Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 66. Постембріональний розвиток людини

Пригадайте з курсу «Основи здоров’я», які ознаки характерні для статевого дозрівання.

Вікові періоди. Від народження до смерті в організмі людини відбуваються процеси росту, розвитку, оновлення клітин, інтенсивність яких у різні періоди життя людини неоднакова. Кожний період життя характеризується віковими особливостями організму, які є сукупністю анатомічних, фізіологічних, психічних та інших параметрів. Розрізняють календарний і біологічний вік людини.

ВІК — часові характеристики розвитку індивіда від народження до смерті, а також в окремі періоди його життя.

Тривалість життя індивіда від дня народження до якогось певного моменту, називають календарним (паспортним) віком. Біологічний вік — це стан, який відображає взаємозв’язок усіх вікових особливостей організму і характеризує ступінь його старіння. Різниця між біологічним і календарним віком незначна у молодому віці й може бути досить суттєва на етапі старіння (до 20 років). Однак трапляються випадки, коли навіть серед молодих людей їх біологічний вік значно більший за календарний. Поміркуйте, чим це зумовлено.

Відповідно до вікових особливостей, життя людини умовно поділяють на вікові періоди (табл. 10). Чітких меж між періодами немає.

Таблиця 10

Вікові періоди людини

Назва періоду

Вікові межі

Немовлячий

від народження до 1 року

Раннього дитинства

від 1 до 3 років

Дошкільний

від 3 до 6 років

Молодшого шкільного віку

від 6 до 10 років

Підлітковий

від 10 до 15 років

Юнацький

від 15 до 19 років

Молодості

від 19 до 25 років

Зрілості

від 25 до 60 років

Літнього віку

від 60 до 75 років

Старості

від 75 до 90 років

Довгожителів

90 років і більше

Розвиток дитини в немовлячий період. Вам відомо, що дитина народжується з життєво важливими безумовними рефлексами. Вони поступово ускладнюються і формують основні інстинкти людини, пов’язані з біологічними потребами цього вікового періоду. У перші місяці більшу частину доби немовля спить, але можна чітко простежити наявність і ускладнення інстинктів. Пригадайте ці інстинкти. Відбуваються зміни також в опорно-руховій системі. До трьох місяців дитина починає самостійно тримати голову, у 5 місяців — може самостійно сидіти, у 9 — рачкує, у 12 — уже ходить. Поступово заростають тім’ячка. У 4-6 місяців починають прорізуватися зуби і нормалізується травлення. У дитини розвивається здатність сприймати слова та реагувати на них. У рік вони розуміють до 12 слів. Тому важливим для психічного розвитку дитини цього періоду є спілкування з нею дорослих.

Особливості розвитку дитини в різні періоди дитинства. У період раннього дитинства в дітей відбуваються помітні зміни у будові опорно-рухової системи, що виявляється у формуванні ходьби і чітких рухів рук. Завершується прорізування зубів, що дає можливість харчуватися різноманітною їжею. Розвиток центральної нервової системи, зумовлений прискореним утворенням тимчасових зв’язків, сприяє становленню спілкування дитини. Воно спочатку базується на діях з певними предметами (іграшками), а пізніше є наслідуванням поведінки дорослих. Оволодіння діями з предметами сприяє розумовому розвитку дитини. Інтенсивно відбувається розвиток мови. Як ви вже знаєте, на третьому році життя вона знає понад 1 000 слів і оволодіває граматичною структурою мови, прагне до активної самостійної діяльності.

У дошкільний період у дітей помітно змінюються пропорції тіла. Хребет гнучкий, оскільки процеси окостеніння ще не завершилися. Інтенсивно розвиваються кисті рук, м’язи, що забезпечують ходіння і прямостояння. У 6 років з’являються перші постійні зуби. Дівчатка та хлопчики зовні ще мало відрізняються одні від одних. Діти надзвичайно рухливі, допитливі, у них виникає бажання вчитися, розвивається фантазія. Важливу роль відіграють у цей період рольові ігри й спілкування.

У період молодшого шкільного віку сповільнюється ріст. Зростає сила м’язів ніг, рук. Посилено формуються дрібні м’язи кисті рук, вигини хребта, який ще надзвичайно гнучкий. Молочні зуби замінюються на постійні. Молодший шкільний вік — період активного психічного розвитку дитини. Найважливішою подією цього періоду є зміна її соціальної позиції: дошкільник стає школярем, а провідною діяльністю дитини стає навчання. Діти набувають навичок грамоти, читання, вчаться логічно мислити.

Особливості підліткового періоду. Підлітковий вік — це є період статевого дозрівання, під час якого відбувається інтенсивний розвиток статевих залоз, перебудова структури і функцій організму. У дівчат статеве дозрівання розпочинається від 10 і триває до 15-16 років, а у хлопців — від 11-12 до 19 років.

Результатом статевого дозрівання є розвиток первинних і поява вторинних статевих ознак. Первинні статеві ознаки пов’язані з розвитком статевих органів відповідно до статі. Вторинні статеві ознаки — ознаки, які пов’язані з будовою та функціями органів, які не належать до репродуктивної системи. Наприклад, це характерна форма тіла, тембр голосу, характер поширення волосся на тілі, особливості розподілу жиру і формування м’язової маси тіла. Розвиток первинних і вторинних статевих ознак зумовлений впливом гормонів статевих залоз на органи й тканини організму.

Ознаки статевого дозрівання в дівчат. У цей період у дівчат ростуть яєчники, формуються вторинні статеві ознаки: обличчя округлюється, таз стає широким, а плечі вузькими, на стегнах і сідницях відкладається жирова тканина, починають збільшуватися молочні залози. З’являються менструації. Виростає волосся під пахвами та на лобку.

