Біологія. 8 клас. Міщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Основні групи скелетних м’язів

Пригадайте, які м’язи найбільше розвинені у птахів і ссавців. Чим це зумовлено?

Різновиди скелетних м’язів. У тілі людини налічують понад 600 різноманітних скелетних м’язів. М’язи розрізняють за певними ознаками: формою, довжиною, функціями, розташуванням у тілі тощо.

Так, за формою розрізняють м’язи широкі, колові, зубчасті, трапецієподібні тощо. За довжиною — довгі та короткі м’язи. Довгі м’язи розміщені переважно на кінцівках, короткі — між окремими хребцями й ребрами. Найдовшим м’язом тіла є кравецький м’яз стегна (іл. 89 а), а найкоротшим (завдовжки близько 1 мм) — м’яз внутрішнього вуха.

За функціями, які виконують м’язи, розрізняють: згиначі й розгиначі, відвідні та привідні. За розташуванням у тілі людини виокремлюють поверхневі та глибокі, зовнішні та внутрішні м’язи.

Основні групи скелетних м’язів. Різноманітні м’язи об’єднані в певні групи, де вони пов’язані спільністю виконання функцій. Виокремлюють м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок (іл. 89).

М’язи голови поділяють на дві групи: жувальні та мімічні. Жувальні представлені чотирма парами скелетних м’язів. Вони забезпечують рух нижньої щелепи. Скорочення і розслаблення мімічних м’язів забезпечують виразні рухи обличчя людини — міміку. До речі, коли ви усміхаєтесь, працює п’ятнадцять м’язів, а коли сердитесь — аж сорок два! Особливістю цих м’язів є те, що вони одним кінцем сухожилка кріпляться до кістки, а іншим — до шкіри обличчя.

М’язи шиї розташовані в кілька шарів. Вони підтримують голову у вертикальному положенні, беруть участь у рухах голови та шиї.

М’язи тулуба поділяють на м’язи грудей, спини та живота. Міжреберні м’язи (зовнішні й внутрішні) та діафрагма забезпечують дихальні рухи. Пригадайте стан цих м’язів під час вдиху та видиху. Великий і малий грудні м’язи здійснюють рухи кісток плечового поясу та плеча. Глибокі м’язи спини утримують тіло у вертикальному положенні, забезпечують рухи хребта назад і вбік. Поверхневі м’язи спини — трапецієподібний та найишришй м’язи беруть участь у рухах верхніх кінцівок та грудної клітки. М’язи живота утворюють черевний прес, основною функцією якого є утримання внутрішніх органів у певному положенні. Крім того, він бере участь у диханні, сечовипусканні та випорожненні кишечнику. Зі скороченнями різних груп м’язів живота пов’язані нахили тіла вперед (прямі м’язи живота), його повертання праворуч і ліворуч (косі м’язи живота).

М’язи верхніх кінцівок поділяють на м’язи плечового поясу та м’язи вільної верхньої кінцівки. Найсильніший м’яз плечового пояса — дельтоподібний — забезпечує підняття руки. Двоголовий (біцепс) і триголовий (трицепс) м’язи плеча беруть участь у згинанні та розгинанні руки в ліктьовому суглобі. М’язи передпліччя спричиняють згинання і розгинання кисті. Дрібні м’язи кисті забезпечують виконання людиною найскладніших маніпуляцій.

Іл. 89. М’язи людини: а — вигляд спереду; б — вигляд ззаду

М’язи нижніх кінцівок поділяють на м’язи тазового поясу та м’язи вільної нижньої кінцівки. Особливістю цих груп м’язів є те, що вони найміцніші. На них припадає найбільше навантаження. Пригадайте чому. М’язи тазового поясу зумовлюють згинання і розгинання ноги в кульшовому суглобі, підтримують тіло у вертикальному положенні тощо. Кравецький м’яз стегна забезпечує повороти гомілки досередини, а стегна — назовні. Чотириголовий і двоголовий м’язи стегна беруть участь у згинанні та розгинанні ноги в колінному суглобі. М’язи, які приводять у рух стопу й пальці, розташовані на гомілці. Найбільший з них — литковий.

Найпростіші рухи тіла забезпечує одночасна робота не одного, а кількох м’язів. М’язи скорочуються узгоджено, утворюючи функціональні робочі групи. Тому в групах м’язів, які виконують той чи інший рух, виділяють м’язи основні (які забезпечують власне цей рух) і допоміжні. Так, головними дихальними м’язами є діафрагма, зовнішні та внутрішні міжреберні м’язи. Але в дихальних рухах задіяні й допоміжні дихальні м’язи — певні м’язи грудей, живота, спини та шиї. М’язи, які спільно діють в однаковому напрямку, називають синергістами (від грец. synergos [синергос] — той, що діє разом); м’язи, що, скорочуючись, спричиняють протилежні рухи, — антагоністами (від грец. antagonistes [антагоністес] — супротивник, суперник). Приклад синергістів — жувальні м’язи, які за одночасного скорочення з обох боків змикають щелепи, допомагаючи один одному. Антагоністи — це двоголовий і триголовий м’язи плеча. Перший згинає руку в ліктьовому суглобі, другий — розгинає її.

Види м’язів. Групи м’язів: голови, шиї, тулуба, кінцівок та їх поясів

1. Назвіть основні групи скелетних м’язів. 2. У чому полягає особливість мімічних м’язів? 3. Назвіть м’язи: а) голови; б) тулуба; в) кінцівок. 4. Які функції виконують м’язи живота? 5. Назвіть м’язи, що беруть участь у дихальних рухах. 6. Які м’язи згинають і розгинають руку в ліктьовому суглобі? До якої групи м’язів вони належать? 7. Які м’язи, що особливо розвинені в людини, дають змогу тримати тіло у вертикальному положенні? 8. Чи однаково впливають різні види спорту на розвиток різних груп м’язів? Висловте своє ставлення до проблеми надмірного нарощування м’язової маси. 9. Знайдіть на своєму тілі розташування найбільших м’язів людського організму. Які з них, на вашу думку, потребують тренування? Висновок обґрунтуйте.