Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Організм як середовище життя

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

 • організм як середовище життя;
 • взаємозв’язки, що виникають з організмом-хазяїном.

Ми живемо в суспільстві. Між нами та іншими людьми виникають різні взаємозв’язки. Які вони? Охарактеризуйте та обговоріть це питання в класі.

Організм як середовище життя

У природі кожен організм живе не ізольовано, а в тісній взаємодії з іншими біологічними видами. Організм як середовище існування для інших організмів має свої переваги та недоліки.

Організм як середовище існування

Переваги

• стабільність водного режиму

• сталість сольового складу

• достатня кількість їжі

• захист мешканців

• часто стала температура

Недоліки

• обмеженість життєвого простору

• нестача кисню

• нестача світла

• наявність захисних бар’єрів

Хазяїн — це організм, тіло якого використовують для свого існування інші організми.

Співмешканець — організм, який оселяється на тілі або в тілі хазяїна.

Мал. 53. Організми як середовища існування для інших організмів

Якщо уважно придивитися до велетенського дерева, то можна помітити, що воно не самотнє. Його населяють різні живі організми, які формують з ним відповідні зв’язки. У дуплі може жити білка. На гілки дерев можуть сідати птахи, щоб відпочити чи поживитися комахами. Ворони, круки чи галки зів’ють на ньому гнізда. Комахи можуть запилювати квітки і харчуватися солодким нектаром та пилком. Златоочка звичайна на листочки відкладає запліднені яйця з яких вилуплюються личинки. Вони харчуються попелицями, павутинними кліщами й дрібними гусеницями. На стовбурі і гілках можуть бути лишайники. Під корою — жуки. Навіть коріння дерев оточене великою кількістю ґрунтових мешканців.

Взаємозв’язки, що виникають з організмом-хазяїном

Взаємозв’язки, що виникають з організмом-хазяїном, можуть бути різноманітними: корисними, нейтральними або шкідливими; короткотривалими або довготривалими.

Цікавим прикладом негативного впливу на організм хазяїна є гриб кордицепс, який вражає нервову систему мурах, що мешкають у Південній Кароліні (США). Цей гриб не тільки вбиває мураху, він змінює її поведінку. Вражена грибом мураха вилазить на найвищу гілку, міцно чіпляється за неї щелепами і помирає. З її тіла проростає плодове тіло гриба, поширюючи свої смертоносні спори, що будуть вражати інших мурах (мал. 54).

Мал. 54. Мураха, вражена грибом

Позитивним взаємозв’язком може бути приклад взаємодії коренів рослин з грибами. Вони обплітають корені та допомагають всмоктувати з ґрунту воду з мінеральними речовинами. Рослина вдячна за таку допомогу і надає грибу поживні речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу (мал. 55).

Мал. 55. Взаємодія коренів рослини з грибами

Робота у групі

Використовуючи додаткові джерела інформації, наведіть приклади корисних та шкідливих зв’язків, які виникають між хазяїном та його співмешканцями. Для однієї групи хазяїн — рослина, а для іншої — тварина.

Підсумки параграфа

У природі кожен організм живе не ізольовано, а в тісній взаємодії з іншими біологічними видами. Організм як середовище існування для інших організмів має свої переваги та недоліки. Взаємозв’язки, що виникають з організмом-хазяїном, можуть бути різноманітними: корисними, нейтральними або шкідливими; короткотривалими або довготривалими.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Чи існують організми, які можуть жити ізольовано? Відповідь обґрунтуйте.
 • 2. Поясніть, хто такі хазяїн та співмешканець.
 • 3. Які можуть бути взаємозв’язки між хазяїном і співмешканцем?

Перевірте себе

1. Віднайдіть ознаку, що є позитивною для організму як середовища існування:

 • а) обмеженість життєвого простору
 • б) нестача світла
 • в) захист мешканців
 • г) наявність бар'єрів

2. Який зв’язок виникає між грибом та рослиною?

 • а) нейтральний короткотривалий
 • б) негативний довготривалий
 • в) позитивний довготривалий
 • г) шкідливий короткотривалий

Виконайте вдома

Більшість із нас мають домашніх улюбленців, або мріють їх мати. Перш ніж прийняти таке важливе рішення, потрібно детально дізнатися про цю тваринку. Який спосіб життя вона веде? Чим харчується? Як правильно за нею доглядати?

Пофантазуймо! Уявіть, що ви — ветеринар. Розробіть інформаційний листок із назвою: «Здорова тварина! Профілактичні засоби боротьби із паразитами домашніх тварин!»