Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Мокрогуз

§ 20. Карта як джерело інформації

Чи доводилося тобі користуватися картою? Якщо так, то з якою метою?

1. Відображення історії України на карті

Упродовж кількох тисячоліть на території України відбувалося багато історичних подій, процесів та явищ. Їхню багатогранність зобразити на одній карті неможливо. Саме тому дотепер створено сотні карт, кожна з яких відображає конкретний епізод історії, подію, процес чи явище. Залежно від тематики історичні карти об’єднують у збірки карт — історичні атласи. В атласах можуть бути зібрані карти, які висвітлюють бойові дії за конкретний період або розвиток територій. Для учнів і учениць створюють історичні атласи, які допомагають їм опановувати навчальний предмет.

Перші карти із зображенням території України було створено в XIV ст. Однією з них була карта із середньовічного універсального Каталанського атласу світу 1375 р.

Фрагмент Каталанського атласу світу

«Обговоріть»

1. Знайди на карті територію України.

2. Які особливості зображення на карті ти помітив/помітила?

Сучасні історичні карти виконані на основі новітніх історичних досліджень, зображення на них значно чіткіші, всі умовні позначки супроводжені легендами.

Мапа «Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії, зображена Йоганом-Баптистом Гоманном», Нюрнберг, 1716 р.

Україна в 1709-1750 рр. (Атлас. Історія України. 8 клас. — Київ : Картографія, 2014)

«Обговоріть»

1. Порівняй обидві карти. Які відмінності ти помітив/помітила?

2. На якій карті більше історичної інформації? Що дає підстави так стверджувати?

3. Що можна дізнатися з карти, створеної в 1716 р.?

4. Яку інформацію ти дізнаєшся із сучасної карти?

2. Держава Україна та її сусіди

Кожна країна має кордони із сусідніми країнами. Україна межує з Білоруссю, Молдовою, Польщею, Росією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною.

«Варто запам’ятати»

Державний кордон — межі сухопутної, водної території держави та її повітряного простору.

Протяжність кордону України становить майже 7000 км. Найдовший кордон з Росією.

«Обговоріть»

1. Розглянь карту і назви дві країни, з якими Україна має найкоротший кордон.

2. Розглянь карту і визнач, до кордону з якою країною ми живемо найближче.

Територія України формувалася впродовж тисячоліть. Останні зміни відбулися в 1954 р. У 1991 р. було проголошено незалежність України в межах цих кордонів. Це затверджено в Конституції України, в статті 2 якої зафіксовано: «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною». Кордони України визнані іншими державами.

«Обговоріть»

1. Прокоментуй зображення. Як вони між собою поєднані?

2. Назви країну, з якою на малюнку межує Україна.

Україна прагне жити зі своїми сусідами в мирі та злагоді. Через її кордони відбуваються обмін товарами, щорічне переміщення мільйонів людей. Україна обрала курс на входження до європейської спільноти держав — Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Ці міждержавні об’єднання дотримуються цінностей демократії та прав людини.

Добросусідським відносинам України стала на заваді агресивна поведінка Російської Федерації, яка в 2014 р. захопила Крим і розпочала військові дії на Сході країни. Унаслідок цього Україна бореться за відновлення цілісності своєї території.

«Обговоріть»

1. Чому вигідно співпрацювати з країнами, які дотримуються цінностей демократи та прав людини?

2. Чому загарбання Російською Федерацією Криму не визнала більшість країн світу?

3. Історико-етнографічні регіони України

Історичні та суспільні процеси, які відбувалися на території України, створили унікальні регіони, що характеризуються особливостями історії, мови, культури, елементами ідентичності.

«Варто запам’ятати»

Історико-етнографічний регіон — частина території розселення народу, що має особливості історії, мови, побуту, культури.

«Поміркуйте»

1. Розглянь на с. 133 карту історико-етнографічних регіонів України. Як називається регіон, у якому ти живеш? Якщо він не зазначений на карті, знайди його за допомогою пошукових систем.

2. З якою країною чи історико-етнографічним регіоном України межує твій регіон?

3. Чому кордони між історико-етнографічними регіонами не тотожні адміністративним і державним?

Регіони формувалися впродовж багатьох століть. На більшості територій українці жили здавна, на деяких жили інші етноси. Між сусідніми етносами відбувалися різноманітні взаємовпливи, їхнім результатом є розмаїтість культури, побуту, звичаїв, мови, господарської діяльності, фольклору.

«Обговоріть»

1. Розглянь на с. 133 сучасні малюнки костюмів і фото садиб з Національного музею народної архітектури та побуту України. Знайди ці регіони на карті.

2. Які спільні та відмінні ознаки костюмів ти зауважив? Із чим це пов’язано, на твою думку? Про що це свідчить?

Народний одяг кінця XIX ст.

Закарпаття (Закарпатська обл.)

Полісся (Чернігівська обл.)

Наддніпрянщина (Черкаська обл.)

Слобожанщина (Харківська обл.)

3. Які спільні та відмінні ознаки будинків ти зауважив? Із чим це пов’язано, на твою думку? Про що це свідчить?

Хата із с. Сімерки Закарпатської області XIX ст. (Закарпаття)

Хата із с. Мамекине Чернігівської області XIX ст. (Полісся)

Садиба із с. Новоохтирка Луганської області XIX ст. (Слобожанщина)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Чому карту можна вважати історичним джерелом для вивчення історії України? Чи є карти первинними джерелами?

2. Чому перші історичні карти були неточними?

3. Як позначено Державний кордон України на місцевості?

РОБЛЮ

1. Скориставшись інформацією цього параграфа, знайди відповідність між частиною України та історико-етнографічним регіоном/регіонами, що, на твою думку, припадають на ці частини України.

Північ України —

Схід України —

Захід України —

Південь України —

Центр України —

2. Які країни-сусіди України позначені на карті/мапі цифрами від 1 до 7?

3. Створи правила під загальною назвою «Що і як зображують на історичній карті». Наприклад, території, місця подій, пересування військ, події, міста тощо. Для цього скористайся наведеними в параграфі зразками карт.

ДУМАЮ

1. Чому на картах України, створених багато століть тому, написи зроблено латиною або іншими іноземними мовами?

2. З якою метою створено карту України на с.135? Що з неї можна дізнатися?

3. Чи може Україна контролювати останніми роками всі свої кордони? Поясни свою відповідь.