Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Мокрогуз

§ 33. Україна — незалежна європейська держава

Як ти розумієш зміст понять «незалежність» та «держава»?

1. Проголошення незалежності України

Організація життя простих людей і господарювання в Радянському Союзі була вкрай поганою. У країні не вистачало необхідних товарів, їхня якість була низькою. Влада ігнорувала конституційні права людей. Стан довкілля загрожував їхньому здоров’ю. Особливо стривожила країну аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Невдоволення людей життям посилювалося. Країну потрібно було реформувати, передусім надати людям свободу слова, господарювання, виборів влади. Це суперечило устоям, на яких трималася влада в колишньому СРСР, тому реформи відбувалися повільно.

У серпні 1991 р. кілька високопосадовців СРСР вирішили взагалі зупинити і скасувати демократичні реформи. Саме тоді перед українським народом постало питання: він буде господарем у своїй країні чи й далі житиме за вказівками з Москви? Народ обрав свободу.

24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України.

«Робота із джерелом»

З Акта проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

«Обговоріть»

1. Чому, на твою думку, влада СРСР не хотіла давати повну свободу своїм громадянам?

2. Про що йдеться в Акті проголошення незалежності України?

3. Розглянувши фото, опиши позицію, яку підтримували громадяни.

Мітинг біля Верховної Ради 24 серпня 1991 року

Для підтвердження Акта проголошення незалежності України було вирішено провести всеукраїнський референдум — усенародне опитування. 1 грудня 1991 року понад 90 відсотків громадян підтримали його.

«Поміркуйте»

Пригадай, що таке «відсоток». У скільки разів було більше прихильників незалежності, які проголосували «так», ніж її противників?

Того дня відбулися перші вибори Президента України. Ним було обрано Леоніда Кравчука. Через кілька днів він присягнув на вірність українському народові, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє, Конституцію України та Акт проголошення незалежності України.

Інавгурація Леоніда Кравчука

У залі парламенту лунала молитва за Україну. У промові Президента України найбільш повторюваними словами були: «Україна», «держава», «незалежність», «народ».

«Поміркуйте»

1. Опиши фото присяги першого Президента України.

2. Поміркуй, чому під час присяги не лунав гімн України.

3. Чому, на твою думку, Леонід Кравчук деякі слова вживав найчастіше?

Створення нової держави потребувало зміни законів. Україна мала стати повноправною незалежною державою. Закони мали утвердити права та свободи громадян.

«Обговоріть»

1. Поясни схему. Які ознаки держави були в Україні ще за часів СРСР?

2. Які ознаки держави потрібно було утвердити?

2. Конституція України і права людини

Важливим етапом розвитку Української держави було ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.

«Варто запам’ятати»

Конституція (устрій, порядок) — основний закон держави, який визначає особливості держави, органів влади, виборчої системи, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

Конституція держави має найвищу силу. Інші закони держави спираються на неї і не повинні її порушувати.

«Робота із джерелом»

З Конституції України

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

«Обговоріть»

1. Чому державі важливо мати конституцію?

2. Як ти думаєш, чому Конституцію України прийняли через п’ять років після проголошення незалежності?

3. Поясни суть поданих нижче статей Конституції України.

«Робота із джерелом»

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права...

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова...

«Обговоріть»

1. Як ти розумієш положення Конституції України, що носієм влади є народ?

2. Обґрунтуй, що Україна є демократичною державою.

3. Як ти розумієш конституційний принцип поділу влади?

4. Чому державною мовою в Україні є українська?

«Робота із джерелом»

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані...

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

«Обговоріть»

1. Чому права людини зафіксовані в Конституції України?

2. Як Конституція України гарантує рівність усіх громадян?

3. У чому полягає цінність рівності прав людини?

3. Виклики сучасної України

Із проголошенням незалежності Українській державі потрібно було налагодити роботу державних органів і життя людей на основі демократії та свободи особистості. Це був сильний виклик для влади і громадян.

