Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 36. Спинний мозок

Пригадайте, чому нервову систему хребетних називають трубчастою. Діяльність якої частини нервової системи забезпечує рухи?

Будова спинного мозку. Спинний мозок людини — це довгий циліндричний дещо сплющений тяж (завдовжки близько 40-45 см, діаметр якого близько 1 см, маса — близько 30 г), що міститься в кістковому хребетному каналі. Спинний мозок укритий трьома оболонками, які захищають і живлять його (іл. 101 а). Він має сегментарну будову, починається біля основи черепа від головного мозку й закінчується в поперековому відділі хребта конічним звуженням. Від звуження донизу відходить кінцева нитка, сформована зі сполучної тканини й оточена довгими волокнами нижніх сегментів мозку, що утворюють «кінський хвіст».

Відповідно до кількості хребців у спинному мозку є 31 сегмент (іл. 101 б). Від кожного сегмента відходить пара спинномозкових нервів. Сегменти спинного мозку об’єднані у відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Верхню частину тіла і верхні кінцівки іннервують 8 пар шийних і 12 пар грудних нервів, а нижню частину тіла і нижні кінцівки — 5 пар поперекових, 5 пар крижових та пара куприкових спинномозкових нервів.

Іл. 101. Будова спитого мозку: а — оболонки; б — відділи

Спинний мозок має два потовщення (шийне й поперекове), що відповідають місцям виходу нервів до верхніх і нижніх кінцівок. Глибокі поздовжні борозни ділять його на праву й ліву частини. У центрі міститься канал, заповнений спинномозковою рідиною. Навколо каналу розміщена сіра речовина, утворена тілами вставних (97 %) і рухових (3 %) нейронів та їх дендритами. У поперечному розрізі вона має форму крил метелика, що летить (іл. 102). Навколо сірої речовини розташована біла речовина.

Ззаду в спинний мозок входять аксони чутливих нейронів, які передають збудження від рецепторів. Вони утворюють задні корінці спинного мозку. Ці корінці мають потовщення — вузли, у яких містяться тіла чутливих нейронів.

Тіла рухових нейронів зосереджені в передній частині сірої речовини. Від них відходять аксони, що утворюють передні корінці спинного мозку. По цих корінцях збудження передається до робочого органа. Передній і задній корінці, сполучаючись у міжхребцевому отворі, з кожного боку утворюють змішаний спинномозковий нерв, у якому містяться чутливі та рухові волокна.

Іл. 102. Будова спинного мозку

Лабораторне дослідження

Тема. Вивчення будови спинного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).

Мета: з’ясувати особливості будови спинного мозку; навчитися розрізняти його складові на моделях, муляжах, пластинчастих препаратах.

Обладнання та матеріали: розбірні моделі та муляжі спинного мозку людини, пластинчасті препарати спинного мозку людини.

Хід дослідження

1. Розгляньте муляж або модель спинного мозку людини. Визначте відділи спинного мозку та з’ясуйте особливості їх розташування у хребетному каналі.

2. Знайдіть оболонки, якими вкритий спинний мозок, борозни, спинномозковий канал та передні й задні корінці спинномозкових нервів. Що свідчить про сегментарну будову спинного мозку?

3. На пластинчастих препаратах розгляньте розміщення сірої та білої речовин у спинному мозку. З’ясуйте, яке співвідношення сірої та білої речовин у різних відділах спинного мозку. З чим це пов’язано?

4. Зробіть висновок: які особливості будови спинного мозку зумовлюють його функції?

Функції спинного мозку. Завдяки спинному мозку здійснюється нервова регуляція рухової активності людини. Різноманітні рухи людини — це рухові рефлекси, що притаманні опорно-руховій системі. Їх забезпечує рефлекторна функція спинного мозку, яка і полягає в здійсненні рухових рефлексів.

Вам уже відомо, що рефлекторна дуга будь-якого рефлексу включає ділянку центральної нервової системи, у якій містяться нервові центри певних рефлексів. Зокрема, у здійсненні рухового рефлексу бере участь руховий центр. Рухові центри регуляції діяльності більшості м’язів тіла розміщені в спинному мозку. Через них проходить значна кількість рефлекторних дуг, завдяки яким регулюється робота скелетних м’язів. Зокрема, рухові центри лівої чи правої частин кожного сегмента іннервують відповідні м’язи та ділянки шкіри, забезпечуючи підтримання постави, ходіння, жестикуляцію тощо. Прикладами простих рухових рефлексів, що проходять через спинний мозок, є згинання та розгинання кінцівок, відсмикування руки, колінний рефлекс. Пригадайте будову рефлекторної дуги колінного рефлексу.

