Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. Ланцюги живлення. Пристосування рослин і тварин, щоб не бути з’їденими чи знайденими

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • про взаємодію неживої та живої природи;
 • що таке ланцюги живлення;
 • як тварини захищаються від хижаків.

Взаємодія живої та неживої природи

Назвіть приклади неживих природних систем.

З попередніх параграфів ви дізналися, що природне середовище не лише сукупність природних оболонок, а й складна взаємодія між ними.

• Розгляньте схему обміну енергії та речовини в природі. Чи може природна система існувати без мікроорганізмів / рослин? Чи може природна система існувати без сонячних променів? Назвіть зв’язки між живою та неживою природою. Зробіть відповідні висновки.

Мал. 56. Обмін енергії та речовини в природі

Ланцюги живлення

Отже, у природі утворилася певна послідовність взаємовідносин між видами, коли один організм є їжею для іншого, їх називають харчовими зв’язками, а послідовність видів, де кожен організм поїдається наступним, називають ланцюгом живлення. Наведемо приклади: пшениця → польова миша → сокіл; багаторічні трави → коник стрибунець → змія → орел. Ланцюги живлення можуть утворювати складну мережу.

Скористайтеся малюнком 57 і складіть власну послідовність ланцюга живлення. Чи може один і той самий організм бути з’їденим різними видами?

Мал. 57. Можливі взаємозв'язки між організмами

Пристосування рослин і тварин, щоб не бути з'їденими чи знайденими

Кожен вид у процесі свого розвитку для виживання майстерно використовує різні способи самозахисту. Найпоширенішим механізмом є захисне забарвлення, яке допомагає злитися із навколишнім середовищем. Наприклад, смужки допомагають і хижакам, і їхнім жертвам, наприклад, тиграм і зебрам, змінити візуально розміри тіла. Тварини відкритих просторів пристосовані до швидкого бігу, мають значну фізичну силу, компактне тіло та роговий чохол на кінцівках (наприклад, копита в коней, верблюдів). Потужні ікла, гострі зуби, отрута, слизька поверхня тіла — це способи захисту у тваринному світі.

Тварини використовують отруту для свого захисту. Наприклад, певні медузи настільки отруйні, що можуть завдати смертельної шкоди людині. Слизька поверхня тіла, як і різкі неприємні запахи, теж допомагають тваринам уникнути смертельного нападу.

Підсумки параграфа

У природі працюють безперервні ланцюги обміну речовинами та енергією між навколишнім середовищем та живими організмами. Такий обмін забезпечується послідовністю видів, де кожен організм поїдається іншим і називають його ланцюгами живлення. Вони складаються з тих організмів, що заселяють природну зону (пустелі, степи, широколистяні ліси, савани та інші). Види мають різні способи самозахисту.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Які живі організми можуть утворювати живу масу, використовуючи сонячну енергію та прості речовини ґрунту, води та повітря?
 • 2. Як отримують енергію тварини?
 • 3. У чому полягає важливість життєдіяльності мікроорганізмів у ґрунтах?

Перевірте себе

1. Доберіть спільну назву для таких тварин: лось, зубр, метелик, миша.

 • а) травоїдні
 • б) хижаки
 • в ) рослини
 • г) комахи

2. Якого представника бракує у ланцюгу живлення «вишня → ... → змія → яструб»?

 • а) метелик
 • б) жаба
 • в) вовк
 • г) горобець

3. Яке пристосування від хижаків НЕ характерне для змій?

 • а) швидкість руху
 • б) захисне забарвлення
 • в) роговий чохол
 • г) слизька поверхня тіла

Виконайте вдома

Чи зможете віднайти на цьому фото майстерно захованого представника? Поділіться у класі власними спостереженнями чи фотографіями маскування організмів у довкіллі. Складіть рейтинг «П’ять найкращих маскувальників у природі».