Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 5. Вступ до кримінального процесу України

Тема 15. Кримінальний процес

§ 22. Засади й учасники кримінального провадження

1. Загальні засади кримінального провадження

Кримінальне право визначає злочини та передбачає покарання за них, але для захисту прав людей, як тих, хто постраждав від злочину, так і тих, кого обвинувачують в його скоєнні, необхідно забезпечити певний, чітко визначений порядок розгляду злочинів, тобто кримінального провадження. Порядок кримінального провадження визначає кримінально-процесуальне законодавство, основним нормативним актом якого є кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий у 2012 р. Він застосовується до кримінальних проваджень на території України, незалежно від того, де було скоєно злочин. Будь-які процесуальні дії проводяться, а рішення приймаються відповідно до процесуального законодавства, яке діє на момент цих дій та прийняття рішень.

Під час кримінального провадження має бути забезпечене дотримання загальних засад, до яких, зокрема, належать верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, повага до людської гідності, забезпечення права на свободу й особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, недоторканність права власності, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність сторін і свобода в поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності та ряд інших.

  • Пригадайте, що означають ці принципи.

2. Учасники кримінального провадження. Суд. Сторона обвинувачення

У кримінальному провадженні беруть участь чимало осіб та органів.

Суд є єдиним органом, який має право здійснювати кримінальне правосуддя. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здебільшого здійснюється суддею одноособово. Однак, якщо йдеться про злочини, за вчинення яких передбачене покарання — позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а щодо злочинів, за вчинення яких передбачене довічне позбавлення волі, — колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого — судом присяжних у складі двох суддів і трьох присяжних. Кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох суддів, у касаційному порядку — колегією суддів кримінального касаційного суду Верховного Суду в складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Передбачено також особливості розгляду окремих категорій справ — щодо неповнолітніх; осіб, які займають особливо відповідальну посаду, і деяких інших.

До сторони обвинувачення належать прокурор та органи досудового розслідування. Органами досудового розслідування є слідчі підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань, органів Державної кримінально-виконавчої служби України та підрозділи детективів і внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. У цих органах працюють слідчі, які безпосередньо здійснюють досудове розслідування — починають його, проводять слідчі, розшукові та негласні розшукові дії, повідомляють про підозру, за результатами розслідування складають обвинувальний акт тощо.

За проведенням досудового розслідування здійснює нагляд прокурор, який має право давати доручення органам досудового розслідування, скасовувати їхні рішення та приймати процесуальні рішення. Прокурор здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а в подальшому саме прокурор представляє державу в судовому процесі, підтримуючи обвинувачення, може подавати апеляційну та касаційну скарги.

3. Сторона захисту

До сторони захисту належать підозрюваний, обвинувачений та захисник. Право на захист гарантовано Конституцією України, порушення цього права є підставою для скасування вироку.

Особа, якій у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні злочину або підготовлено таку підозру й не вручено через невстановлення місцезнаходження особи, є підозрюваним. Коли ж досудове розслідування завершено й до суду передано обвинувальний акт, ця особа стає обвинуваченим.

Підозрюваному (обвинуваченому) гарантовані права, що мають забезпечити право на захист. Він має право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; збирати й подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; брати участь у проведенні процесуальних дій; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді. Важливо зауважити, що давати свідчення, пояснення з приводу підозри проти нього, обвинувачення проти нього — це право, а не обов’язок підозрюваного, він може відмовитися їх давати.

Водночас підозрюваний (обвинувачений) зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити їх про це; виконувати законні вимоги і розпорядження слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Після завершення судового розгляду обвинувачений, залежно від вироку, стає виправданим (якщо суд виголосив виправдувальний вирок) або засудженим (якщо набрав законної сили обвинувальний вирок суду).

Ще одним важливим правом є право на першу вимогу мати захисника й побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту — мати такі побачення без обмеження їхньої кількості й тривалості. При цьому гарантоване право на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави, зокрема у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату.

Захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого в кримінальному провадженні, має право здійснювати захисник-адвокат. Ним може бути лише адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. Захисник має право брати участь у всіх слідчих діях за участі свого підзахисного, на конфіденційні побачення з ним без обмеження їхньої кількості та тривалості. Захисник без згоди підозрюваного (обвинуваченого) не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні. Захисника обирає сам підзахисний або ж за його згодою — його законний представник, інші особи. В окремих випадках участь захисника є обов’язковою: навіть якщо підозрюваний (обвинувачений) не бажає його мати, слідчий, прокурор повинні забезпечити участь захисника. Обов’язковою є його участь у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, якщо у вчиненні кримінального правопорушення підозрюють або обвинувачують неповнолітніх осіб, осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повного мірою реалізувати свої права; особи, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження, і в деяких інших випадках.

  • Висловте думку, чому саме в цих випадках закон передбачає обов’язкове залучення захисника.

4. Інші учасники провадження

Учасником провадження є потерпілий.

Потерпілий — фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Потерпілий має чимало прав. Він може подавати докази, заявляти відводи та клопотання, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати, оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг. Потерпілий має право ознайомлюватися з матеріалами, які безпосередньо стосуються скоєного щодо нього кримінального правопорушення, відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди. Під час судового провадження потерпілий має право брати в ньому участь, висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також оскаржувати судові рішення.

Юридичну особу, яка визнана потерпілим, може представляти її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.

Велику роль у провадженні відіграють свідки.

Свідки — це особи, яким відома чи може бути відома будь-яка інформація, що стосується справи, які мають бути допитані в процесі провадження.

Свідок зобов’язаний дати правдиві свідчення. За відмову від свідчень або давання завідомо неправдивих свідчень за законом передбачено кримінальну відповідальність. Варто зазначити, що окремі категорії осіб мають так званий «імунітет», не можуть бути допитані.

Категорія особи

Відомості, щодо яких не можуть бути допитані

Захисник, представник учасника процесу

про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника

Адвокати

про відомості, які становлять адвокатську таємницю

Нотаріуси

про відомості, які становлять нотаріальну таємницю

Медичні працівники

про відомості, які становлять лікарську таємницю

Священнослужителі

про відомості, одержані ними на сповіді віруючих

Журналісти

про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації

Судді та присяжні

про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали

Кримінальні злочини в багатьох випадках завдають матеріальну шкоду. Саме тому серед учасників провадження — цивільний відповідач (той, від кого вимагають відшкодування) і цивільний позивач (той, кому завдано матеріальну шкоду й хто вимагає відшкодування).

Крім цього, у кримінальному провадженні беруть участь і інші особи.

Заявник

фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади й не є потерпілим

Цивільний відповідач

особа, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння

Цивільний позивач

особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнову та/або моральну шкоду

Перекладач

у разі необхідності в кримінальному провадженні перекладу пояснень, свідчень або документів сторони кримінального провадження, якщо учасники провадження не володіють мовою, якою воно здійснюється

Експерт

особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями та якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, і дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження й стосуються сфери її знань

Спеціаліст

особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації або допомогу, зокрема фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо

Секретар судового засідання

здійснює судові виклики й повідомлення; перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; веде журнал судового засідання; оформляє матеріали кримінального провадження в суді; виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні

Кримінальне провадження, свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений.

  • 1. Поясніть поняття «кримінальне провадження», «свідок», «потерпілий», «підозрюваний», «обвинувачений».
  • 2. Назвіть загальні засади кримінального провадження та поясніть їх.
  • 3. Порівняйте статус, права й обов’язки учасників кримінального процесу.
  • 4*. Висловте думку щодо надання окремим категоріям свідків права відмовитися від свідчень з окремих питань, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом. Висловте думку, чи відповідає таке право загальним принципам права.
  • 5. У повідомленнях засобів масової інформації знайдіть опис кримінального провадження та визначте його учасників, про яких ідеться в повідомленні.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.