Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Повторення та узагальнення. Цивільне право України

Перевірте себе

1. Поясніть поняття «спадкування», «довіреність», «публічний договір», «споживач», «оферта», «спадкова трансмісія».

2. Поясніть порядок укладання цивільно-правових договорів.

3. Наведіть приклади різних видів цивільно-правових договорів.

4. Охарактеризуйте способи забезпечення зобов’язань.

5. Які вимоги до укладання заповіту передбачені законодавством України?

6. Дайте характеристику стадій цивільного процесу.

7*. Висловте свою думку щодо ефективності захисту прав споживача в Україні.

8*. Висловте свою думку щодо відповідності норм спадкового законодавства України нормам моралі.

9. Що об’єднує поняття в переліку та яке поняття є зайвим: нотаріус; капітан корабля, що знаходиться в плаванні; начальник антарктичної експедиції; посадова особа місцевого самоврядування в населеному пункті, де немає нотаріусів; київський міський голова?

10. Порівняйте

 • А спадкування за законом і спадкування за заповітом
 • Б договір реальний та консенсуальний
 • В договір комісії та договір доручення

11. Закінчіть речення.

 • 1. Права й обов’язки, що належали померлій фізичній особі та залишилися після її смерті, — це ....
 • 2. Особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті — це ....

Тестові завдання

1. До спадкоємців другої черги спадкування за законом належать (належить)

 • А батько й мати
 • Б дідусь і бабуся
 • В рідні тітка та дядько
 • Г утриманці спадкоємця, які не є членами його сім’ї
 • Д той з подружжя, хто пережив іншого

2. Засвідчити заповіт НЕ має права

 • А начальник геологічної експедиції у віддаленому районі, у якій працює спадкодавець
 • Б директор промислового підприємства в м. Полтаві, де працює спадкодавець
 • В черговий лікар медичної установи в м. Одесі, де лікується спадкодавець
 • Г командир військової частини, у якій служить спадкодавець
 • Д капітан корабля, який знаходиться в плаванні

3. Визначте, у якій формі має бути складений заповіт

 • А письмовій простій
 • Б письмовій нотаріальній
 • В усній
 • Г конклюдентній
 • Д форма заповіту законом не визначена

4. Визначте, протягом якого строку після смерті спадкодавця має бути подано в державну нотаріальну контору заяву про прийняття спадщини

 • А 2 місяців
 • Б 4 місяців
 • В 6 місяців
 • Г 1 року
 • Д 2 років

5. Визначте, яке твердження відповідає діючому законодавству

 • А спадкоємець не відповідає за борги померлого
 • Б спадкоємець відповідає за борги померлого в повному обсязі
 • В спадкоємець відповідає за борги померлого в межах дійсної вартості успадкованого майна
 • Г спадкоємець відповідає за борги померлого в обсязі, який погоджено між спадкоємцем і кредитором
 • Д спадкоємець відповідає за борги померлого в обсязі, не більше 100 неоподаткованих мінімумів оплати праці

6. Визначте, яка особа має право на обов’язкову частку спадщини

 • А 60-річна сестра померлого
 • Б 58-річний батько померлого
 • В 40-річна дружина померлого
 • Г 12-літня донька померлого
 • Д 7-річний племінник померлого

7. Визначте обов’язкову частку спадщини, що передбачена діючим законодавством

 • А 1/3 усієї спадщини
 • Б 1/2 усієї спадщини
 • В 2/3 усієї спадщини
 • Г 1/2 тієї частки спадщини, яку б особа отримала за відсутності заповіту
 • Д 2/3 тієї частки спадщини, яку б особа отримала за відсутності заповіту


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.