Мистецтво. Рівень стандарту. Профільний рівень. 10 (11) клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маски народів африканського культурного регіону

Поміркуємо разом

Де в Африці закінчується мистецтво і починається релігія?

Африканська маска — це просто різьблений твір чи окультний предмет?

Феномен мистецтва створення маски пов'язаний зі світоглядом і світовідчуттям африканської людини, яка не відокремлює себе від природи, що наповнена духами. Тому багато часу африканці витрачають на те, щоб уберегти себе від злих духів і наблизитися до добрих богів. Для цього вони проводять різні ритуальні обряди, обов'язковим атрибутом яких є маски: для викликання дощу, отримування благословення перед полюванням, весіллям, для посвячення юнаків і дівчат тощо. Вважалося, що під час танців та інших обрядових дій, духи предків наділяють власника маски своєю містичною силою і він перевтілюється в дух, тобто є посередником між потойбічним світом і світом земним. Після проведення обряду людина, яка одягала маску, обов'язково повинна її знищити.

Маска племені догонів

У кожній країні африканського культурного регіону, у кожної народності і сьогодні є свої «добрі» і «злі» маски. Є маски-герої місцевої міфології, маски-обереги, що зберігають сили і здоров'я, страхітливі маски тощо.

Зазвичай маски прикрашалися загадковим орнаментом, кожна деталь якого мала символічне значення. Наприклад, зигзаг — це стежка предків, складний шлях, яким потрібно пройти з гідністю, щоб духи предків були задоволені; шаховий орнамент — подвійність світу, протистояння добра і зла, чоловічого і жіночого початків.

Шамани у масках народу вара у Буркіна-Фасо

Маски виготовляли з різного матеріалу: деревини, міді, бронзи, теракоти, рафії, текстилю, слонової кістки. Прикрашали маски щедро: шерстю тварин, морськими мушлями, пір'ям птахів, насінням та соломою.

Маски коро палицями або батогами наказують тих, хто цього, на їхню думку, заслуговує

? На які свята українці одягають маски? Що вони означають?

З давніх-давен африканський континент був населений різними племенами і народами, які перебували в постійних і самих різноманітних контактах між собою, ніколи не існували ізольовано один від одного. Міграції, взаємопроникнення і взаємовплив їх культур були звичайним явищем. Усе це створило загальні світоглядні принципи і культурні цінності. Саме це і призвело до такого явища, як єдине африканське мистецтво.

Різни види мистецтва африканського континенту зробили значний внесок до скарбнички світової культури:

 • ритми Чорної Африки через афроамериканську культуру зіграли важливу роль у виникненні таких музичних стилів XX ст., як джаз, блюз і рок-н-рол;
 • поява в Європі африканської пластики створила основу для світового балету, спортивних і бальних танців, які відрізняються енергійним і чітким ритмом;

Від африканських наскельних малюнків до сучасного американського балету

 • відлуння культури Чорної Африки можна знайти в творчості видатних особистостей XX ст., наприклад, у французького живописця-пейзажиста, музиканта Моріса де Вламінка; французького живописця, графіка, скульптора Анре Дерена, художника і скульптора, лідера течії фовістів Анрі Матісса, іспанського і французького художника і скульптора (кубізм, сюрреалізм) Пабло Пікассо.

М. де Вламінк. «Червоні дерева»

П. Пікассо. «Меніни по Веласкесу»

 • африканська скульптура стала джерелом натхнення для творчості представників німецького експресіонізму;

Ернст Барлах. «Сліпий, танцююча, осінений, прочанка, той хто вірить, сентиментальний»

Чудові самобутні традиції декоративно-ужиткового мистецтва, відчуття ритму, експресивної виразності, майстерності композиції, які були накопичені народами африканського культурного регіону протягом тисячоліть, не зникли і сьогодні. Культурна спадщина творчо, по-новаторському переробляється, змінюється, і вже нові майстри знайомлять народи світу з цією дивовижною культурою народів Африки.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть варіант правильної відповіді:

1. До культової архітектури належать:

 • а) житла племен;
 • б) храми, мечеті;
 • в) замки, фортифікаційні споруди.

2. На відміну від європейської, музика Африки — невід'ємна частина...

 • а) політичного життя;
 • б) соціального життя;
 • в) особистого життя.

3. Які танці світу мають африканське коріння?

 • а) вальс, мазурка;
 • б) чарльстон, гопак;
 • в) танго, беле.

II. Дайте коротку відповідь на запитання:

1. Які характерні риси притаманні храмовій архітектурі країн африканського культурного регіону?

2. Ця музика для народів Африки — один із найбільш яскравих способів самовираження, вона втілює в собі культуру, побут і менталітет народу, є відображенням звичного йому природного середовища проживання? Про який музичний жанр йдеться?

3. Які світові стилі живопису мають африканське коріння? Наведіть приклади.

4. Назвіть найвідоміші архітектурні споруди країн африканського культурного регіону.

5. Яке значення мають танці для народів Африки? Наведіть приклади.

6. Маски для народів африканського культурного регіону — це мистецтво чи лише атрибут ритуалів?

III. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Назвіть основні види декоративно-ужиткового мистецтва Африки. Прокоментуйте їх.

2. У чому особливість африканської скульптури? Наведіть приклади.

3. Проведіть порівняльний аналіз різних видів живопису художників Африки з творами тих же видів живопису європейських майстрів. Чи мають вони спільні риси і чим відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

IV. Поміркуйте:

1. Охарактеризуйте архітектурні споруди африканського культурного регіону, які вам сподобалися (країна, стиль, архітектурні особливості тощо).

2. Які види декоративно-ужиткового мистецтва народів Африки схожі з українськими? Проаналізуйте, що між ними спільне і які є відмінності. Наведіть приклади.

3. Визначте характерні риси, життєві цінності і пріоритети населення країн африканського культурного регіону і як вони відображаються в мистецтві. Обґрунтуйте свою відповідь.

V. Творче практичне завдання:

I. Продовжте речення: «При вивченні цього розділу для мене найбільш важливим відкриттям стало...».

II. Групова робота

Підготуйте театральний вечір на тему «Мистецтво танцю народів Африки».

III. Колективна робота

1. Зробіть у класі виставку ваших замальовок на тему «Якою я бачу Африку». Використайте техніку живопису сучасних художників Африки. Або зробіть у класі виставку ваших замальовок або макетів архітектурних споруд народів африканського культурного регіону.

2. Підготуйте і проведіть конференцію на тему «Внесок мистецтва африканського континенту до скарбнички світової культури».

IV. Виберіть тему і підготуйте мистецький проект.

Приклади тем для мистецьких проектів:

«Особливості культової архітектури країн африканського культурного регіону»;

«Відображення світогляду і світовідчуття народів країн Африки у декоративно-ужитковому мистецтві».