Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 49. Безумовні рефлекси. Інстинкти

Пригадайте, що таке інстинкт. Наведіть приклади інстинктивної поведінки тварин. Які рефлекси людина має від народження?

Особливості та різноманітність безумовних рефлексів. Вроджена поведінка спадково запрограмована в нервовій системі. Її основою є безумовні рефлекси. Вони проявляються внаслідок дії адекватного подразника. Адекватним називають подразник, до дії якого орган пристосований. Наприклад, світло є адекватним подразником для сітківки ока, їжа — для рецепторів ротової порожнини. Нащадки успадковують безумовні рефлекси від батьків.

Оскільки безумовні рефлекси є вродженими, вони мають готові анатомічно сформовані рефлекторні дуги ще до моменту народження дитини.

БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ — вроджені, відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього або внутрішнього середовища.

ІНСТИНКТИВНА ПОВЕДІНКА — форма поведінки людини, зумовлена складними безумовно-рефлекторними реакціями — інстинктами.

У їхньому функціонуванні основну роль відіграють підкіркові ядра, стовбур мозку, спинний мозок. Разом з тим безумовні рефлекси перебувають під контролем кори головного мозку.

Безумовні рефлекси є видовими реакціями, які характерні для всіх людей. Вони зберігаються протягом усього життя людини. Безумовні рефлекси визначають певну, чітко окреслену програму поведінки, яка забезпечує пристосування організму до стабільних умов життя.

До безумовних рефлексів людини належать рефлекси, які пов’язані з регуляцією процесів життєдіяльності (дихання, серцебиття, сечовиділення, блювання, дефекація, терморегуляція тощо). Серед них виділяють харчові рефлекси — виділення слини, жовчі, шлункового, підшлункового та кишкового соків, ковтання, хвилеподібні скорочення стінок травного тракту. Безумовними є захисні рефлекси — кашель, чхання, мигання, відсмикування руки під час дотику до гарячого предмета. Вони забезпечують захист організму від дії небезпечних чинників. Орієнтувальні рефлекси проявляються повертанням голови й тіла в бік подразника. Вони виникають щоразу під час дії незнайомих або життєво важливих подразників. У статевозрілих людей проявляються статеві рефлекси, пов’язані з розмноженням та піклуванням про дітей.

Дослідимо безумовний рефлекс на прикладі зміни діаметра зіниці ока.

Лабораторне дослідження

Тема: Визначення реакції зіниць на світло.

Мета: дослідити безумовний рефлекс зміни діаметра зіниць під впливом світлових подразнень.

Обладнання: ліхтарик або настільна лампа.

Хід дослідження

Роботу слід виконувати в парах.

1. Перший учень повертається обличчям до джерела світла. Другий учень вмикає ліхтарик або настільну лампу; визначає приблизний діаметр зіниць першого учня.

2. Перший учень затуляє долонею очі на 10-15 с. Потім він швидко відводить руку від очей, а другий знову фіксує діаметр зіниць. Як змінився діаметр зіниць? Чому?

3. Чи змінився діаметр зіниць через 2 хв після затуляння очей? Про що це свідчить?

4. Зробіть висновок про пристосувальне значення безумовного рефлексу зміни діаметра зіниць під впливом світлових подразнень.

Іл. 127. Вроджені рефлекси: а — смоктальний; б — хапальний

Дитина народжується з певним набором безумовно-рефлекторних реакцій. У реакції-відповіді на подразнення бере участь практично весь організм, що пов’язано з поширенням збудження в центральній нервовій системі. У новонароджених дітей спостерігаються рефлекси: дихальний, смоктальний, згинальний, мигальний, хапальний, рефлекси на больові та температурні подразники, на зміну положення тіла тощо (іл. 127). Сила хапальних рефлексів у дітей настільки значна, що вони здатні висіти, ухопившись за палець дорослої людини.

