Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

ТЕМА 2

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

§ 5. ІСТОРІЯ НА КАРТІ

1. Що таке географічний простір?

Людина і суспільство розвиваються не лише в часі. Кожна подія відбувається у певному місці — на конкретній території, у певних кліматичних умовах та в природному середовищі. Тобто історія людства розгортається як у часі, так і в географічному просторї, який визначає певні умови життя та діяльності людини. Географічне розташування та природні умови території, наприклад, наявність моря, річок, пустель, лісу, степів, гір тощо, мають великий вплив на історичний розвиток народів.

Вивчаючи історію будь-якого народу, історики мають спочатку встановити природно-географічні умови території його проживання, тобто дати характеристику географічного простору. Це дає їм можливість визначити залежність занять та побуту населення, його традицій та звичаїв від природних умов місцевості, у якій воно проживало. Безперечно, що і тип житла та харчування буде залежати від клімату, тваринного і рослинного світу цієї території. Навіть підсумок битви може залежати від рельєфу місцевості, на якій вона відбувається.

Образно кажучи, географічний простір — це немов сцена з декораціями в театрі. Як вистава не може відбутися без сцени, так і вивчення історії без урахування природно-географічних умов не є повноцінним.

Запам'ятайте

Географічний простір — це конкретна частина поверхні земної кулі, яка характеризується як рельєфом, так і природними умовами (клімат, рослинність, тваринний світ, родючість ґрунтів, корисні копалини, наявність річок, узбережжя моря тощо).

Працюємо у парі

Перегляньте ілюстрації та, використовуючи свої попередні знання з природознавства, висловіть припущення: як природні умови можуть вплинути на життя і заняття людей.

Обговоріть у класі

Які природні умови з наведеного переліку є сприятливими для розвитку хліборобства, скотарства, ремесла, рибальства?

Перелік: степи, родючі ґрунти, водойми (річка, море), корисні копалини, теплий чи помірний клімат, пустеля, посушливий клімат, гориста місцевість, холодний (арктичний) клімат, ліси.

2. Як виникли карти?

Працюємо в парі

На основі тексту встановіть, яку роль відігравали карти в житті людини в різні історичні часи.

Чимало захопливих оповідей, пригодницьких романів та фільмів пов’язано з картою. Втім, карта потрібна не лише для шукачів скарбів, мандрівників, мореплавців та піратів. Сьогодні важко знайти галузь людської діяльності, де можна було б обійтися без карт. Дослідження Землі, сільське господарство, військова справа, судноплавство, передбачення погоди — ось далеко не повний перелік галузей використання карти. Тож звернемося до історії виникнення карт.

Потреба в орієнтації в просторі у людини виникла ще за первісних часів. Однак точно визначити, коли було складено першу географічну карту, практично неможливо. Уявлення людей про географічний простір у різні епохи мали свої особливості. Відомо, що ще за багато тисяч років до нашої ери первісні люди вміли орієнтуватися в навколишньому світі й зображували місцевість на камені, корі дерева, піску, шкурах тварин, кістяних пластинах тощо. На таких картографічних зображеннях первісні люди позначали місця стоянок та полювання, маршрути кочівель, пагорби, річки та озера.

З появою землеробства, а згодом і держав, виникла потреба у більш точних зображеннях, які б добре передавали характер місцевості. Перші відомі географічні карти Землі створили давньогрецькі вчені. Ці карти не були досконалими і не точно передавали географічний простір, зокрема на них суходіл займав більшу площу, ніж океан.

В епоху середньовіччя досягнення античних картографів були забуті. Європейські вчені того часу схилялися до того, що Земля все-таки має плоску форму. Карти на вигляд були примітивними і відображали тогочасні уявлення людей про світ.

З розвитком мореплавства, в епоху Великих географічних відкриттів, з’являються більш точні карти, які нагадують сучасні. До другого десятиріччя XX ст. людству вдалося досить точно зробити опис усієї земної поверхні. Нині є чимало видів карт, основні з них — це карти географічні, політичні й історичні.