Ознаки статевого дозрівання в хлопців. У цей період у хлопців збільшуються статеві органи (яєчка, статевий член), формуються вторинні статеві ознаки. У них збільшується гортань, відбувається мутація голосу (тембр голосу стає низьким), з’являється волосся на лобку, під пахвами й на обличчі. Посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі й спині, яка іноді спричиняє утворення вугрів. Інтенсивно ростуть скелет і м’язи. Збільшуються і зміцнюються м’язи рук і ніг. Плечі стають широкими, а таз залишається вузьким. З’являються полюції — мимовільні виверження сперми під час сну.

СТАТЕВІ ОЗНАКИ — ознаки, за якими розрізняються чоловіча й жіноча статі.

Зі встановленням менструації в дівчат і полюцій у хлопців у цьому віці формується біологічна здатність організму до продовження роду.

У підлітковому віці закладається багато рис характеру, виробляється вміння контролювати власну поведінку. Однак цей вік характеризується психоемоційною та соціальною незрілістю. У підлітків загострюється потреба в дружбі, орієнтація на погляди колективу, компанії. З’являється інтерес до протилежної статі, прагнення сподобатися одне одному.

Вплив ендокринної системи на формування статевих ознак під час статевого дозрівання. Під час статевого дозрівання організм готується до розмноження. Виробляються гормони, які стимулюють фізичний ріст та розвиток статевих органів, зміни в поведінці. Зміни в організмі людини під час статевого дозрівання зумовлені впливом гіпоталамуса на передню частку гіпофіза (іл. 161).

Гіпофіз, зокрема, виділяє гормони, що діють на статеві залози. У дівчат вони стимулюють яєчники до розвитку яйцеклітин і вироблення жіночих гормонів (наприклад, прогестерону), які сприяють розвитку вторинних статевих ознак, овуляції, підготовці організму до вагітності. У хлопців гормони гіпофіза стимулюють яєчка до підвищеної секреції чоловічого статевого гормону (тестостерону) й утворення сперми.

Юнацький віковий період характеризується сповільненням росту та завершенням розвитку всіх функціональних систем організму. Дівчата та юнаки стають статево, психологічно та соціально зрілими. Вони намагаються краще пізнати себе, виявити свої можливості для майбутньої професійної діяльності. Провідного значення набуває навчально-професійна діяльність.

Молодість — період, у якому стабілізується функціонування організму. Розвиток м’язової системи сягає оптимального рівня, вдосконалюється робота серцево-судинної, нервової, ендокринної, статевої систем. Поряд з розширенням світогляду, опануванням професії молоді люди виявляють готовність до створення сім’ї, народження й виховання дітей.

Іл. 161. Вплив гіпофіза на статеві залози

У зрілому віці людина реалізує себе в особистісній, родинній та професійній сферах. Успішність людини цього віку залежить від її уміння дбати про своє здоров’я. Протягом цього періоду в чоловіків і жінок поступово відбуваються зміни, які визначають процес старіння. Зокрема жінка втрачає репродуктивну функцію. Чому?

У людей літнього віку відбуваються процеси, які характеризуються суттєвими структурними, функціональними і біохімічними змінами в організмі, які обмежують його пристосувальні можливості. У процесі старіння функціональна активність усіх систем органів знижується. Проте чимало літніх людей зберігають добру фізичну форму, в стареному віці — високу професійну працездатність, а довгожителі мають ясний розум. Проблеми старіння людини вивчає наука геронтологія.

Старіння — завершальний етап онтогенезу, який закінчується фізіологічною (природною) смертю. Вона характеризується повним припиненням усіх обмінних процесів в організмі. Під час біологічної смерті виникають незворотні зміни в тканинах та органах; організм втрачає свої системні функції.

Як і всі живі організми, людина має визначений природою термін життя. Науковці вважають, що організм людини розрахований на триваліший вік (120-150 років), а ніж вік, до якого більшість людей доживає нині. Чому?

Вікові періоди людини. Біологічний вік. Підлітковий період. Статеве дозрівання. Первинні статеві ознаки. Вторинні статеві ознаки

За певних порушень в організмі збільшується вироблення гормонів, які характерні для протилежної статі. Виникає ситуація, коли в людини наявні чоловічі статеві органи, а за зовнішнім виглядом і відчуттями вона асоціює себе із жінкою і навпаки. Таких людей називають трансгендерами. У другій половині XX ст. лікарі навчилися змінювати стать. Уперше таку операцію здійснили в 1953 р. в Копенгагені. Висловте своє ставлення до проблеми зміни статі.

1. Які періоди називають віковими? 2. Які періоди постембріонального розвитку людини виділяють? 3. Схарактеризуйте особливості розвитку дитини у немовлячий період. 4. Які статеві ознаки називають первинними, а які вторинними? 5. Схарактеризуйте особливості підліткового віку. 6. Які ознаки статевого дозрівання характерні для дівчат? 7. Назвіть ознаки статевого дозрівання у хлопців. 8. Коли настає справжня статева зрілість і доки вона триває? Чим вона характеризується? 9. Який вплив має ендокринна система на статеве дозрівання людини? 10. Порівняйте розвиток дитини в період раннього дитинства та в дошкільний період. 11. Чим відрізняється підлітковий період від молодшого шкільного віку? 12. Чому на вигляд люди різного віку часто видаються одновіковими, а однолітки — різновіковими? 13. Підлітки часто конфліктують з батьками та вчителями. Чим це зумовлено? Як уникнути конфліктів? 14. Відомо чимало випадків раннього статевого життя і, трапляється часто так, що дітей народжують неповнолітні. Як ви вважаєте, чому згідно Сімейного кодексу України шлюбний вік для жінок і чоловіків становить 18 років?