Зарубіжна література. 7 клас. Міляновська

Запитання для повторення та узагальнення вивченого за рік

1. Які твори ми називаємо билинами? Згадайте назву основних билинних циклів.

2. Сформулюйте головну ідею билини «Про Іллю Муромця та Соловія». Яким постає билинний богатир у цій героїчній пісні?

3. Що вам відомо про фольклорні балади? Назвіть фольклорні балади, які ви прочитали цього року.

4. Поясніть відмінність між фольклорними та літературними баладами. Згадайте авторів та назви прочитаних вами літературних балад.

5. У яких творах розділу «Билини і балади» порушено проблему національної незалежності?

6. Назвіть авторів балад, які у своїх творах порушили проблему людської гідності.

7. Виразно прочитайте напам’ять баладу Фрідріха Шиллера «Рукавчика».

8. Визначте жанрові особливості історичного роману Вальтера Скотта« Айвенго».

9. Як у романі Вальтера Скотта поєднано історичні факти та вигадку?

10. У яких творах зображено тему Другої світової війни? Назвіть їх авторів.

11. Як у повісті «Альпійська балада» Василя Викова розкривається проблема жертовності? Проведіть паралель між повістю В. Викова і оповіданням Джеймса Олдріджа «Останній дюйм».

12. Поясніть, що символізує останній дюйм у житті героїв Джеймса Олдріджа.

13. Які з вивчених вами творів присвячено темі дружби і кохання?

14. Поясніть, що означала для Олександра Пушкіна дата 19 жовтня.

15. Яку роль у житті героїв повісті «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна відіграє фантазія?

16. Згадайте назви віршів, присвячених темі кохання. Назвіть їх авторів. Виразно продекламуйте один із віршів напам’ять.

17. На прикладі прочитаних творів розкажіть про особливості детективної літератури. Назвіть ці твори та їх авторів.

18. На прикладі оповідань Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса поясніть сутність дедуктивного методу.

19. Схарактеризуйте особливості жанру новели. Стисло перекажіть зміст однієї з вивчених вами новел.

20. Про які моральні цінності йдеться у прочитаних у 7 класі новелах?

21. Як в оповіданні Айзека Азімова «Фах» розкрито проблему здобуття знань, освіти і самореалізації?

22. Згадайте, що таке оригінал, переклад і переспів. Назвіть прізвища відомих вам українських перекладачів.