Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 55. Вплив циклічних процесів у природі на організм людини

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • циклічні процеси у природі та їх причини;
 • вплив природних циклів на організм людини;
 • способи пристосування організму людини до впливу природних циклів.

Поміркуйте і поясніть слова давньогрецького мислителя Платона «Усе людське життя має потребу в ритмі та гармонії».

Які причини циклічних процесів у природі і житті людини?

Як вам уже відомо, більшість процесів у природі підпорядковуються закономірності циклічності або ритмічності. Передусім, циклічність процесів на Землі зумовлена її обертанням навколо Сонця та своєї осі. Цим спричинені періодичні зміни освітленості, коливання температури, вологості та інших чинників неживої природи.

Чим зумовлена зміна дня і ночі; зміна пір року на Землі? Які пристосування до змін пір року є в рослин і тварин?

Циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів, що відбуваються у живій природі, називають біологічними ритмами або біоритмами.

Причини біологічних ритмів — циклічні зміни зовнішніх геофізичних чинників (геомагнітне поле, температурні коливання тощо, добове обертання Землі, припливно-відпливні рухи Місяця). Зовнішні чинники спричиняють здатність організмів реагувати на плин часу періодичними змінами процесів у кожній його клітині.

Біоритми людини дають змогу організму пристосовуватися до мінливих умов життя. Такі пристосування відбуваються впродовж усього життя, бо постійно відбувається зміна навколишнього середовища. Змінюються пори року, наростає і спадає сонячна активність, вирують магнітні бурі, а також люди просто переїжджають з одного регіону в інший — і все це вимагає від організму здатності до адекватної відповіді.

Найважливіший для людини добовий ритм, а саме: чергування сну і неспання. Добовий цикл властивий більшості фізіологічних процесів (коливання температури тіла, інтенсивність обміну речовин тощо).

Перейдіть за адресою https://cutt.ly/K2ADbpO або за QR-кодом та прочитайте цікаві факти. Поділіться враженнями, який факт вразив вас найбільше.

Вплив природних циклів на організм людини

Подібно до добових коливань активності органів, відбуваються і сезонні коливання. Ритмічно, у такт сезонних змін всієї природи на Землі змінюється стан шкіри, волосся і весь організм людини. Найбільшу активність фізіологічні процеси мають, як правило, у світлий, теплий час року — улітку, найменшу — у темний, холодний час року — узимку. Особливо взимку людина відчуває нестачу певних речовин, вітамінів, зокрема вітаміну С. Оскільки людина взимку не припиняє трудову діяльність, тому життєві сили їй доводиться підтримувати різними способами.

Робота в парі

Підготуйте повідомлення про те, як ви підтримуєте свою працездатність у холодну пору року.

Способи пристосування організму людини до впливу природних циклів

Як відомо, у певний час в організмі людини відбувається повний цикл змін. З початком кожного періоду можливості організму починають збільшуватися, потім стабілізуються, а далі зменшуються, потім — знову збільшуються. Науковці вважають, що програма біоритмів закладається в людини від народження і є індивідуальною та неповторною, як відбитки пальців.

У добовому ритмі дуже яскраво виражається закон зміни протилежних функціональних станів людини — сну і неспання, фізичної активності та спокою. Ці ритми є індивідуальними і зумовлені особливостями роботи мозку кожної людини.

Пригадайте, які існують типи людей за характером добових ритмів. Науковці розробили тести, на основі яких можна визначити індивідуальний тип людини. Якщо хочеш визначити, хто ви (сова, жайворонок чи голуб), за QR-кодом скористайтеся тестом.

Робота в групі

Використовуючи інтернет-джерела, складіть поради щодо організації активності та відпочинку для людей-жайворонків, людей-сов та людей-голубів.

Для нормальної роботи організму необхідно, щоб усі його біоритми були узгоджені між собою. Підтримувати індивідуальний біоритм допоможе здоровий спосіб життя.

Підсумки параграфа

Циклічні процеси в природі є зовнішніми чинниками, що впливають на організм людини. У відповідь на дію цих чинників в організмі людини виникають внутрішні біологічні ритми. Ці знання необхідні для побудови доцільного розпорядку праці та відпочинку, для підтримання високої життєвої активності і для збереження здоров’я загалом. Потрібно усвідомлено постійно підтримувати індивідуальний біоритм.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Які причини циклічних процесів у природі?
 • 2. Наведіть приклади, як циклічні процеси в природі впливають на організм людини.
 • 3. Яке значення мають біологічні ритми людини?
 • 4. Чим зумовлений індивідуальний біоритм людини?
 • 5. Як організм людини пристосовується до циклічних змін у природі?
 • 6. Як можна підтримувати індивідуальний біоритм?

Перевірте себе

1. Причинами біологічних ритмів організму людини є:

 • а) біологічний годинник
 • б) циклічні зміни зовнішніх геофізичних чинників
 • в) індивідуальні особливості
 • г) зміна фаз Місяця

2. Найбільшу активність фізіологічні процеси організму людини виявляють:

 • а) взимку
 • б) влітку
 • в) на півдні
 • г) на півночі

3. Узгодженню біоритмів людини не сприяє:

 • а) дотримання розпорядку дня
 • б) раціональне харчування
 • в) захоплення комп’ютерними іграми,
 • г) помірна фізична активність.

Навчальний проєкт

Підготуйте проєкт «Що може допомогти зберегти здоров’я протягом усього життя?»