Мистецтво. Рівень стандарту. Профільний рівень. 10 (11) клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Живопис європейського культурного регіону

Живопис — одне з найдавніших мистецтв, яке протягом багатьох століть пройшло еволюцію від наскельних розписів палеоліту, до новітніх течій XXI ст. Це мистецтво народилося практично з появою людства.

? Назвіть види і жанри живопису. Охарактеризуйте їх. Наведіть приклади. Як поступово змінювалося це мистецтво протягом століть?

Римська фреска. Національний археологічний музей. Неаполь, Італія

Подвійний портрет. Фрагмент фрески. Помпеї

Уже античні художники використовували різні жанри: історичний, міфологічний, побутовий, батальний, портрет, пейзаж, натюрморт. Саме у цей період вперше з'явилися світлотінь, об'ємність, лінійна перспектива, відновлені митцями Відродження (Ренесансу).

В епоху Ренесансу художники вперше створили ілюзію глибини простору, відкрили перспективу і тим самим зробили художньо-образне бачення об'ємним. Митці навчилися відображати взаємостосунки людей не через масштаби фігур, а композиційно, через їх взаєморозташування. Це стало новим народженням живопису.

? Пригадайте, що таке перспектива у живописі?

Мазоліно да Панікале. Фреска. Церква Сан Клементе. Рим, Італія

Рафаель. «Святе сімейство»

Розвиток мистецтва цієї епохи тісно взаємодіє з ростом наукових знань. Представники Ренесансу вперше анатомічно правильно зобразили людські тіла, передали їх об'єм і пропорції. Поширився станковий і монументальний фресковий живопис.

? Яких відомих майстрів Ренесансу ви знаєте? Які характерні риси їх індивідуального стилю ви б зазначили?

Художники бароко відкрили мистецтву нові прийоми просторової інтерпретації форм у її вічно мінливій життєвій динаміці, активізували життєву позицію. Герої їх картин перебували між двома полюсами — добра і зла, насолоди і каяття, життя та смерті.

М. Караваджо. «Вечеря в Еммаусі»

А. Джентілескі. «Каяття Магдалини»

? Якими художніми засобами митці бароко передавали у своїх творах характери героїв, їх відчуття? Наведіть приклади.

Прихильникам стилю романтизм була важлива не стільки сама ідея, скільки сила й засоби її вираження, аналіз внутрішнього світу людини, її душевних переживань, протиставлення буденності і мрії, земного (швидкоплинного) і небесного (вічного). Стриманість і покора були відкинуті. Прийшли сильні емоції, які часто доходили до крайнощів.

Е. Делакруа. «Свобода, що веде народ»

? Що, на вашу думку, сприяло виникненню нового стилю — романтизму? Відповіді обґрунтуйте прикладами з творчості митців того часу, наприклад, Ф. Гойя або Е. Делакруа. Які б ви виділили ознаки цього стилю у живописі?

Як у творчості художників-романтиків проявився їх національний і індивідуальний характер? Наведіть приклади.

Художники-реалісти намагалися показати правду життя, втілену художніми засобами живопису. Вони звинувачували панівну верхівку суспільства у байдужості до страждань знедоленого народу, викривали недоліки суспільної моралі, антигуманну сутність експлуататорів. Митці прагнули утвердити ідеали добра, справедливості і щастя. Вони широко використовували умовні форми зображення, гіперболу і гротеск.

Г. Курбе. «Розпач»

Ж. Ф. Мілле. «Селяни садять картоплю»

Пригадайте і розкажіть про творчість відомих майстрів цього стилю. За допомогою ілюстрацій у підручнику порівняйте і прокоментуйте характерні риси живопису двох епох: романтизму і реалізму. У чому їх відмінність?

Частина українських митців культивувала так званий ідейний реалізм, серед них Микола Ге, Микола Ярошенко, Микола Пимоненко та інші. Костянтин Трутовський, Опанас Сластьон, Сергій Васильківський опрацьовували більше етнографічно-побутові теми. Ілля Рєпін, Микола Самокиш зверталися, крім побутових тем, до історичних і батальних сцен.

Напишіть есе за однією з тем: «Ідейний реалізм у творчості українських художників», «Правда життя художників-реалістів».

Народження нового стилю — імпресіонізму — пов'язують із французькими художниками, які змінили власне становлення до повсякденності та людини в мистецтві. Вони вважали, що у живописі людина повинна зливатися з яскравим оточенням живої природи, що художник повинен зображувати навколишнє так, як він його споглядає і відчуває. Їх не цікавили філософські проблеми, вони не порушували гострі соціальні проблеми. Значних успіхів імпресіоністи досягли у передачі світла та кольору, надаючи перевагу світлим тонам сонячного спектра.

О. Ренуар. «Фігури в саду»

К. Моне. «Дама з парасолькою»

? Проаналізуйте твори відомих вам художників імпресіонізму. Зверніть увагу на їх художні особливості. Визначте основні риси імпресіонізму. Поміркуйте, чому саме виник цей стиль і саме у цей час.

Художники-постімпресіоністи намагалися зображувати не застиглу мить, а тривалий стан навколишнього світу, сутність реального життя, при цьому вдавалися до декоративної стилізації. Вони відмовилися від тривимірності, замінивши її площиною; хотіли повернути мистецтву те, від чого відмовилися імпресіоністи — зміст, роздуми і відновити зв'язок з мистецькими традиціями минулого.

П. Гоген. «Бешкетний жарт»

П. Сезанн. «Жінка з папугою»

? Поясніть характерні риси живопису постімпресіоністів?

Кінець XIX — початок XX ст. — це розквіт епохи модернізму, тобто цілої низки різних художніх напрямків у мистецтві (модерн, фовізм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм, супрематизм та інші) і постмодернізму.

? Пригадайте характерні риси напрямків модернізму. Виберіть один із напрямків і розкажіть про індивідуальні стилі художників, що працювали саме у цьому напрямку. Поясніть, чому ви вибрали цей напрямок.

Завдяки гіркому історичному досвіду, митці модернізму і постмодернізму переконалися у марних спробах поліпшити світ, втратили ідеологічні ілюзії, вважаючи, що людина позбавлена змоги не лише змінити світ, а й осягнути і систематизувати його. Тому у своїх картинах вони намагалися створити нову реальність, що не мала прямих аналогів у сучасній дійсності, залишаючись вірити в розум, науку, безмежність людських можливостей. Цінність людини визначалася вже самим фактом її існування.

С. Далі «Галатея зі сферами»

? За допомогою ілюстрацій у підручнику визначте і прокоментуйте художній напрямок, у якому були створені ці твори. За якими ознаками ви про це дізналися?

У вільний час напишіть картину у стилі одного із напрямків модернізму або постмодернізму і зробіть у класі виставку ваших творів.

К. Малевич. «На сінокосі»

А. Екстер. «Венеція»

Поміркуємо разом

Який із стилів вам подобається більше. Що є основою для визначення поняття «індивідуальний стиль»? Назвіть відомих вам митців, творчість яких, на вашу думку, свідчить про наявність яскравого індивідуального стилю.