Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

§ 7. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І СВІТОВИЙ РИНОК

• На аркуші паперу або в зошиті спробуйте зобразити уявну модель світового господарства, яка б відображала його структуру.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК ВІДКРИТА СИСТЕМА. Економічне життя світу не позбавлене прогнозів. Авторитетні фінансові, економічні та політичні видання роблять їх доволі часто. Проте справджуються вони не завжди. Усе це — результат того, що світова економіка є відкритою системою, яка залежить від постійного руху в ній фінансових ресурсів. Один з американських президентів Джордж Буш-молодший сказав: «Гроші з шаленою швидкістю обертаються навколо світу». Це свідчить про інтенсивність міжнародних економічних процесів, які стосуються усіх, без винятку, країн світу, що є суб’єктами світової економіки.

Фінансові ресурси (гроші в широкому їх розумінні) є своєрідною «поживною рідиною, кров’ю» економіки. Роль детектора виконує купівельна спроможність населення (чутливо реагує на будь-які зміни в економічній та фінансовій сферах), регулятора — ринок (він визначає, яка продукція є затребуваною), а ефектора (того елемента, що здійснює продуктивну діяльність) — підприємства, які виробляють товари і послуги.

Блоки входу та виходу є віртуальними елементами, тобто вони вказують на те, що гроші можуть вільно входити до сфери економічної діяльності й виходити з неї (мал. 16).

Про що свідчить відкритість світової економіки (мал. 16)?

Мал. 16. Схема «Модель світової економіки як відкритої системи»

1. Детектори світової економіки

2. Регулятори світової економіки

3. Ефектори світової економіки (національні економіки)

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ. Численні міжнародні зв’язки об’єднують країни світу в тісну взаємопов’язану систему — світове співтовариство. Національні економіки країн, взаємодіючи, утворюють світове господарство. Воно зазнало тривалого розвитку. На етапі зародження був аграрний період, у процесі становлення — індустріальний, а в часи розквіту настає постіндустріальний період розвитку.

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ СВІТУ

Мал. 17. Схема «Структура світової економіки»

Поміркуйте, у чому полягає стабільність і мобільність структури світової економіки (мал. 17).

Світове господарство — це складна система взаємодії країн, яка функціонує на основі конкуренції та співробітництва між ними (мал. 17).

Україна є учасником загальносвітових економічних процесів. Вона має значний ресурсний потенціал, чітко структуроване господарство. Тому вже найближчим часом має шанс заявити про себе як розвинена й багата країна. Проте процес становлення національної економіки не завжди простий, він залежить від стабільної політичної та економічної ситуації як усередині країни, так і загалом у світі.

СВІТОВИЙ РИНОК. Закони вартості, попиту, пропозиції та конкуренції формують важливий елемент світової економіки, такий як світовий ринок. Світовий ринок є формою організації економічних відносин продажу та купівлі товарів між державами світу.

Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділу праці. Як особлива сфера товарно-грошових відносин світовий ринок не є подібним до ринків національних, що діють у кожній із країн.

За товарно-видовою структурою світового ринку вирізняють окремі товарні ринки, котрі відповідають рівню ринку певного товару чи його частини. За основу цього розподілу беруть Міжнародну класифікацію ООН, згідно з якою товарно-видова структура світового ринку містить три провідні групи товарів:

• сировину й напівфабрикати;

• готові вироби;

• послуги.

Кожну товарну групу становлять підгрупи товарів, які можуть бути окремими товарними ринками. Наприклад, ринок промислової сировини поєднує ринки паливних ресурсів, руд чорних і кольорових металів, дорогоцінного каміння, хімічної сировини та ін.

СЕКТОРИ СВІТОВОГО РИНКУ. За характером торговельних угод та взаєминами продавців і покупців розрізняють три сектори світового ринку: закритий, відкритий та пільговий ринок товарів.

Закритий сектор світового товарного ринку підпорядковується проміжному впливу ринкових факторів, для нього характерна відносна усталеність ринкових цін, що базуються на національних цінах й не відображають короткочасних коливань попиту й пропозиції та дійсних вартісних показників збутових товарів.

Відкритий сектор світового товарного ринку є сферою звичайної комерційної діяльності практично незалежних продавців і покупців — малих і великих фірм, аутсайдерів, монопольних об’єднань, державних і приватних підприємств. Незалежність торговельних контрактів відкритого сектора світового товарного ринку зумовлює відносну нестабільність взаємовідносин. У відкритому секторі діють правила «вільного ринку».

«Вільний» ринок — це сектор відкритого ринку, де діє вільна конкуренція виробників і постачальників товарів. Цей ринок відживає, бо його витісняють сучасні механізми міжнародного регулювання світового товарного ринку.

Проміжне становище між закритим та відкритим секторами світового ринку посідає пільговий сектор, який функціонує на основі торговельних операцій на підставі довгострокових контрактів (що діють на два й більше років).

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Україна є учасником загальносвітових економічних процесів. Вона має значний ресурсний потенціал, чітко структуроване господарство.

2. Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділу праці.

3. Світовий ринок формує світові ціни.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Яким чином міжнародний географічний поділ праці здійснює вплив на світову економіку?

2. Як ви вважаєте, чи зростатиме економічна роль України в Європі та світі? Відповідь обґрунтуйте.

3. Підготуйте виступи про основні риси світового ринку.

4. Доведіть, що світовий ринок є породженням міжнародного поділу праці.

5. Схарактеризуйте особливості відкритого сектора світового товарного ринку.