Підручник з Захисту Вітчизни. 11 клас. Гнатюк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Додатки

Додаток 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗСІЮВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТІВ КАЛАШНИКОВА (АК74 і АКС74) І РУЧНИХ КУЛЕМЕТІВ КАЛАШНИКОВА (РПК74 і РПКС74) ПРИ СТРІЛЬБІ КОРОТКИМИ ЧЕРГАМИ (ТРИ ПОСТРІЛИ) ЛЕЖАЧИ З УПОРУ, З КУЛЕМЕТА ЛЕЖАЧИ З СОШКИ

Куля зі сталевим сердечником

Примітки:

  • 1. У таблиці зазначено характеристики розсіювання кращих автоматників (кулеметників).
  • 2. Ця таблиця може застосовуватися і для стрільби з автомата (кулемета) з нічними прицілами.
  • 3. При стрельбі одиночними пострілами слід брати до уваги характеристики перших куль черг.

Додаток 2

КІЛЬКІСТЬ ПАТРОНІВ, НЕОБХІДНА ДЛЯ УРАЖЕННЯ ОДИНОЧНОЇ ЦІЛІ З АВТОМАТІВ КАЛАШНИКОВА (АК74 і АКС74) І РУЧНИХ КУЛЕМЕТІВ КАЛАШНИКОВА (РПК74 і РПКС74) ПРИ СТРІЛЬБІ ЧЕРГАМИ ПО ТРИ ПОСТРІЛИ (В ЗНАМЕННИКУ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА ОДИНОЧНИМИ ПОСТРІЛАМИ) КРАЩИМИ АВТОМАТНИКАМИ (КУЛЕМЕТНИКАМИ)

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Закінчення таблиці

Примітка: При стрільбі по рухомій цілі кількість патронів збільшується в 1,3 раза.

Додаток 3

СТУПЕНІ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ

№ з/ч

Ступінь променевої хвороби

Назва ступеня променевої хвороби

Доза опромінення, рад

1

І ступінь

легкий

100...250

2

II ступінь

середній

250...400

3

III ступінь

важкий

400...600

4

IV ступінь

вкрай важкий

Більше 600

Додаток 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ЙМОВІРНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАПАДУ

Критерії оцінки

Група біологічних засобів

Види біологічних засобів

Інкубаційний період

Швидкодіючі (максимум ураження за першу добу)

Токсин ботулізму

Уповільненої дії (поява ураження (від 2 до 5 діб))

Чума, сибірська виразка, туляремія, венесуельський енцефаломієліт, жовта лихоманка, меліоїдоз

Відстроченої дії (ураження від 2 до 5 діб)

Бруцельоз, висипний тиф, натуральна віспа, Ку-лихоманка

Тяжкість ураження

Смертельної дії

Чума, сибірська виразка, жовта лихоманка, натуральна віспа, ботулізм

Тимчасово виводять зі строю

Венесуельський енцефаломієліт, туляремія, бруцельоз, Ку-лихоманка, меліоїдоз

Заразність

Контагіозні

Чума, натуральна віспа, за наявності педикульозу - висипний тиф, за наявності комарів-переносників - жовта лихоманка, венесуельський енцефаломієліт

Неконтагіозні

Сибірська виразка, туляремія, Ку-лихоманка, бруцельоз, ботулізм, меліоїдоз

Стійкість збудника у зовнішньому середовищі

Малостійкі (1-3 год)

Чума, венесуельський енцефаломієліт, жовта лихоманка, ботулізм

Відносно стійкі (до 24 год)

Меліоїдоз, бруцельоз, туляремія, висипний тиф, натуральна віспа

Високостійкі (більше 24 год)

Сибірська виразка, Ку-лихоманка

Додаток 5

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ АХНР

Найменування АХНР та його формула

Агрегатний стан

Вибухова небезпечність і горючість

Аміак, NH3

Безбарвний газ з різким запахом. Добре розчиняється в воді. Перевозиться і зберігається в скрапленому стані.

Горючий газ. Горить при наявності джерела вогню. Пари з повітрям створюють вибухонебезпечні суміші. Ємності можуть вибухати при нагріванні

Гідразин (несиметричний деметилгідразин), (СН3)2 - N - NH2

Безбарвна прозора рідина. Сильний відновник. Добре розчиняється в полярних рідинах. Пари добре адсорбуються різними пористими матеріалами. Перевозиться і зберігається в рідкому стані.

