Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Умовні рефлекси

Наведіть приклади набутої поведінки тварин. Яке значення рефлексів, що з’являються в людини в результаті індивідуального досвіду?

Умовні рефлекси та умови їх утворення. Поведінка людини як біосоціальної істоти є результатом її індивідуального життєвого досвіду, який формується на основі умовних рефлексів. У їх здійсненні основна роль належить корі великого мозку.

Кожна людина набуває умовних рефлексів індивідуально. Вони мають тимчасовий характер, бо формуються за певних умов і змінюються протягом життя людини.

Наприклад, якщо людина ніколи не куштувала страв з мідій, то вигляд цієї їжі не викликатиме в неї рефлексу слиновиділення. Якщо вона її скуштує і їжа їй смакуватиме, то в людини виробиться рефлекс слиновиділення на вигляд і запах такої страви. Якщо людина звикла обідати в той самий час, то в неї сформований рефлекс на час приймання їжі.

УМОВНІ РЕФЛЕКСИ — індивідуально набуті протягом життя або спеціального навчання рефлекторні реакції, які виробляються на базі безумовних рефлексів.

НАБУТА ПОВЕДІНКА — форма поведінки, яка є результатом індивідуального життєвого досвіду людини.

Утворення умовних рефлексів дослідив Іван Павлов. Досліджуючи рефлекси головного мозку, він зауважив, що рефлекторна діяльність залежить від впливу різних за значенням подразників. Одні з них мають безпосередній вплив на певні фізіологічні процеси організму. Дія інших подразників залежить від умов, які супроводжують ці подразнення. Наприклад, для процесу харчування їжа — подразник, який має біологічне значення і спричиняє слиновиділення, а світло — байдужий подразник.

У досліді з собакою ці подразники вчений поєднував у часі так, щоб дія світла на кілька секунд випереджала споживання їжі. Після низки повторень слина починала виділятися за спалаху лампочки й відсутності їжі. Світло, байдужий подразник щодо слиновиділення, Іван Павлов назвав умовним, оскільки він є умовою, за якої проходило споживання їжі. Подразник, який має біологічне значення (їжа), учений назвав безумовним. Фізіологічна реакція слиновиділення, яка відбувається внаслідок дії умовного подразника, — приклад умовного рефлексу.

На основі досліду із собакою Іван Павлов виділив чотири умови утворення умовних рефлексів.

Перша умова: одночасна дія двох подразників — умовного, тобто байдужого для даного виду діяльності (він у подальшому стає умовним сигналом), і безумовного подразника, який викликає певний безумовний рефлекс.

Друга умова: умовний подразник повинен випереджати дію безумовного і бути фізіологічно слабшим, ніж безумовний.

Третя умова: кількаразове підкріплення умовного подразника безумовним.

Четверта умова: відсутність дії сторонніх подразників.

Механізм утворення умовних рефлексів. Іван Павлов з’ясував, що за одночасної дії на два різні аналізатори в різних чутливих зонах півкуль головного мозку виникає збудження. З часом між цими ділянками збудження (центрами двох рефлексів) утворюється зв’язок. Щоб зрозуміти це, розглянемо шлях безумовного рефлексу слиновиділення (іл. 128 а). За малюнком опишіть рефлекторну дугу цього рефлексу. Одночасно зі збудженням центру слиновиділення в довгастому мозку імпульс провідними шляхами потрапляє в харчовий центр кори великого мозку. Коли спалахує лампочка, імпульси від рецепторів ока собаки зоровими нервами надходять до зорового центру (іл. 128 б).

Якщо подразнення світлом підкріплюється годуванням, виникає збудження в обох кіркових центрах (зоровому та харчовому).

За багаторазового поєднання в часі умовного світлового подразника з безумовним подразником (їжею) утворюється тимчасовий нервовий зв’язок між центрами безумовного рефлексу й умовного подразника (іл. 128 б). В утворенні даного зв’язку бере участь значна кількість нейронів. Тому під час вмикання лампочки ще до годування збудження із зорового центру проводиться по тимчасовому нервовому шляху в харчовий центр. Звідти воно потрапляє в центр слиновиділення (у довгастому мозку), а з нього — до слинних залоз. Так відбувається умовний рефлекс слиновиділення. Такий механізм характерний для багатьох умовних рефлексів, з яких формується поведінка людини.

