Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

Підручник «Вступ до історії» (пропедевтичний курс) створено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної (оновленої) навчальної програми з історії для закладів загальної середньої освіти. Зміст підручника побудований на українознавчих засадах і допоможе учням скласти чітке уявлення про історію України з найдавніших часів і до сьогодення.

Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог компетентнісного підходу до навчання, що дає можливість вчителеві диференціювати роботу з учнями, передбачає їхню самостійну дослідницьку діяльність. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі міжпредметні та предметні змістові лінії. Текстовий і позатекстовий компоненти підручника спрямовані на формування історичного мислення, ключових та предметних компетентностей школярів.

Вступ. Що таке історія

Тема 1. Відлік часу в історії

§ 1. Календарний та історичний час

§ 2. Як ведеться підрахунок історичного часу

§ 3. Епохи європейської історії

§ 4. Історія України на шкалі часу

Тема 2. Де відбувається історія

§ 5. Історія на карті

§ 6. Україна на мапах упродовж історії

§ 7. Терени творення нової України

§ 8. Історико-географічні регіони України та їхні особливості

§ 9. Історичними стежками рідного краю

Тема 3. Джерела до вивчення історії

§ 10. З глибини століть до наших днів

§ 11. Як заговорили письмена

§ 12. Писемні історичні джерела

§ 13. Значення усних історичних джерел

§ 14. Історія у фотографіях

§ 15. Краєзнавчий музей – скарбниця історикокультурної спадщини мого краю

Тема 4. Історія України в пам’ятках

§ 16. Значення історичних пам’яток та пам’ятників для суспільства

§ 17. Історичні пам’ятки і пам’ятники про історію княжої Русі-України та Галицько-Волинської держави

§ 18. Що можна довідатися про козацьку Україну та Кримське ханство з історичних пам’яток і пам’ятників

§ 19. Увічнення пам’яті про події Української революції 1917–1921 рр. та Голодомору в Україні

§ 20. Пам’ять про події Другої світової війни

§ 21. Пам’ятники та пам’ятки історії незалежної України

Тема 5. Дослідники історії

§ 22. Як історики пізнають минуле

§ 23. Історичні праці про Україну та їхні автори

Тема 6. Усе має минуле

§ 24. Господарство та традиційні заняття українців: колись і сьогодні

§ 25. Українські міста і села у минулому і тепер

§ 26. Наука та освіта на українських теренах

§ 27. Турбота про здоров’я: в минулому і сьогоденні

§ 28. Спорт і дозвілля: минуле і тепер