Вставні нейрони, що входять до складних рефлекторних дуг, можуть передавати збудження і на протилежний бік (правий чи лівий) спинного мозку. Цим вони забезпечують узгоджену роботу правої та лівої кінцівок у разі подразнення однієї з них. Вставні нейрони також з’єднують між собою сусідні сегменти спинного мозку, завдяки чому збудження може поширюватися на ці сегменти. Тому до рефлекторної відповіді причетна не лише подразнена кінцівка. У ній беруть участь й інші частини тіла.

У спинному мозку містяться також рефлекторні центри потовиділення, розширення зіниць, руху діафрагми. У крижовому відділі розміщуються центри сечовипускання, дефекації та статевої функції.

Провідникова функція спинного мозку полягає в забезпеченні зв’язку й узгодженні роботи всіх відділів центральної нервової системи за допомогою провідних шляхів, які формуються волокнами білої речовини. Вони сполучають спинний мозок з головним, а також окремі сегменти спинного мозку між собою. Розрізняють висхідні (чутливі) та низхідні (рухові) провідні шляхи. По висхідних провідних шляхах збудження передається до головного мозку, а по низхідних — від головного мозку до робочих органів. Завдяки провідниковій функції головний мозок контролює здійснення більш складних рефлексів спинного мозку, таких як координована ходьба та виконання виробничих операцій.

Будова спинного мозку. Відділи спинного мозку. Спинномозкові нерви. Функції спинного мозку: рефлекторна, провідникова. Рухові центри спинного мозку. Провідні шляхи

Ходьбу людини забезпечує згинально-розгинальний рефлекс. Він виявляється в тому, що на нозі, яка згинається і робить крок уперед, відбувається скорочення м’язів-згиначів і розслаблення м’язів-розгиначів, а на протилежній, яка є опорною, — навпаки. Це пояснюється тим, що під час збудження центру м’язів-згиначів однієї кінцівки відбувається одночасне гальмування центру м’язів-розгиначів тієї ж кінцівки, і навпаки, — одночасне збудження центру м’язів-розгиначів і гальмування центру м’язів-згиначів протилежної кінцівки. Такі процеси зумовлені розгалуженням нервового волокна чутливого нейрона у спинному мозку й утворенням його закінченнями як збуджувальних, так і гальмівних синапсів з багатьма нейронами. Поміркуйте, яку будову мала б рефлекторна дуга нього рефлексу

В ембріона спинний мозок доходить до кінця хребтового каналу. З розвитком організму спинний мозок росте повільніше, ніж хребет. Коли ріст людини припиняється, спинний мозок закінчується на рівні 1-го поперекового хребця. Але спинномозкові нерви виходять через ті самі міжхребцеві отвори, які збігалися з межами сегментів спинного мозку в ембріона. Тому нервові корінці, перш ніж вийти з хребтового каналу, ідуть донизу, доки не досягають відповідного міжхребцевого отвору. Нижче 1-го поперекового хребця, де власне спинний мозок уже відсутній, нерви, що йдуть донизу, формують пучок, який називають «кінський хвіст» (іл. 101 б). З чим пов’язана така назва?

1. Схарактеризуйте особливості будови спинного мозку. 2. Де розміщені тіла нейронів (чутливих, вставних і рухових), що беруть участь у спинномозкових рефлексах? 3. Що таке рухові центри? 4. Наведіть приклади реалізації рефлекторної функції спинного мозку. 5. У чому полягає провідникова функція спинного мозку? Яке її значення? 6. Чому, коли болить спина, рухи стають обмеженими? 7. Параліч — хвороба, що позбавляє певний орган здатності нормально діяти; за такого стану людина не може рухатися, розмовляти тощо. Параліч може настати з причини ушкодження як спинного, так і головного мозку. Поясніть, які зміни в регуляції рухової активності відбуваються у випадку ушкодження спинного мозку.