Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

• Назвіть види економічної діяльності, які тісно співпрацюють з електроенергетикою.

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Електроенергетика впливає не тільки на розвиток господарства, а й на його територіальну організацію. Будівництво потужних ліній електропередач дає змогу освоювати паливні ресурси незалежно від віддаленості районів споживання. Розвиток електронного транспорту розширює територіальні межі промисловості. Достатня кількість електроенергії стимулює виробництво електросталі, алюмінію, титану, магнію та інших кольорових металів, у яких частка паливно-енергетичних витрат у собівартості готової продукції значно більша порівняно з традиційними видами промисловості. У деяких регіонах України (Донбас, Придніпров’я) електроенергетика визначає їхню виробничу спеціалізацію.

СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. У розвитку й розміщенні електроенергетики в Україні визначальними є такі чинники:

• концентрація виробництва електроенергії шляхом будівництва великих районних електростанцій, які використовують дешеве паливо й гідроенергоресурси;

• комбінування виробництва електроенергії й тепла з метою теплопостачання міст й індустріальних центрів;

• широке освоєння гідроенергоресурсів з урахуванням комплексного вирішення завдань електроенергетики, транспорту, водопостачання, іригації та рибництва;

• випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно-енергетичним балансом.

Територіальна структура електроенергетики залежить переважно від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів електроенергії. Нині майже третина електроенергії виробляється в районах споживання й понад 2/3 — у районах її виробництва.

НАЙБІЛЬШІ ТЕС, АЕС, ГЕС ТА ЛЕП В УКРАЇНІ. Найпоширеніші в Україні теплові електростанції, які за характером обслуговування споживачів є районними (ДРЕС). Вони виробляють майже 50 % усієї електричної енергії в державі. Частка вугілля в структурі палива, яке використовують ТЕС, велика. Перевагою ТЕС є відносно вільне розміщення, удвічі менший обсяг капіталовкладень порівняно з ГЕС. Найбільшими ДРЕС в Україні є Вуглегірська, Старобешівська, Курахівська, Слов’янська (Донецька область); Криворізька-2, Придніпровська (Дніпропетровська область); Бурштинська (Івано-Франківська область); Запорізька (Запорізька область), Ладижинська (Вінницька область), Трипільська (Київська область) та ін.

Мал. 98. Енергетичний баланс України (за даними Державної служби статистики)

Детально проаналізуйте ці діаграми (мал. 98).

Дедалі більшого значення набувають теплоелектроцентралі, споруджені поблизу споживача, оскільки радіус транспортування від них тепла невеликий (10-12 км), а коефіцієнт корисного використання тепла становить майже 70 %, тоді як на ТЕС — 30-35 %. Теплоелектроцентралі обігрівають понад 25 міст України. Найбільші з них — Київська ТЕЦ-5, Дарницька (Київ), Київська ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5, Одеська, Калуська (Івано-Франківська область), Краматорська (Донецька область) та ін.

Атомні електростанції не пов’язані з родовищами видобування необхідного для них палива, що забезпечує широкий маневр їх розміщення. АЕС зорієнтовані винятково на споживачів, особливо на райони з обмеженими ресурсами палива та гідроенергії. Україна має достатні умови для розвитку атомної енергетики. Запасів урану вистачить більш як на 100 років. За масштабами виробництва уранового концентрату країна посідає провідне місце у світі. Проте Україна потерпає від того, що необхідно ввозити ядерне паливо, яке сама не виробляє. Потрібно налагодити виробництво елементів, що виводять тепло з реакторів. Створення повного ядерного циклу в Україні розраховане на тривалий період і потребує значних коштів.

В Україні працюють такі потужні атомні електростанції, як Запорізька (мал. 99), Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька.

Гідроелектростанції (ГЕС) — одні з найефективніших електроенергетичних підприємств. Вони виробляють електроенергію, яка в п’ять-шість разів дешевша, ніж на ДРЕС, а персоналу для їх обслуговування потрібно в 15-20 разів менше, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії ГЕС становить понад 80 %. Однак розміщення їх повністю залежить від природних умов, а виробництво ними електроенергії має сезонний характер. Будівництво гідроелектростанцій на рівнинних річках України завдає значних матеріальних збитків, оскільки потребує затоплення великих площ територій сільськогосподарського призначення під водосховища. Поки що гідроенергетика посідає незначне місце в енергетиці України — близько 9 % виробництва електроенергії. Основні гідроелектростанції розташовані на Дніпрі — Дніпрогес, Кременчуцька, Каховська, Середньодніпровська, Канівська та Київська; Дністрі — Дністровська; річці Ріка в Закарпатській області — Теребле-Ріцька. Найоригінальніша за інженерним рішенням — Теребле-Ріцька ГЕС (мал. 100). Вона використовує енергію двох гірських річок з різними рівнями води. Деякі ГЕС, зокрема Київська, вичерпали свій ресурс і функціонують з низьким виробничим коефіцієнтом.

