Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 65. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Пригадайте, які часові етапи характерні для всіх біологічних систем. Де розвивається зародок у ссавців?

Індивідуальний розвиток людини. З розмноженням тісно поєднаний процес індивідуального розвитку людини, який передбачає взаємопов’язані кількісні та якісні перетворення організму.

В індивідуальному розвитку (онтогенезі) розрізняють ембріональний і постембріональний періоди. Ембріональний розвиток триває від утворення зиготи до народження дитини, постембріональний розвиток розпочинається після народження людини та завершується її смертю. Для кожного періоду характерна низка послідовних анатомічних, фізіологічних і біохімічних змін.

Ембріональний період розвитку людини відбувається в організмі жінки. Вам уже відомо, що стан жінки в цей період називають вагітністю. У нормі ембріональний розвиток людини триває в середньому 280 днів. У перші вісім тижнів ембріонального розвитку ненароджену дитину називають зародком, з 9 тижня — плодом.

Розвиток зародка. Запліднена яйцеклітина (зигота), просуваючись по матковій трубі, ділиться, перетворюючись на багатоклітинний зародок. На четверту добу, коли зародок потрапляє в порожнину матки, поділ клітин стає інтенсивнішим. Зародок набуває форми міхурця з порожниною всередині. У міхурці виділяють зовнішній і внутрішній шари (іл. 158).

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ, або ОНТОГЕНЕЗ, — розвиток організму, який триває від утворення зиготи до природної смерті.

Іл. 158. Розвиток зародка: 1 — запліднення; 2-5 — поділ зиготи; 6 — утворення в зародка внутрішнього та зовнішнього шару; 7 — вростання зародка в слизову оболонку матки

Клітини зовнішнього шару зародка виділяють ферменти, які розчиняють слизову оболонку матки. На 7-8 добу після запліднення відбувається процес вростання зародка в слизову оболонку матки (іл. 158). Після проникнення в стінку матки зародок швидко росте й розвивається. У нього поступово утворюються три зародкові листки (ектодерма, мезодерма й ентодерма), що дають початок тканинам й органам.

У чотиритижневого зародка (завдовжки 4-5 мм) уже сформована нервова трубка, що дає початок спинному та головному мозку; хорда, з якої розвивається хребет; кишка; серце. У 8 тижнів у зародка (завдовжки 2,5 см, маса 12 г) сформовані зачатки всіх майбутніх органів; він починає рухатись, хоча матір і не відчуває цих рухів (іл. 159).

Іл. 159. Зародок людини: а — 4 тижні; б — 6 тижнів; в — 7 тижнів; г — 8 тижнів

Плацента та її функції. Під час розвитку зародка утворюються оболонки, що вкривають його з усіх боків. Зовнішня оболонка має безліч ворсинок. Ворсинки тієї частини зовнішньої зародкової оболонки, яка обернена до стінки матки, дуже розростаються і розгалужуються, занурюючись у слизову оболонку матки, густо пронизану кровоносними судинами. Ця ділянка оболонки бере участь в утворенні плаценти (іл. 160). Як вам уже відомо, плацента, або дитяче місце, — це орган, що зв’язує плід з організмом матері під час ембріонального розвитку.

Через плаценту плід отримує від материнського організму поживні речовини й кисень, виводить кінцеві продукти обміну речовин. Крім того, плацента захищає плід від проникнення токсичних речовин і більшості хвороботворних мікроорганізмів. Через неї від матері до плоду потрапляють антитіла.

Плід з’єднується з плацентою за допомогою пуповини — сполучнотканинного канатика, у якому проходять судини: пуповинна вена та дві пуповинні артерії, що закінчуються системою капілярів.

Іл. 160. Будова плаценти

Кров матері та плода не змішується; обмін речовинами відбувається через систему капілярів у плаценті. Пуповинні артерії відводять венозну кров від плаценти до організму матері, а пуповинна вена приносить до плода через плаценту артеріальну кров з поживними речовинами.

Розвиток плода. Плід, що розвивається в матці, міститься в особливих плідних оболонках, які утворюють мішок, заповнений навколоплідними водами. Вони виконують функцію механічного захисту плода. Навколоплідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньою плодовою оболонкою. Вони дають змогу плоду вільно рухатися в мішку, забезпечують захист від зовнішніх ушкоджень та інфекцій, сприяють його розвиткові та нормальному перебігу пологів (табл. 10).

Таблиця 10

Розвиток плода

12 тижнів

16 тижнів

28 тижнів

40 тижнів

Плід набуває вигляду, подібного до людини, але голова його дуже велика. Усі основні внутрішні органи сформовані, завершується формування вушних раковин, повік. Зачатки статевих залоз диференціюються на чоловічі та жіночі. Довжина — 9 см, маса — 18 г

Сформовані статеві органи; тіло вкрите тонким пушком. Починається окостеніння черепа.

Формується м’язова система. Плід набуває здатності до енергійних рухів. Довжина — 16 см, маса — 140 г

У плода пробуджуються відчуття, він уже здатний чути, з’являється смак, плід може смоктати пальці.

Довжина — 35 см, маса — 1,3-1,4 кг

Зрілий плід, готовий до життя поза організмом матері.

Довжина — 50 см, маса — 3—4 кг

В ембріональному розвитку людини виділяють критичні періоди — періоди підвищеної чутливості зародка та плода до дії чинників середовища. Це періоди запліднення, вростання зародка в слизову оболонку матері, формування нервової трубки, хорди й плаценти, пологи. Плід надзвичайно чутливий до недостатнього постачання його киснем і поживними речовинами, до охолодження, перегрівання, дії різних хімічних речовин та інфікування. Зокрема, потрапляння в кров плода лікарських речовин, алкоголю, нікотину, наркотиків та інших отруйних речовин, деяких вірусів, бактерій, одноклітинних паразитичних організмів, які можуть бути в тілі матері, може спричинити уповільнення розвитку, появу різних аномалій, загибель плода.

Онтогенез. Ембріональний період розвитку. Зародок. Плід. Плацента. Пуповина

У 1971 р. ВООЗ виділила поняття TORCH-синдром. Ця абревіатура стосується внутрішньоутробних інфекцій, які найчастіше трапляються: Т — токсоплазмоз, О — сифіліс, гепатити, стрептококи та інші вірусні й бактеріальні інфекції, R — краснуха, С — цитомегаловірус, Н — герпес). Висловте своє ставлення до проблеми здорового способу життя як необхідної умови народження здорової дитини.

1. Що таке індивідуальний розвиток людини? 2. Які періоди онтогенезу розрізняють? 3. Що таке ембріональний період розвитку людини? 4. Як відбувається утворення і розвиток зародка? 5. Що таке плацента і яку функцію вона виконує? 6. Як відбувається розвиток плода? 7. Яке значення навколоплідних вод для розвитку плода? 8. Яка функція пуповини? 9. Чи змішується кров плода і кров матері? Чому? 10. Чим зародок відрізняється від плода? 11. На ранніх стадіях розвитку зародок людини подібний до зародків усіх хребетних тварин. Це виявив ще у 1828 р. учений-ембріолог Карл Бер. Яке значення мало це відкриття для розвитку біологічної науки? 12. На основі додаткових джерел інформації підготуйте повідомлення про TORCH-інфекції та їх вплив на ембріональний розвиток людини.