Суміш з киснем вибухонебезпечна. Загорання при контакті з окислами деяких металів, азбестом або вугіллям. Легко загорається від іскри і полум’я. Можливе самозагорання. Пари створюють з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємності можуть вибухати при нагріванні.

Окисел вуглецю, CO

Безбарвний газ без запаху і смаку, погано розчиняється в воді. У скрапленому стані безкольорова прозора рідина

Не горить. Межі загорання з повітрям 12,5-74,2 %. Суміш двох об’ємів з одним об’ємом кисню вибухає за наявності відкритого полум’я.

Окисел етилену (СН2)2О

Безбарвна рухома рідина з ефірним запахом. Добре розчиняється в воді, спирті, ефірі. Хімічно надзвичайно активна. За температури вище 11 °С - газ. Перевозиться і зберігається в рідкому стані.

Легко загорається від іскри і полум’я. Пари створюють з повітрям вибухонебезпечні суміші, які можуть розповсюджуватися далеко від місця викиду ємності та вибухати при нагріванні.

Продовження таблиці

Найменування АХНР та його формула

Агрегатний стан

Вибухова небезпечність і горючість

Сірковуглець, CS2

Безбарвна рідина з приємним запахом, частково розкладається при світлі. Продукти розкладу надають жовтий колір і неприємний запах. З ефіром, спиртом, хлороформом змішуються в усіх пропорціях. Розчиняє сірку, фосфор, йод, жири і масла. Перевозиться і зберігається в рідкому стані.

Легко загорається від іскри, полум’я, нагрівання. Може вибухати при нагріванні і при загоранні. При нагріванні самозагорається. Розлита рідина виділяє пари, які загораються. Пари з повітрям створюють вибухонебезпечні суміші, які можуть розповсюджуватися далеко від місця аварії. Ємності можуть вибухати при нагріванні.

Сірчаний ангідрид, SO2

Безбарвний газ з різким запахом. Розчиняється у воді. У скрапленому стані - безкольорова рідина.

Не горючий. Ємності можуть вибухати при нагріванні.

Фосген СОСІ2

Безбарвна рухома рідина з удушливим неприємним запахом гнилих фруктів. Погано розчиняється у воді. Добре розчиняється в бензолі, хлороформі, толуолі, ксилолі. За температури вище 8 °С - газ. Високолетка рідина.

Не горючий, але з пожежного погляду небезпечний. Вибухобезпечний.

Хлор, СІ2

Зеленувато-жовтий газ з характерним різким удушливим запахом. Слабко розчиняється в воді. Розчиняється в чотирихпористому вуглецю, гептані, чотирихлористих титані і кремнії. Сильний окислювач. Важчий за повітря. Скупчується в підвалах, низинних місцевостях. Перевозиться і зберігається у скрапленому стані.

Вибухонебезпечний у суміші з воднем. Не горючий, але пожежонебезпечний. Ємності можуть вибухати при нагріванні. Підтримує горіння багатьох органічних речовин.

Закінчення таблиці

Найменування АХНР та його формула

Агрегатний стан

Вибухова небезпечність і горючість

Ціанистий водень, HCN

Безбарвна легколетка рухома рідина з запахом гіркого мигдалю. Змішується з водою, етиловим спиртом і ефіром у всіх співвідношеннях. За температури вище 25,7 °С - газ. Перевозиться і зберігається в рідкому стані.

За силою вибухи перевершують тротил. Пари горять за наявності постійного джерела вогню. Температура самозагорання 538 °С.

Діоксан (2, 3, 7, 8- тетрахлордібензолдіоксан)

Біла кришталева речовина. Не розчиняється в воді. Добре розчиняється в органічних розчинниках. З хімічного погляду дуже інертний.

За високої температури розкладається.

Окисли азоту та їх суміші, NO2, NO, N2O, N2O4

N2O - безбарвний газ зі слабким приємним запахом і солодкуватим смаком. NO2 - бурий газ з удушливим запахом. У скрапленому стані світло-жовта рідина. NO - безбарвний газ, у скрапленому стані рідина синього кольору. N2O4 - безбарвна рідина зі своєрідним солодкуватим і гострим запахом. За температури 10 °С рідина жовтіє, за 15 °С становиться жовто-червоною. Зміна кольору пов’язана з розкладом тетроксиду і виникненням двоокису азоту

Пожежо- і вибухонебезпечні, при контакті з багатьма горючими матеріалами можуть викликати їх самозагорання. З парами багатьох органічних речовин створюють вибухонебезпечні суміші.