Новонароджені діти розрізняють солодке, гірке, кисле і солоне. Вони реагують на них смоктальними рухами або зморщуванням обличчя, скривленням рота, випинанням губ і язика.

Чимало безумовних рефлексів проявляються не відразу після народження, а виникають за певний час. До таких рефлексів належить орієнтувальний. У перші дні життя дитини він виявляється в загальному здриганні, затримці дихання, тимчасовому пригніченні рухової активності. Потім у немовляти чітко виявляється орієнтувальний рефлекс на світло та звук: дитина спрямовує очі на подразник, повертає голову.

Інстинкти та їх значення для поведінки людини. Інстинкти — це сукупність складних вроджених безумовно-рефлекторних дій.

Інстинкти здійснюються під впливом основних біологічних потреб (захисних, харчових, статевих та інших) і спрямовані на їх задоволення. Інстинктивна діяльність людини базується на вроджених зв’язках підкіркових центрів з корою півкуль головного мозку. Розрізняють чотири види найпростіших інстинктів: материнський, здобування їжі, статевий, захисний.

Інстинкти формують інстинктивну поведінку людини. Це діяльність, зумовлена вродженими реакціями на дію подразника. Вона є низкою послідовних дій — поведінкових актів, однакових для всіх людей. Інстинкти виникають у відповідь на певні зміни в навколишньому середовищі. Під впливом зовнішніх (наприклад, зміни температури довкілля) чи внутрішніх (наприклад, виділення апетитного соку) у нервових центрах накопичується специфічна енергія дії. Вона зумовлює пошукову поведінку, спрямовану на задоволення певної потреби (зігрівання, угамування голоду, спраги тощо). Виявляється така поведінка в окремих рухах, жестах, зовнішніх виявах фізіологічних процесів.

Інстинкти можуть виявлятися у відповідний період індивідуального розвитку, не потребуючи спеціального навчання або тренування. Вони реалізуються дуже швидко і майже завжди безпомилково. Завдяки інстинктам організм може зберігати цілісність упродовж усього життя. Однак вони не можуть забезпечити цілковите пристосування організму до мінливих умов навколишнього середовища.

Інстинкти в процесі індивідуального розвитку людини можуть змінюватися, що призводить до зміни поведінки. Наприклад, материнський інстинкт спонукає матір піклуватися про свою дитину. Однак є непоодинокі випадки, коли матері відмовляються від своїх дітей. Це може бути результатом впливу алкоголю, наркотиків тощо, які пригнічують діяльність кори головного мозку.

Безумовні рефлекси. Інстинкти. Прояви інстинктивної поведінки

Засновник наукового напряму психоаналізу Зигмунд Фройд вважав, що в основі поведінки людини лежить її прагнення задовольнити вроджені інстинкти, а саме: інстинкт життя, який спонукає до самозбереження і відтворення собі подібних, та інстинкт смерті — прагнення до руйнування, знищення. Чи погоджуєтесь ви з думкою вченого?

1. Назвіть ознаки безумовних рефлексів. 2. Що таке інстинкт? 3. У чому полягає біологічна роль безумовних рефлексів? 4. Наведіть приклади безумовних рефлексів. 5. Наведіть приклади інстинктивної поведінки людини. 6. Чи зберігатимуться безумовні рефлекси в людини, якщо пошкоджена кора великого мозку? Чому? 7. Чи можливо лише за рахунок безумовних рефлексів пристосуватися до мінливих умов навколишнього середовища? 8. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що вихована людина керує своїми інстинктами? Чому? 9. Чи можна стверджувати, що негативні риси людини (егоїзм, агресивність, жорстокість) є проявами інстинктивної поведінки? Відповідь обґрунтуйте. 10. Наведіть приклади, коли всупереч інстинкту самозбереження людина здійснює героїчні вчинки. Чому вона це робить? 11. Висловте своє ставлення до випадків, коли мати, народивши дитину, відмовляється від неї. Чому переважна більшість людей негативно ставиться до такої поведінки?