Карта, виконана гравером Йоханом Шнітцером з Армсхайма за книгою «Керівництво з географії» давньогрецького вченого Клавдія Птолемея

Для допитливих

Клавдій Птолемей — давньогрецький вчений, який написав трактат «Керівництво з географії» (датується близько 150 р.н.е.). До його трактату додавалася карта світу та 26 більш докладних карт земної поверхні. У трактаті перелічено близько 8000 міст і місцевостей із зазначенням їх географічних координат і, відповідно, позначено їх на картах. Втім, оригінали карт було втрачено, а сам трактат виявлено на межі XIII і XIV ст. На основі описів у трактаті картографи та гравери відтворювали втрачену карту світу Птолемея.

3. Які є види карт?

Географічні карти (їх часто називають фізичними) відображають географічний простір. За ними можна довідатися про місце розташування певної країни, її основні населені пункти, кордони, про її природні умови, наприклад, про наявність чи відсутність гір, річок, озер, пустель, долин тощо. Для відображення більш повної інформації про країну, на карти часом наносять додаткові відомості. Наприклад, якщо позначити на карті корисні копалини й підприємства, ми дізнаємось про господарство країни; нанесені на карту лінії залізниць і автомобільних доріг покажуть розвиток транспорту.

Загалом існує чимало видів карт — це карти рельєфу земної поверхні, синоптичні (для прогнозу погоди), ґрунтові (показують різні види ґрунтів та їхню якість), політичні (позначають розташування сучасних держав та їхні кордони) тощо.

Обговоріть у класі

Порівняйте зображення середньовічних карт із сучасними. Що в них подібне, а що відмінне?

Карта П'єтро Весконте (близько 1320 р.)

Карти потрібні представникам багатьох професій — і геологам, і будівельникам, і капітанам суден, і військовим. Вони відіграють велику роль і в повсякденному житті. Вирушаючи в подорож, автомобілісти беруть із собою карту автомобільних доріг, туристи — карту місцевості, по якій їм належить пройти. Нині з’явилися й електронні карти, які дають змогу за допомогою мобільного телефону, комп’ютера чи планшета орієнтуватися на місцевості й відшукати потрібний об’єкт.

4. Як минуле відображається на карті?

Для вивчення історії важливими є історичні карти. Історичні карти — це вид карт, на яких за допомогою умовних позначок відображені історичні події та явища. їх створюють на основі географічних, тому на них зображені географічні об’єкти — ріки, моря, рівнини, гори, пустелі тощо.

Запам’ятайте

Карта — зменшене зображення поверхні Землі й окремих її частин (материків, країн, регіонів, поселень тощо) на площині за допомогою умовних позначок.

Портолан Чорного моря, складений Дієго Хомем, 1559 р.

Портолани були першими високоточними морськими картами в історії, обриси берегів на яких досить близькі до сучасних.

Працюємо в парі

Встановіть, чим історичні карти відрізняються від географічних.

Запам'ятайте

Під історичним простором розуміють сукупність як природно-географічних умов, так і результатів діяльності людини (наприклад, господарство, побут, суспільство, культура тощо) на певній території в певний історичний час.

Історична карта через умовні позначення дасть змогу визначити, де і як виникали держави, як змінювалася їхня територія, де проходили важливі торговельні шляхи, маршрути морських експедицій, які держави воювали між собою, як рухались їхні війська тощо. На історичній карті також позначаються міста, місця боїв, визначні пам’ятки історії, старовинні фортеці. Тобто історична карта відображає історичний простір. Для того щоб відобразити всю необхідну інформацію на історичній карті історики вивчають різноманітні історичні джерела.

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

Що означають такі слова?

• карта

• історична карта

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

Чому карта є важливим джерелом інформації?

В яких випадках використання карт є необхідним?

Відшукайте в мережі Інтернет різні види карт України: фізичну, адміністративну, історичну тощо. Порівняйте їх. Що в них спільного, а що відмінного? Яку інформацію можна отримати з кожного виду карт?

1. Висловіть судження, чому історію називають мандрівкою в часі та просторі. Які особливості історичного простору?

2. Поміркуйте, як географічне розташування та природні умови вашого регіону вплинули на заняття та побут населення.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Яку роль карти відіграють в повсякденному житті людей? Назвіть випадки, коли карта стала вам (або вашим рідним чи знайомим) у пригоді.