Іл. 128. Утворення умовного слиновидільного рефлексу: 1 — безумовний подразник (їжа); 2 — рецептори ротової порожнини; 3 — чутливий шлях; 4 — слиновидільний центр довгастого мозку; 5 — слинні залози; 6 — руховий шлях; 7 — харчовий центр кори великих півкуль; 8 — рецептори ока; 9 — зоровий нерв; 10 — зоровий центр кори великих півкуль; 11 — лампочка; 12 — тимчасовий зв’язок

Значення умовних рефлексів для поведінки людини. Умовні рефлекси є пристосувальними реакціями організму, які визначаються умовами життя людини і дають можливість заздалегідь адаптуватись до нових умов. Вони мають попереджувальне сигнальне значення, оскільки організм починає реагувати цілеспрямовано до того, як почне діяти життєво важливий подразник. Тому умовні рефлекси забезпечують людині можливість заздалегідь оцінювати небезпеку або корисність подразника, здійснювати цілеспрямовані дії та свідомо уникати помилок.

Сформовані у процесі індивідуального досвіду реакції на вплив середовища називають набутою поведінкою. Індивідуальний досвід набувається різними шляхами, в основі яких лежить загальна здатність живих організмів до навчання. У процесі навчання людина засвоює знання, нагромаджені людством, набуває вмінь і навичок соціально зумовленої поведінки. Набута поведінка — основа життя людини як біосоціальної істоти. Вона визначається нормами, правилами, принципами співіснування в тому чи іншому соціальному середовищі.

Набута поведінка пов’язана з утворенням та гальмуванням умовних рефлексів. Утворення умовних рефлексів у людини починається з перших днів життя. Якщо мати годує дитину в той самий час, утворюється умовний рефлекс на час годування. Через 1-2 тижні в немовляти проявляється рефлекс на його положення для годування. З розвитком дитини кількість умовних рефлексів збільшується. Утворюються умовні рефлекси на зорові подразники: дитина тягнеться до грудей матері, до пляшечки, з якої смокче молоко, до ложечки, з якої її годують. З віком стрілка на годиннику сигналізує дитині про те, що час іти до школи, дзвоник у школі — про початок або закінчення уроку.

В основі зникнення умовних рефлексів лежить гальмування. Пригадайте, що таке гальмування. Розрізняють два види гальмування умовних рефлексів — безумовне й умовне. Безумовне гальмування полягає в тому, що умовний рефлекс гальмується, якщо на організм починає діяти сильний сторонній подразник. Завдяки цьому процесу поведінка людини може змінюватися залежно від подій. Вона зосереджує увагу на події, яка є найважливішою для неї в поточний момент. У людини безумовне гальмування з’являється з перших днів життя. Наприклад, дитина перестає смоктати, якщо раптово лунає різкий звук або в неї щось заболить. Умовне гальмування виникає, якщо умовний подразник багато разів не підкріплюється безумовним. Реакція-відповідь поступово слабшає, а потім зникає взагалі. Наприклад, умовним гальмуванням можна пояснити тимчасову втрату навички гри на музичному інструменті, якщо тривалий час не грати на ньому.

Протягом життя можуть утворюватися нові умовні рефлекси, а старі, які не мають підкріплення, згасати. Це зумовлює доцільні зміни поведінки в нових умовах.

Умовні рефлекси. Умови і механізм утворення умовних рефлексів. Прояви набутої поведінки

За умовних рефлексів, як і за безумовних, діє зворотний зв’язок. Сигнал про те, що відбулась умовно-рефлекторна реакція, надходить у кору головного мозку. Він дає можливість центральній нервовій системі оцінити поведінкові акти і підготуватись до нового рефлексу. Без такої оцінки неможливе точне пристосування поведінки до постійно мінливих умов середовища.

1. Що таке умовний рефлекс? 2. Назвіть умови утворення умовних рефлексів. 3. Що лежить в основі механізму утворення умовних рефлексів? 4. Яке значення умовних рефлексів у житті людини? 5. Наведіть приклади умовних рефлексів, які формуються в процесі індивідуального розвитку людини. 6. Яке значення гальмування умовних рефлексів для формування набутої поведінки людини? 7. Які основні відмінності між безумовними й умовними рефлексами? 8. Чому Іван Павлов назвав зв’язки, що виникають у корі великого мозку під час утворення умовних рефлексів, тимчасовими? 9. Поясніть ситуацію. Граючись біля куща шипшини, хлопчик сильно подряпався. Згодом він почав обережно обходити кущі. Чому? 10. Що ви відчуваєте, коли бачите смачну їжу, сприймаєте її запах або чуєте подзенькування посуду? Раптом задзвонив телефон. Що з вами відбувається? Чому? 11. Уявіть, що ви вдягнули новий костюм, у якому кишені розташовані в інших місцях, ніж на старому одязі. Опишіть свою поведінку протягом кількох днів щодо пошуку кишень. Поясніть її. 12. Поясніть поведінку школярів. Учні писали диктант. Почувши різкий звук сирени пожежної машини, вони припинили виконувати роботу. Які процеси лежать в основі такої поведінки? 13. Чому, коли читаєш цікаву книжку, не помічаєш багатьох подій довкола?