Зарубіжна література. 9 клас. Міляновська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Література доби Просвітництва

У літературі доби Просвітництва відбулася переорієнтація на нових читачів. До XVIII століття мистецтво адресувалося вищим прошаркам і переважно відповідало смакам знаті. З підвищенням суспільної ролі буржуазії виникла потреба в нових темах, сюжетах і типах героїв. Тому не дивно, що головними позитивними героями стають представники третього стану, тобто люди нешляхетного походження. Раніше (до XVIII століття) вони могли претендувати лише на комічне зображення (згадайте комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич», 1670 рік).

І справді, важко уявити, щоб у XVII столітті у витончено-інтелектуальних творах високого бароко зображувалося побутове життя звичайних мешканців сіл і міст, а в класицистичних трагедіях головними героями були не мужні античні полководці чи імператори, а звичайні німецькі нотаріуси або італійські купці, які згідно з тодішніми уявленнями просто не були здатними на глибокі душевні переживання.

Проте вже у XVIII столітті читачі із цікавістю дізнаються з книжок про долі простих лікарів, учителів, торговців, музикантів, провінційних священиків і навіть слуг! Виявилося, що й про них можна написати без грубого гумору, а як про людей високодуховних, вірних у дружбі й коханні.

До речі, в новій літературі представників вищої знаті почали зображувати як розбещених розкошами і неробством осіб, здатних заради розваги на свідоме руйнування чужих доль. Так образи простакуватого буржуа, злодійкуватого слуги, шляхетного дворянина і великодушного короля відійшли у минуле.

У літературі Просвітництва новий герой-буржуа — людина діяльна. Це вже не блазень, який не вміє поводитися у вихованому товаристві. Це людина, сповнена власної гідності, освічена і сильна духом. Таких незалежних і самодостатніх героїв зображено у творах Даніеля Дефо (близько 1660-1731) і Джонатана Свіфта (1667-1745), письменників, яких у світовій літературі називають основоположниками просвітницької літератури.

І Дефо, і Свіфт представляють просвітницький реалізм. Цей літературний напрям найповніше відобразив світогляд доби Просвітництва: прагнення особистої свободи і раціонального погляду на дійсність. Торговець і плантатор Робінзон Крузо з роману Дефо, потрапивши в корабельну аварію, залишився сам на безлюдному острові. Він не чекав сторонньої допомоги і не відгороджувався від реальних проблем марними мріями. Робінзон Крузо, звичайна людина без надприродних здібностей, чітко усвідомлював свої цілі й енергійно діяв. Робінзон вижив завдяки власній праці та розумові, досягши найбільш можливих у тій ситуації добробуту і щастя.

Робінзон Крузо (ілюстрація Ф. Ніколсона, 1903 рік)

Роман «Мандри Гуллівера», незважаючи на елементи фантастики, має безпосередній зв’язок із тогочасною дійсністю. У цьому творі Джонатан Свіфт піддав небувалій до того часу критиці як устрій англійської держави зокрема, так і людину загалом. Сам Гуллівер — головний герой роману — із цікавістю пізнає світ. Він активно вивчає мови і життя країн, у яких йому довелося побувати.

У XVIII столітті залишається актуальним літературним напрямом і класицизм. Просвітницький класицизм продовжує представляти героя, здатного пожертвувати власними інтересами. Проте в нових трагедіях тепер переважно оспівується вірність громаді, суспільству, а не монархові. Митці просвітницького класицизму використовують не лише відомі античні сюжети, а й сучасніші теми.

Література Просвітництва — це, насамперед, література раціонального погляду на життя, де герої художніх творів намагаються керуватися здоровим глуздом. Але вже з другої половини XVIII століття раціональний світогляд зазнає критики. Розум, який, на думку просвітників, мав подарувати людині щастя, визнається не здатним на високі поривання, а лише на практичні розрахунки. Тому просвітницькій філософії розуму протиставляється філософія серця.

Філософія серця втілилася в новому літературному напрямі, що отримав назву сентименталізм1. Цей напрям XVIII століття проповідує перевагу почуттів над розумом. На думку сентименталістів, лише чуле серце і щира душа здатні підказати нам у скрутну хвилину правильне рішення.

Сентименталісти з неабиякою увагою ставилися до внутрішнього світу простої людини: її переживань, думок, сподівань. Зображуючи звичайних людей у звичайних обставинах, митці прагнули показати, що цінність кожної особистості залежить не від походження і статків, а від її духовного багатства.

Також сентименталісти особливу увагу приділяли природі, оскільки вважали, що, спілкуючись із нею, людина стає кращою. Адже природі байдужі наші статки і кар’єрні досягнення. Вона приймає нас такими, якими ми є, всі для неї рівні. Натомість здобутком цивілізації, на думку сентименталістів, стали розкоші, соціальна несправедливість, нерівність і жорстокість.

1 Сентиментальний (від фр. sentiment — почуття) — чутливий, сльозливо-зворушливий.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які історичні межі охоплює Просвітництво? Чому ця епоха отримала таку назву?
 • 2. Поясніть, чому просвітники обстоювали необхідність освіти для простолюду.
 • 3. Згадайте, до якого суспільного стану належав Мігель Сервантес: дворянства, буржуа чи селянства. На прикладі долі іспанського письменника та його героя Дон Кіхота доведіть, що вже на початку XVII століття дворянство було неспроможне втримати свої привілеї.
 • 4. Яке історичне значення мало зміцнення класу буржуазії? У чому, на вашу думку, полягала відмінність між способом життя дворян (аристократії) і буржуа?
 • 5. Чому шляхетне походження почало втрачати значення в суспільстві XVIII століття?
 • 6. Який новий ідеал людини сповідували в добу Просвітництва?
 • 7. До XVIII століття вважалося, що право на освіту могло мати лише дворянство. Чому цю тезу просвітники засуджували? Як ви розумієте поняття «культ розуму і знань»?
 • 8. Як просвітники втілювали в життя мрію про загальнодоступну освіту?
 • 9. Яке ваше бачення суспільства, побудованого «на засадах справедливості, рівності та братерства»? У чому полягає гуманізм доби Просвітництва? Поміркуйте, які спільні та відмінні риси гуманізму доби Відродження і Просвітництва.
 • 10. Які зміни відбулися в літературі доби Просвітництва? Якими стали нові теми і герої у XVIII столітті?
 • 11. На уроках позакласного читання в 6 класі ви ознайомилися з романом Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Схарактеризуйте образ головного героя з огляду на новий просвітницький ідеал людини. Доведіть, що Робінзон Крузо є яскравим героєм літератури доби Просвітництва.
 • 12. Випишіть у зошит напрями, характерні для європейської літератури XVIII століття.