Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

§ 31. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

• Поміркуйте, як впливає машинобудування на ваше повсякденне життя.

МАШИНОБУДУВАННЯ — НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Про важливість для України машинобудування свідчить хоча б такий факт: воно охоплює майже всі спеціалізовані види (загалом їх близько 20). У світі такий повний спектр машинобудівних видів мають близько 10 країн. Він є основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази національної економіки. У сучасних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у пришвидшенні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряддя праці, машинобудування забезпечує комплексну механізацію й автоматизацію виробництва.

Незважаючи на складність реформування комплексу в нових умовах, він усе-таки розвивається. За роки незалежності України було сформовано новий його напрям, єдиний, якого бракувало для повного набору, — виробництво годинників (мал. 144). У структурі комплексу відбулися певні важливі зміни, спрямовані на збільшення частки виробництв, які випускають предмети споживання: побутову техніку, комп’ютери, мобільні телефони, транспортні засоби особистого користування.

На машинобудування припадає значна частка промислово-виробничого потенціалу України. Роботу машинобудівних підприємств забезпечують понад 1 млн працівників.

Пріоритетними видами машинобудування є: авіаційний, аерокосмічний, суднобудування, електронний, виробництво міських транспортних засобів, оборонний експортний напрям, виробництво зернових комбайнів, енергоощадного обладнання.

Частка машинобудування в загальному обсязі промислової продукції помітно скоротилася за останнє десятиліття й сьогодні не перевищує 15 %.

Українське машинобудування значною мірою залежить від постачання комплектуючих: частка імпортних компонентів у його продукції становить 41 % (натомість у Франції — 20,5 %, США — 9,5 % Японії — 4 %). Таким чином, одне з головних завдань вітчизняного машинобудування — зменшення залежності від інших країн шляхом розвитку власного виробництва багатьох необхідних компонентів для всіх видів продукції.

У економіці України провідні місця посідають такі види машинобудування: важке і транспортне, сільськогосподарське, автомобільна й електротехнічна промисловість. Саме їм належить більша частка виробленої вартості продукту.

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ. Машинобудування визначає науково-технічний прогрес. Вирішальне значення для розміщення машинобудівних підприємств мають такі чинники: споживчий, сировинний, трудовий, науковий та фактор зручного транспортно-географічного положення.

Наручний годинник з колекції «Клейноди Незалежності»

Наручний годинник з колекції «Вишиванка»

Фасадний годинник на приміщенні залізничного вокзалу «Дарниця» (м. Київ)

Мал. 144. Вироби Київського годинникового заводу

Дізнайтеся детальніше про Київський годинниковий завод (мал. 144) на його офіційному сайті.

Мал. 145. Новокраматорський машинобудівний завод у 2016 р. виготовив унікальний сталерозливний стенд

Мал. 146. Виробництво автобусів ЛАЗ (м. Львів)

Які основні відмінності в розташуванні машинобудівних підприємств у Краматорську та Львові (мал. 145, 146)?

Металомісткі виробництва тяжіють до металургійних баз (виробництво шахтної та гірничодобувної техніки, устаткування для металургійної промисловості, локомотивобудування, вагонобудування). Складальні підприємства (виробництво автомобілів, літаків) розташовуються на перетині важливих транспортних шляхів, бо потребують кооперування великої кількості підприємств, які постачають різноманітні деталі.

Наукоємні виробництва розташовують у великих містах, де є багато висококваліфікованих кадрів. Чимало підприємств машинобудування (суднобудування, виробництво сільськогосподарської техніки) розміщені поблизу споживача, що знижує транспортні витрати.

Важке машинобудування тяжіє до металургійних баз і споживача. У його рамках виробляють енергетичне, металургійне, гірничо-шахтне, хімічне устаткування й обладнання.

