Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 47. Угруповання організмів, природні і створені людиною

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • як поділяють організми за функцією в природному середовищі;
 • що таке угруповання організмів;
 • які угруповання називають природними та штучно створеними.

Функції організмів у природі

• Пригадайте, як відбувається обмін енергії та речовини у природі.

Кожен біологічний вид виконує власну унікальну роль у природі. Отож всі організми можна згрупувати так:

 • організми-виробники органічної маси;
 • організми-споживачі готової органічної маси;
 • організми-руйнівники (перетворювачі).

• Назвіть приклади організмів кожної групи. До якої групи належать люди?

Мал. 58. Взаємозв’язки між різними групами організмів

Що таке угруповання?

Організми живуть усюди, де для них є необхідні умови: тепло, світло, вода, повітря, ґрунт, поживні речовини. Одні організми живуть у лісі, інші — у прісних чи солоних водоймах, на луках чи в болотах. Отже, на територіях з подібними природними умовами проживає певна сукупність організмів різних видів — угруповання.

Угруповання організмів, що склалися без втручання людини, називають природними. Надлишок утворених у них органічних речовин людина використовує для власних потреб.

Розгляньте приклади використання людиною ресурсів.

Деревина лісу є будівельним матеріалом, у лісі можна збирати гриби, ягоди, насіння та заготовляти лікарські трави.

Болото багате на торф — корисний компонент, який підживлює ґрунти.

На полонинах та луках випасають худобу та заготовляють сіно.

У водоймах виловлюють рибу, молюсків, водорості.

Степи часто розорюють, вони є основою сільськогосподарських угідь для вирощування культурних видів рослин.

Як бачимо природні системи мають різні угруповання організмів, які часто можуть допомогти впізнати тип ландшафту: степ, болото, полонина, ліс та інші.

Розгляньте приклади угруповань, створених людиною.

Город

Сад

Акваріум

Квітник

Лісосмуга

Поле

Ставок

Виноградник

Підсумки параграфа

Кожен вид організму виконує унікальну функцію у природі. За цією ознакою їх поділяють на виробників, споживачів та руйнівників органічної речовини. Сукупність організмів різних видів, що займають однотипні природні умови, називають угрупованням. Людина вилучає багато корисних речовин з природних та штучно створених угруповань.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Яка роль рослин у природі?
 • 2. Як людина використовує надлишок органічних речовин з природних та штучних угруповань?
 • 3. Назвіть, які природні угруповання є у вашому населеному пункті.

Перевірте себе

1. Підберіть для названих організмів спільну назву, відповідно до їх функції у природі: горіх, калина, осока, пшениця, орхідея.

 • а) виробники
 • б) споживачі
 • в) руйнівники
 • г) дерева

2. Для якої ділянки ландшафту може бути характерне угруповання з очеретом, журавлиною, бабками, жучками-плавунцями, жабами, ондатрами?

 • а) моря
 • б) озера
 • в) болота
 • г) лісу

3. Виберіть зайве:

 • а) виноградник
 • б) город
 • в) озеро
 • г) квітник

Виконайте вдома

Чи може людина обійтися без природних та штучних угруповань? Чому? Назвіть конкретні приклади, як природні та штучно створені угруповання приносять найбільшу користь людям.