Правознавство. Профільний рівень. Повторне видання. 10 клас. Наровлянський

Правознавство. Профільний рівень. Повторне видання. 10 клас. Наровлянський

Цього року ви вивчатимете основні положення теорії держави та права, а також конституційне право України. Протягом навчального року ви будете разом з учителем/учителькою проводити рольові ігри та розв’язувати юридичні задачі, працювати з нормативними актами й обговорювати юридичні проблеми.

Блок 1. Основи теорії держави та права

Розділ 1. Держава

Тема 1. Виникнення держави та права

§ 1. Влада і суспільство в додержавний період

§ 2. Теорії походження держави та права

§ 3. Історичні типи держав і цивілізаційний підхід

Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави

§ 4. Поняття та ознаки держави. Суверенітет і його види

§ 5. Поняття та види функцій держави. Сутність держави

Тема 3. Державний лад

§ 6. Поняття «державний лад». Форма державного правління

§ 7. Форма державного (територіального) устрою

§ 8. Форма державно-політичного режиму

Практичне заняття № 1. Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн

Тема 4. Народовладдя

§ 9. Народовладдя та народне волевиявлення

§ 10. Поняття та види виборів

§ 11. Виборчий процес

§ 12. Поняття та види виборчих систем

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 13. Державна влада та її ознаки. Державний апарат

§ 14. Органи законодавчої влади

§ 15. Органи виконавчої влади

§ 16. Судова влада та правоохоронні органи

Тема 6. Держава, особа, суспільство

§ 17. Співвідношення держави, особи, суспільства

Повторення та узагальнення з розділу 1 «Держава»

Розділ 2. Право

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

§ 18. Система соціальних норм

§ 19. Місце і роль права в системі соціальних норм

§ 20. Функції та принципи права

§ 21. Реалізація норм права

Тема 2. Система права

§ 22. Правова система та правові сім’ї

§ 23. Система права

§ 24. Норма права та її структура

Тема 3. Форми права. Джерела права

§ 25. Форми права. Джерела права

Практичне заняття № 2. Особливості норм права

Тема 4. Законодавство

§ 26. Поняття «законодавство»

§ 27. Нормативно-правові акти

§ 28. Закон і підзаконний акт

Тема 5. Правотворчість. Систематизація законодавства

§ 29. Правотворчість і реалізація норм нрава

§ 30. Тлумачення норм права

§ 31. Систематизація законодавства

Практичне заняття № 3. Види систематизації правових актів

Тема 6. Правовідносини

§ 32. Правові відносини. Види правовідносин

§ 33. Суб’єкти правовідносин

Тема 7. Правомірна поведінка та правопорушення

§ 34. Правова поведінка

§ 35. Правопорушення

Тема 8. Юридична відповідальність

§ 36. Основи юридичної відповідальності

Практичне заняття № 4. Правопорушення та юридична відповідальність

Тема 9. Країни Африки

§ 37. Поняття законності та правопорядок

Тема 10. Правосвідомість

§ 38. Правосвідомість і види правосвідомості

Повторення та узагальнення з розділу 2 «Право»

Блок 2. Основи публічного права України

Розділ 1. Конституційне право України

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 39. Загальна характеристика конституційного права України

§ 40. Від Декларації про державний суверенітет України до Закону України «Про правонаступництво України»

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

§ 41. Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України

§ 42. Національні відносини та державна символіка в Україні

Тема 3. Громадянство України

§ 43-44. Громадянство України

Практичне заняття № 5. Громадянство України

Тема 4. Міжнародні стандарти прав людини

§ 45. Міжнародні стандарти прав людини

§ 46. Гарантії прав людини та система їхнього захисту

Тема 5. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина

§ 47. Конституційні права та свободи людини й громадянина та їхнє забезпечення

§ 48. Особисті (громадянські) права та свободи

§ 49. Політичні права та свободи людини й громадянина

§ 50. Економічні, соціальні та культурні права людини й громадянина

§ 51. Конституційні обов’язки громадян України

§ 52. Особливості правового статусу окремих категорій осіб. Воєнний та надзвичайний стан

Практичне заняття № 6. Міжнародні гарантії прав людини на свободу світогляду та віросповідання

Практичне заняття № 7. Міжнародні гарантії прав людини, мир, здоров’я та безпечне довкілля

Практичне заняття № 8. Міжнародні гарантії прав дитини

Практичне заняття № 9. Застосування конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

Тема 6. Народовладдя в Україні

§ 53. Пряме народовладдя в Україні

§ 54. Виборча система України

Тема 7. Законодавча влада України

§ 55. Верховна Рада України

§ 56. Порядок роботи Верховної Ради України

Тема 8. Президент України

§ 57. Президент України: правовий статус і повноваження

Тема 9. Виконавча влада в Україні

§ 58. Виконавча влада в Україні

Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні

§ 59. Місцеве самоврядування

Практичне заняття № 10. Вибори до органів місцевого самоврядування

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 60. Судова влада в Україні. Конституційний Суд України

§ 61. Суди загальної юрисдикції в Україні

Тема 12. Правоохоронні органи України й адвокатура

§ 62. Правоохоронні органи України

Практичне заняття № 11. Презумпція невинуватості та забезпечення доведення вини

Словник