Найбільші центри: Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Горлівка, Краматорськ. Виняткове значення цього комплексу серед інших полягає в тому, що саме його підприємства виготовляють знаряддя праці для матеріального виробництва, оснащують нематеріальне виробництво, примножують завдяки механізмам продуктивну працю та інтелектуальні можливості людини (мал. 145).

Легендарним також є вітчизняний автовиробник — «АвтоЗАЗ», що в Запоріжжі. Це єдине в Україні підприємство, яке здійснює повний цикл виробництва легкових автомобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова та складання автомобіля (мал. 147).

Тракторне й сільськогосподарське машинобудування орієнтується на споживача. Найбільші його центри розташовані в степовій та лісостеповій зонах: Харківська область (Деркачі, Лозова), Київ, Кропивницький, Вінниця, Мелітополь, Одеса, Львів, Дніпро, Херсон, Тернопіль, Бердянськ та ін.

Чи знаєте ви, що...

У 90-х роках холдингова компанія «Львівський автобусний завод» (ЛАЗ) була внесена до «Книги рекордів Гіннеса» за те, що виробництво автобусів сягнуло 14 600 одиниць на рік (мал. 146). ЛАЗ спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Кам’янське), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.

Мал. 147. «Авто ЗАЗ» (м. Запоріжжя) — вітчизняний виробник автомобілів

Підготуйте виступ про «АвтоЗАЗ» (мал. 147), використовуючи джерела географічної інформації.

Електротехнічне машинобудування орієнтується на трудові ресурси й споживача. Охоплює понад 100 підприємств. Найбільші з них — у Харкові, Запоріжжі, Донецьку, Тернополі, Одесі, Бердянську.

Виробництво транспортних засобів є важливим і складним напрямом машинобудування. У ньому вирізняють кілька підвидів. Залізничне машинобудування — це виробництво локомотивів (Харків, Кременчук), вагонів (Кам’янське, Кременчук), цистерн (Маріуполь). Автомобільна промисловість дає народному господарству легкові (Запоріжжя, Луцьк, Сімферополь) та вантажні (Кременчук) автомобілі, автобуси й автонавантажувачі (Львів), тролейбуси (Дніпро), мотоцикли (Київ), мопеди (мал. 148), велосипеди та іншу продукцію (запчастини, окремі вузли та блоки). Центрами авіакосмічної промисловості є Київ, Харків, Дніпро. Суднобудування та судноремонт розміщені в найбільших морських і річкових портах (Миколаїв, Херсон, Одеса, Чорноморськ, Київ, Кілія).

Для виробництва транспортних засобів важливими є такі чинники, як наявність кваліфікованих трудових ресурсів, урахування транспортного чинника та орієнтація на споживача.

Розміщення підприємств машинобудування, що спеціалізується на оборонних технологіях, ґрунтується на багатьох чинниках. Найголовнішим з них є близькість до наукових баз, бо саме вони є «певними локомотивами, що тягнуть за собою продуктивність цього виду виробництва». Найбільшими з таких центрів є Дніпро, Харків та Київ. Крім цього, важливим чинником є кваліфіковані трудові ресурси, яких чимало у великих містах України.

Мал. 148. Мопед «Патріотмото»

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Частка машинобудування в загальному обсязі промислової продукції останнім часом помітно скоротилася.

2. Українське машинобудування значною мірою залежить від постачання комплектуючих із-за кордону.

3. Металомісткі підприємства тяжіють до металургійних баз, складальні — до транспортних вузлів, а наукомісткі — до великих міст.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Зіставте принципи розміщення металургійних і машинобудівних підприємств.

2. Доведіть, що машинобудування є найважливішою ланкою промисловості.

3. Які перспективи розвитку машинобудування в Україні?

4. Які машинобудівні підприємства є у вашій області? Як ви поясните причини такого розташування?

5. Зіставте чинники розміщення підприємств важкого машинобудування та тих, на яких здійснюється виробництво транспортних засобів.

6. Яким чином пов’язане машинобудування з оборонною сферою?