Специфічну роль відіграють гідроакумулювальні електростанції (ГАЕС) — Київська, Дністровська. Електроенергією, яку вони виробляють, можна забезпечувати споживачів у пікові години. Діючи за принципом переміщення того самого обсягу води між двома басейнами, розміщеними на різній висоті, ГАЕС працюють як помпи.

Мал. 99. Запорізька АЕС є найпотужнішою в Європі

ЕКОНОМвсесвіт

Під тиском громадськості після ава рії на Чорнобильській АЕС припинено будівництво Кримської, Чигиринської, Харківської та Одеської АЕС. За наявності цих станцій кількість електроенергії, що виробляється на АЕС, була б удвічі більшою. Спробуйте зіставити економічний та екологічний ефекти від сповільнення темпів розвитку атомної енергетики.

Мал. 100. Схема Теребле-Ріцького гідротехнічного вузла

Зіставте площу водного дзеркала Київського (992 км2) та Кременчуцького (2250 км2) водосховищ. Який висновок можна зробити?

Мал. 101 Сонячна електростанція на Вінниччині

Таблиця 14. Встановлена пікова потужність сонячних електростанцій (СЕС) України (за матеріалами річних звітів ДП «НЕК» Укренерго»)

Рік

МВт

2010

10

2011

180

2012

320

2013

560

2014

350

2015

360

2016

460

В Україні діє густа мережа ліній електропередач (ЛЕП). Вони поділяються на такі категорії: низької (від 220 В), середньої (від 6 кВ), високої (від 110 кВ) і надвисокої напруги (від 400 до 750 кВ). Прикладом найпотужніших українських ЛЕП-750 є Південноукраїнська АЕС — Вінниця та Вінниця — Альбертірша (через яку електроенергія йде на експорт).

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. У нашій країні набуває великого значення використання відновлювальних джерел енергії. Особливо це стосується сонячної (табл. 14) і вітрової енергії та, меншою мірою, гідроенергетики на малих річках.

Сонячну енергію використовують здебільшого в південних областях країни, Криму та на Закарпатті.

У 2012 р. компанія «Енергоінвест» завершила будівництво Слобода-Бушанської сонячної електростанції (СЕС) потужністю 1,875 МВт у Ямпільському районі Вінницької області (мал. 101), а компанія «Сонячна енергія плюс» ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 5,4 МВт, розташовану в Ужгородському районі Закарпатської області. Фотоелектричні панелі будуть щорічно виробляти близько 4,8 млн кВт • год електроенергії, достатньої для забезпечення понад 1,3 тис. домогосподарств із щомісячним споживанням 300 кВтгод.

В Україні діють три відносно потужні вітрові електростанції. Наприклад, потужність Новоазовської ВЕС становить 500 МВт.

Крім того, близько сотні електростанцій невеликої потужності функціонують на малих річках, більші з них належать до державної енергосистеми. Збудовано їх каскади на річках Рось (Корсунь-Шевченківська, Стеблівська та ін.), Південний Буг, Синюха.

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ СВОГО РЕГІОНУ. цесі вивчення цієї теми вам необхідно ознайомитися з роботою підприємств електроенергетики, які розташовані у вашій місцевості. Найбільше скупчення таких підприємств у Придніпров’ї та на Донбасі. Проте в будь-якому з куточків України наявні електростанції певного рівня потужності й певного типу роботи.

ЕНЕРГОСИСТЕМИ. Основна тенденція розвитку електроенергетики України — об’єднання електростанцій в енергосистеми, які виробляють, транспортують і розподіляють електроенергію між споживачами. Це зумовлено потребою ритмічного забезпечення споживачів електроенергією, для виробництва та споживання якої характерні не тільки сезонні, а й добові коливання. Енергосистеми дають змогу маневрувати у виробництві електроенергії як у часі, так і в просторі. Енергосистеми утворені на основі територіального принципу: «Київенерго», «Крименерго», «Дніпроенерго» та ін. Незбіг пікових навантажень в окремих ланках енергосистем уможливлює в разі потреби перекидання електроенергії в зустрічних напрямках із заходу на схід і з півночі на південь. У процесі транспортування електроенергії на значну відстань її втрати неминучі.

Чи знаєте ви, що...