Ще одним викликом для українського народу було організування життя на засадах демократії і громадянських свобод. Як ми знаємо, демократія вимагає розсудливо ставитися до обіцянок політиків і відповідально виконувати свої громадянські обов’язки, особливо — під час голосування на виборах. Якщо цього не робити, до влади приходять політики, які й не планують втілювати в життя те, що обіцяли.

Народ України рішуче виступав проти обману на виборах і несправедливої влади. Узимку 2013-2014 рр. відбулася Революція гідності, коли громадяни України усунули президента, який зловживав владою, порушував їхні права та обкрадав країну.

«Обговоріть»

1. Проаналізуй виклики України. Які їх причини?

2. Які особливості Революції гідності відображені на фото?

Сильним викликом для країни є гібридна війна з Росією. У 2014 р., порушивши міжнародні угоди, Російська Федерація захопила Кримський півострів. У її планах було загарбання південно-східних областей, а згодом і всієї країни. Російські війська почали наступ на Сході України. Щоб обстояти незалежність країни, тисячі українців та українок ішли до війська, на волонтерських засадах допомагали йому. Ціною неймовірних зусиль український народ зупинив агресора. Організація Об’єднаних Націй засудила Російську Федерацію. Проти неї було запроваджено санкції (обмеження). На сьогодні гібридна війна триває. Під контролем Росії перебувають Крим, Севастополь, частина Донецької і Луганської областей.

«Обговоріть»

1. Чому російська агресія є порушенням прав людей?

2. Розглянь карту. Опиши географічне розташування окупованих Росією територій України.

3. Яка сусідня країна теж зазнала російської агресії? Які висновки з цього можна зробити?

4. Як ти думаєш, чому ворог називав людей, зображених на фото, кіборгами?

Оборонці Донецького аеропорту. Фотографія Руслана Боровика

Український народ укотре довів, що він здатний боротися, аби наша країна була незалежною і демократичною. Він бачить майбутнє України в союзі європейських держав. Для цього вже здійснено багато важливих реформ. Їх потрібно продовжувати. А найважливіше — потрібно змінюватися всім нам: дотримуватися законів, обирати відповідальну владу, бути відповідальними у своїх вчинках. Потрібно бути господарями своїх слів і вчинків, своєї громади і країни.

«Обговоріть»

1. Чому майбутнє країни залежить від громадян, які мають брати участь у виборах?

2. Як ти розумієш обов’язок бути відповідальними?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. У чому полягає значущість для громадянина/громадянки і суспільства проголошення незалежності України?

2. Які причини Революції гідності та війни на Сході України?

3. Поясни передумови національного, релігійного, політичного розмаїття в сучасній Україні.

РОБЛЮ

1. За QR-кодом перейди до тексту Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text). Склади перелік прав громадян України.

2. Як ти розумієш зміст поняття «права людини і громадянина»?

3. Проаналізуй порядок дій у разі порушення прав дитини.

І. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має бути поданим у письмовій формі. Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у письмовому зверненні має бути зазначено:

1. Прізвище, ім'я та по батькові заявника.

2. Місце проживання заявника.

3. Суть порушеного питання:

— найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили права;

— у чому полягає порушення прав;

— яких заходів вжито для поновлення прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей та інші документи, необхідні для розгляду звернення);

— чи зверталися за захистом порушених прав до суду?

4. Суть Вашого прохання, звернення.

5. Дата та власноручний підпис.

II. Письмові звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини потрібно надсилати за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

Письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна надсилати електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua

ДУМАЮ

1. Чому необхідно захищати права людини і громадянина, а також дотримуватися обов’язків громадянина?

2. У чому небезпека замовчування порушення прав людини?

3. Назви приклади дискримінації (утисків), булінгу (цькування). Визнач їх наслідки для особи і групи, до якої ця особа належить.