ірисами»

6. К. Моне. «Заграва»

7. В. Ван Гог. «Ваза з червоними маками»

8. В. Ван Гог. «Вулиця та сходи в Овері»

3. Про яких композиторів йдеться нижче?

Саме новаторському генію ... і... Франція зобов’язана тим, що в XX ст. французька музика зайняла одне з найважливіших місць у світовій музичній культурі. Після смерті Вагнера, Брамса, Ліста та Верді на чолі західноєвропейської музики стають композитори Франції, мистецтво яких розвивається своїми напрямами, багато в чому відмінним від напрямів німецької та італійської шкіл.

Це-...

Французький композитор, диригент, один з реформаторів музики XX ст., автор музичних творів «Болеро» для симфонічного оркестру, «Гра води» для фортепіано казав: «Велика музика, я переконаний в цьому, завжди йде від серця. Музика, створена тільки шляхом додатка до техніки, не варта паперу, на якому вона написана. Це був мій повсякчасний аргумент проти так званої «модерністської музики», яку створюють молоді композитори «радикального» напряму, їх музика — продукт інтелекту, але не душі».

Це-...

Французький музичний письменник і критик Еміль Вюйєрмоз пише про серію картин для фортепіано — «Дзвони крізь листя», «І місяць спускається на місце колишнього храму», «Золоті рибки», а також «Місячне сяйво» з «Бергамської сюїти»: «Ці назви, що пропонують нашій уяві певну тематику, в дійсності належать до етюдів, дуже важким технічно, відповідним «імпресіоністським» методам живописців. ... демонструє тут способом майже науковим імпресіоністську манеру письма, особливо в першій картині ... Те, що музикант прагне тут вловити, — це саме поширення звукових хвиль у повітрі, які, зустрічаючись і розходячись віялом, стикаються, зливаються, змінюються в зіткненні з кольорами веселки, випромінюючи поезію і мрію. Саме завдяки тому, що ... так вміло скористався целотоновою гамою, йому вдалося зробити спектральний аналіз звуку — здавалося б, лабораторний експеримент, який тут виступає, однак, від початку і до кінця — дивовижна магія музики».

Йдеться про музику ...

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Назвіть одну правильну відповідь.

1. Художники імпресіонізму — це:

а) Е. Дега, К. Піссарро, П. Гоген.

б) К. Моне, Е. Мане, П. Ренуар.

в) П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.

2. Визначте скульптора-імпресіоніста за його творами:

а) К. Моне;

б) П. Гоген;

в) М. Россо.

3. Яке вірне визначення? Музичний імпресіонізм — це:

а) художньо-стильовий напрям у мистецтві і літературі, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань;

б) напрям в образотворчому мистецтві (головним чином у французькому живопису), починаючи з другої половини 1880-х рр. до початку XX ст. Художники цього напряму не дотримувалися основного стильового прийому імпресіоністів — зображення не самого предмету, а враження від нього. Прихильники нового напряму прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальний світ. Вони не були об’єднані ні загальною програмою, ні загальним методом, кожен із них — яскрава творча індивідуальність, кожний залишив свій слід у мистецтві.

II. Дайте стислу відповідь на запитання.

1. Чи подобаються вам художники імпресіоністи?

«Мені подобаються (не до вподоби), тому що...»

2. Чому Францію вважають батьківщиною імпресіонізму і постімпресіонізму?

3. Як вплинули погляди художників та музикантів цього напряму на творчість наступних поколінь митців?

III. Дайте розгорнуту відповідь на запитання.

1. Чи можна стверджувати, що інтерес до нового напряму у мистецтві — імпресіонізму — визначився політичними і соціальними змінами у суспільстві? Обґрунтуйте вашу думку.

2. Яку роль грає музика у житті людини?

3. Як мистецтво впливає на розвиток культури суспільства?

IV. Поміркуйте.

Який із видів мистецтва імпресіоністів і постімпресіоністів вам подобається найбільше? Чому?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжіть речення: «При вивченні цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

Об’єднайтеся в три групи. Використовуючи матеріал підручника, визначте характерні риси імпресіонізму і постімпресіонізму в живописі, скульптурі і музиці. Зробіть порівняльний аналіз.

3. Колективна робота

3.1. Підготуйте вечір на тему: «Імпресіонізм і постімпресіонізм», у ході якого продемонструйте репродукції творів митців, які працювали у тих напрямках. Бажано, щоб вечір супроводжувався музикою композиторів-імпресіоністів.

3.2. Підготуйте доповідь на тему: «Мій улюблений художник-імпресіоніст». Доповідь повинна супроводжуватися ілюстративним матеріалом.

VI. Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект.

Ураховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Стилі та напрями мистецтва. Імпресіонізм, постімпресіонізм» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом І півріччя.

Етапи виконання проекту

1. Постановка проблеми і визначення типу проекту.

2. Планування і організація роботи.

3. Пошук і опрацювання джерел, підготовка обладнання.

4. Здійснення проекту.

5. Оформлення кінцевих результатів.

6. Проведення презентації або захист, творчий звіт.

7. Загальна оцінка проекту.

8. Підбиття підсумків.