В Україні розробляють енергоустановки з неізотермічними процесами випаровування та конденсації (ДКПЕУ). Вони працюють за принципово новою технологією перетворення тепла на роботу, яка не має аналогів у світовій науці й практиці. Коефіцієнт корисної дії ДКПЕУ становить 59-60 %. Можливо, на основі таких установок буде розроблено принципово нову модель електростанції.

Мал. 102. Логотип «Укренерго»

В Україні створено Об’єднану енергетичну систему (ОЕС), централізоване диспетчерське управління якою здійснює національна компанія «Укренерго» (мал. 102). До складу ОЕС України входять атомні, теплові, гідравлічні й гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, а також електростанції з відновлювальних джерел енергії, магістральні електричні мережі Укренерго і розподільчі електромережі (обленерго), які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії. ОЕС України пов’язана з енергосистемами сусідніх країн.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Понад дві третини електроенергії України виробляють теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ та ДРЕС). Найбільшими з них є: Криворізька-1, Криворізька-2, Придніпровська, Запорізька, Добротвірська, Бурштинська, Калуська, Ладижинська й Трипільська ДРЕС. Теплові електростанції працюють на природному газі, мазуті та вугіллі.

2. Атомна енергетика виробляє чверть української енергії. Вона представлена потужними АЕС: Хмельницькою, Рівненською, Південноукраїнською та найбільшою у Європі — Запорізькою.

3. Гідроенергетика становить найменшу частину в енергетичному балансі країни. Найбільші ГЕС споруджені на Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпрогес, Каховська. Налічуються 55 малих ГЕС, які розташовані на Росі, Південному Бузі, Синюсі та інших річках України.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть основні чинники розміщення підприємств електроенергетики України.

2. Позначте на контурній карті найбільші електростанції України.

3. Зіставте перспективи розвитку в Україні тепло-, гідро- та атомної енергетики.

4. Чому було зупинено будівництво Кримської, Чигиринської та інших нових АЕС? Як це позначилося на економіці України? Чи вдалося таким шляхом розв’язати екологічні проблеми?

5. Схарактеризуйте основні відмінності гідроенергетики від теплової та атомної енергетики.

6. Заповніть у зошиті таблицю 15.

Таблиця 15

Підвид електроенергетики

Сировинна база

Чинники розміщення

Теплова енергетика

Гідроенергетика

Атомна енергетика

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

(на вибір учителя)

5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення

Для виконання роботи вам знадобиться карта «Електроенергетика України».

Мета: Закріпити практичні навички роботи з картографічним матеріалом. Позначити на контурній карті райони виробництва електроенергії традиційними типами електростанцій. Проаналізувати структуру електроенергетики та перспективи її розвитку.

1. Пригадайте, які види енергії використовують різні типи електростанцій.

2. Позначте умовними знаками на контурній карті найбільші електростанції:

• теплові: Вуглегірська, Луганська, Слов’янська, Зміївська, Запорізька, Криворізька, Придніпровська, Трипільська, Ладижинська, Бурштинська, Добротвірська;

• гідроелектростанції: Київська, Канівська, Кременчуцька (мал. 103), Середньодніпровська, Дніпрогес, Каховська, Дністровська, Теребле-Ріцька;

• атомні: Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька.

3. Позначте найбільші ЛЕП:

• Донбас — Вінниця — Альбертірша (Угорщина) (мал. 104);

• Хмельницька АЕС — Жешув (Польща);

• Південноукраїнська АЕС — Ісакча (Болгарія).

4. Визначте райони максимальної концентрації електростанцій в Україні. Поясніть принципи їх розміщення в цих районах.

Мал. 103. Кременчуцька ГЕС

Мал. 104. ЛЕП 750 Вінниця — Альбертірша (Угорщина)

5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні

Для виконання роботи вам знадобиться карта «Електроенергетика України».

Мета: Закріпити навички роботи зі статистичними даними, будувати секторні діаграми. Позначити на контурній карті райони виробництва електроенергії традиційними типами електростанцій. Проаналізувати структуру електроенергетики та перспективи її розвитку.

1. За даними таблиці 16 побудуйте секторну діаграму частки різних видів електростанцій у виробництві електроенергії в Україні та світі.

Таблиця 16. Частка різних електростанцій в електроенергетиці України та світу

Тип електростанції

Частка електроенергії, що виробляється, %

в Україні

у світі

ТЕС

50

63

ГЕС

8

20

АЕС

42

17

2. Проаналізуйте побудовані діаграми та зробіть їхній аналіз.

3. Аргументуйте, що розвиток певного з типів електростанцій є перспективним для України.