Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Реєстрація юридичної особи, фізичної особи-підприємця

Користуючись наведеною пам’яткою та матеріалами мережі Інтернет, підготуйте документи для реєстрації вас фізичною особою-підприємцем, а також для реєстрації умовного підприємства.

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ — сайт Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань».

Для реєстрації фізичної особи-підприємця (далі — ФОП) передбачено такі основні етапи:

1. Визначення виду діяльності. Необхідно обрати вид економічної діяльності для ФОП, користуючись Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД). Треба обрати один основний вид діяльності та в разі потреби додаткові.

2. Підготувати документи, що подаються для державної реєстрації:

  • заява про державну реєстрацію ФОП;
  • заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість — за бажанням заявника;

Якщо реєструється особа віком від 16 до 18 років, яка не має повної цивільної дієздатності, потрібна нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування

3. Реєстрація ФОП. Для здійснення державної реєстрації звернутися до суб’єкта державної реєстрації — Центру надання адміністративних послуг, подавши паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання, а якщо документи подає представник — також нотаріально завірену копію документа, що засвідчує його повноваження.

4. Отримання виписки з державного реєстру, яка підтверджує державну реєстрацію ФОП та поставлення його на облік в органах державної статистики, фіскальній службі та Пенсійному фонді України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.