Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Тема 23. Оплата праці. Охорона праці

§ 49. Оплата праці

  • Пригадайте, які умови є обов’язковими при укладанні трудового договору.

1. Заробітна плата

Улаштовуючись на роботу, людина має на меті отримати кошти для свого існування. Тому кожен працівник повинен отримувати заробітну плату.

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому еквіваленті, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, рівень заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи й організації. Держава визначає мінімальну заробітну плату, однак максимальна її сума не обмежується.

Мінімальна заробітна плата — це оплата за найпростішу, некваліфіковану працю, нижчою від якої не може бути оплата праці за місяць у разі виконання працівником місячної норми праці.

Крім того, установлюється мінімальна погодинна оплата. Важливо зазначити, що до встановленої державою мінімальної заробітної плати не належать різноманітні доплати, надбавки тощо, наприклад, за роботу в нічний час, за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальну допомогу. Мінімальна заробітна плата є гарантією держави, вона обов’язкова для будь-яких підприємств на території нашої держави незалежно від форми власності, організаційно-правової форми підприємства тощо.

Заробітна плата складається з декількох структурних компонентів.

Головну частину заробітної плати становить основна заробітна плата. Це винагорода, яка встановлюється за виконану працівником роботу й виплачується за виконання визначених норм праці — за певний робочий час, обсяг виконаної роботи тощо.

За досягнення в праці, винахідливість, за особливі умови праці тощо можуть установлюватися різноманітні доплати, надбавки, компенсації. Так, у багатьох галузях господарства передбачаються надбавки за тривалу роботу в галузі, за наявність наукового ступеня, почесних чи спортивних звань, за знання й використання в роботі іноземних мов, за роботу з документами, що містять державну таємницю, тощо. Ці виплати становлять додаткову заробітну плату, іноді — це значна частка заробітної плати працівника.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать винагорода за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства та провадяться понад установлені норми — за рахунок підприємства та відповідно до колективних чи трудових договорів, контрактів.

2. Система оплати праці

Робота, яку виконують працівники, надзвичайно різноманітна. Це необхідно враховувати при організації її оплати. Порівняймо декілька прикладів: токар працює на верстаті, самостійно обробляючи певні деталі; лікар чергує в бригаді «швидкої допомоги»; будівельна бригада виконує ремонт школи.

У першому випадку обсяг зробленого працівником за певний час залежить від нього самого — його вправної роботи, уміння повного мірою використовувати потенціал свого обладнання. Крім того, результати його праці легко обчислити, визначивши кількість виготовлених ним деталей. У цьому випадку застосовується відрядна система оплати праці, тобто оплата залежить від кількості зроблених працівником виробів.

У другому випадку обсяг роботи, виконаної працівником, залежить не від нього: за одне чергування бригада отримає десять викликів, а за інше — жодного. Однак лікар у цьому не винний, отже, йому не можна встановлювати заробітну плату залежно від кількості викликів, які він обслуговує за чергування. Так само не залежить обсяг зробленого від працівника, який працює на конвеєрі, охоронця, пожежника, учителя тощо. У випадках, коли обсяг зробленого не залежить від працівника або ж недоцільно визначати результати за кількісним показником, заробітну плату визначають за відпрацьованим часом. Таку систему оплати називають почасовою.

У третьому випадку замовник навряд чи буде обчислювати кількість робочих операцій будівельника — скільки цвяхів він забив, скільки дірок просвердлив. Водночас, замовник зацікавлений у тому, щоб робота не тривала занадто довго. Тому він може використати так звану акордну систему оплати праці — коли оплата буде здійснюватися не за певну кількість операцій (хоча, звичайно, з врахуванням загального обсягу роботи) і не за відпрацьований час, адже тоді працівники будуть не зацікавлені в швидкому виконанні роботи, а разом за весь заздалегідь визначений обсяг робіт. При цьому, як правило, в акордній системі оплати праці передбачають також певні доплати за дострокове виконання роботи, за високу якість робіт тощо.

Система оплати праці для кожної конкретної роботи й посади визначається колективним і трудовим договором з врахуванням особливостей цієї роботи.

3. Особливості оплати праці в різних ситуаціях

Законодавство передбачає особливості оплати праці в різних ситуаціях. Так, за роботу в надурочний час оплата здійснюється в подвійному еквіваленті. Так само в подвійному еквіваленті здійснюється оплата за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні.

Підвищена оплата встановлюється за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00). Підвищення визначається колективним договором, але воно не може бути меншим ніж 20 % за кожну годину, відпрацьовану в нічний час. Іноді виникають ситуації, коли працівник не з власної вини не виконав місячну норму виробітку — не було напівфабрикатів чи матеріалів, траплялися відключення електроенергії тощо. У таких випадках закон передбачає виплату працівникові заробітної плати не менше 2/3 від установленої для нього тарифної ставки.

Кодекс законів про працю передбачає, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

4. Охорона праці

Закон передбачає обов’язок роботодавця створити безпечні й нешкідливі умови праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо виникла ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Існують виробництва, де повністю уникнути шкідливого впливу неможливо (робота хімічних підприємств, ливарних цехів, з джерелами радіоактивності тощо), іноді доводиться працювати в умовах спеки або холоду. Тому працівникам повинні безплатно видавати спеціальний одяг, взуття, інші засоби індивідуального захисту (респіратори, каски тощо). На деяких роботах працівникам повинні видавати молоко або спеціальне лікувально-профілактичне харчування, установлювати ємності з питною охолодженою водою, надавати додаткові перерви для обігріву тощо. Усі ці заходи мають на меті захистити працівника, максимально зменшити шкідливий вплив на нього.

Заробітна плата, мінімальна заробітна плата, охорона праці.

1. Поясніть поняття «заробітна плата», «мінімальна заробітна плата».

2. Які існують елементи заробітної плати?

3. Які основні системи оплати праці застосовують в Україні?

4. Порівняйте відрядну, почасову й акордну систему оплати праці.

5. Наведіть приклади професій та посад, для яких доцільно використати кожну із зазначених систем оплати праці.

6*. Дізнайтеся, яка система оплати праці використовується там, де працюють ваші батьки й знайомі. Які доплати, надбавки, компенсації їм виплачують?

7*. Висловте свою точку зору щодо справедливості норм, що регламентують оплату праці у святкові, вихідні дні, нічний час та в інших особливих ситуаціях.

8*. Запропонуйте, яку систему оплати праці доцільно використати в кожному з наведених випадків.

  • А бібліотекар дитячої бібліотеки
  • Б майстер з установлення металевих дверей
  • В викладач вищого навчального закладу
  • Г спеціаліст з будівництва яхт
  • Д медична сестра лікарні
  • Е спеціаліст з ремонту взуття.

9. Які заходи з охорони праці передбачає законодавство України?