Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 57. Дослідження океанів і атмосфери. Підкорення найвищих вершин світу

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • нову галузь географічної науки — космічне землезнавство;
 • сучасні дослідження космосу, атмосфери, Світового океану;
 • ресурсне значення Світового океану.

Виникнення нової галузі географічної науки та сучасні дослідження атмосфери, океанів

• Пригадайте з попередніх параграфів, які взаємозв’язки існують між океаном та атмосферою?

Важливу роль у сучасному пізнанні природи відіграють космічні дослідження. З космосу спостерігають за погодою, досліджують зміну рівня Світового океану, попереджають про можливість екологічних катастроф, вивчають рухи земної кори. Завдяки космічним знімкам створюють детальні карти земної поверхні, розгадують таємниці Землі. Отже, швидкими темпами розвивається нова галузь сучасної географії — космічне землезнавство.

У попередньому параграфі ми ознайомилися із діяльністю науковців в Антарктиді. Саме на станції «Академік Вернадський» було з’ясовано глобальну проблему потоншання озонового екрана. Нині широко використовують космічні знімки для довгострокових прогнозів погоди, вивчення природних процесів, спостережень за змінами клімату в різних місцях Землі.

Перейдіть за адресою https://cutt.ly/c2Ogqcc або за QR-кодом, та дізнайтесь більше про дослідження атмосфери.

Ресурсне та кліматоутворювальне значення Світового океану

Океанічне дно приваблює людину своїми практично невичерпними запасами корисних копалин. Уже кілька десятиліть людина видобуває нафту, газ із незначних глибин. Цінні поклади рідкісних металів, що використовуються в промисловості для виготовлення сучасних виробів (наприклад електрокарів, мобільних телефонів та акумуляторів), виявили науковці Японії. Прогнозують, що запасів такого родовища може вистачити на сотні років. Морська вода є цінним ресурсом: з неї видобувають солі та інші корисні речовини (мал. 74).

Мал. 74. Класифікація ресурсів Світового океану

Світовий океан не тільки вкриває більше 71% площі нашої планети, а й поглинає сонячну енергію. Ця надзвичайна здатність зберігати та виділяти тепло, надає океану головну роль у стабілізації кліматичної системи Землі. Океан є природним регулятором клімату на планеті завдяки циркуляції холодних та теплих водних мас.

Прагнучи досягти вершин не тільки наукових, але і фактичних, люди щороку здійснюють екстремальні подорожі до найвищих вершин. Це складно через надто розріджене повітря, дихати яким стає важко через нестачу кисню. Багато вершин вкриті гірськими льодовиками. Тому подорож потребує спеціального устаткування, фізичної витривалості та володіння методами надання першої медичної допомоги. Такі подорожі стають цінними для науки, наприклад, коли фіксують факти зменшення площ льодовиків унаслідок змін клімату.

Перейдіть за адресою https://cutt.ly/u2OfsVY або за QR-кодом та дізнайтесь про українську альпіністку, яка виконала програму «семи вершин».

Де в Україні знаходиться «Білий слон»? Міркуючи над цим запитанням багато хто з вас висловлюватиме припущення про зоопарки, у яких можна побачити велетня-ссавця. Але мало хто знає, що саме так називають вершину Українських Карпат.

Підсумки параграфа

В наш час активно розвивається космічне землезнавство — наука, що допомагає пояснити і прогнозувати природні / антропогенні процеси. Між атмосферою та океаном відбувається тісна взаємодія, тому їх вивчають комплексно. Океан є не тільки джерелом цінної сировини та корисних копалин, але і стабілізує кліматичну систему Землі.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке космічне землезнавство? Завдяки чому ця наука розвинулася? Які її основні досягнення?
 • 2. У чому полягає важливість досліджень Світового океану?
 • 3. Які цінні ресурси поширені на океанічному дні?
 • 4. Поясніть кліматорегулювальну функцію Світового океану.

Перевірте себе

1. Що не входить до вивчення космічного землезнавства?

 • а) клімат
 • б) погода
 • в) океанічні течії
 • г) мікроорганізми ґрунту

2. Як називають організми, що вирощують на штучних фермах із використанням океанічної води?

 • а) марикультура
 • б) океанічна органіка
 • в) біота
 • г) планктон

3. До якої групи ресурсів Світового океану належить кухонна сіль?

 • а) біологічних
 • б) мінеральних
 • в) енергетичних
 • г) паливних

Виконайте вдома

Створіть лепбук за вибором: «Підкорення Евересту», «Альпи — найвищі гори Європи», «Українці — підкорювачі гірських вершин світу». Презентуйте роботи в класі та оцініть роботу один одного.