Зарубіжна література. 7 клас. Міляновська

Теорія літератури. Образ автора

Слово автор у перекладі з латинської означає засновник, творець. Вам уже відомо, що в літературознавстві автором називають особу, яка створила (написала) той чи інший твір. Однак, коли ми говоримо про образ автора, то маємо на увазі відображення у творі світогляду автора, його переконань, життєвого досвіду, розуміння світу і людини.

Водночас літературознавці твердять, що повністю ототожнювати реального (біографічного) автора-людину із автором-творцем художнього тексту не можна. Образ автора пов’язаний лише з певним твором та його художнім світом і може суттєво відрізнятися від реальної особистості письменника.

Часто образ автора сприймається читачами твору як образ співрозмовника, таким чином з’являється ефект діалогу з ним.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Готуємося до роботи з твором

 • 1. Розкажіть, що ви знаєте про юність Олександра Пушкіна.
 • 2. Чому роки навчання стали для поета найкращими?
 • 3. Що вам відомо про Царськосільський ліцей?
 • 4. Що означала в житті випускників ліцею дата 19 жовтня?

Працюємо над текстом твору

 • 5. Кому адресовано вірш-послання «19 жовтня 1825 року»?
 • 6. Які факти з життя поета стали основою цього ліричного твору?
 • 7. Хто став підтримкою поетові в роки заслання?
 • 8. Що свідчить про теплу дружбу між випускниками ліцею?
 • 9. Які почуття висловлює поет у цьому посланні?
 • 10. Як склалася доля друзів-ліцеїстів?
 • 11. Визначте ідею твору «19 жовтня 1825 року».
 • 12. У бібліотеці або в Інтернеті знайдіть текст вірша О. Пушкіна «19 жовтня 1825 року» мовою оригіналу і виразно прочитайте.
 • 13. Знайдіть у тексті епітети. Яку роль вони виконують у творі?

Застосовуємо поняття з теорії літератури

 • 14. Що таке образ автора? У чому відмінність між автором-творцем і образом автора?

Міркуємо самостійно

 • 15. А які взаємини між учнями у вашому класі? Від кого, на вашу думку, залежать дружба і щирість між однокласниками? Як ви гадаєте, що таке справжня дружба?

Виконуємо творчі завдання

 • 16. З’ясуйте день і рік заснування вашої школи.
 • 17. Напишіть кілька речень про те, за що ви щиро вдячні своїй школі.