Пізнаємо природу. 6 клас. Мідак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Умови ґрунту як середовища життя і пристосування його жителів

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

 • як організми пристосувалися до життя в ґрунті;
 • які функції виконують організми у ґрунті.

Пригадайте, з вивченого у 5 класі, що таке вивітрювання. Як процеси вивітрювання сприяють утворенню ґрунтів?

Пристосування організмів до життя у ґрунті

У процесі розвитку біосфери ґрунти набули життєво важливого значення: більшість пристосованих до ґрунтового середовища мікроорганізмів використовують рештки рослинного і тваринного світу як джерело енергії для власної життєдіяльності. Частина організмів проживає в ґрунтах постійно (наприклад, кроти, черв’яки), інші — перебувають там тільки певний період життєвого часу (личинки деяких комах).

Пристосуватися до щільного середовища, де мало світла і повітря, складно. Особливо це стосується ссавців. Вони часто позбавлені органів зору, проте мають розвинений дотик та нюх. У разі посухи, або зниження температур тварини переміщуються вглиб ґрунту.

Мал. 52. Приклади пристосувань деяких організмів до ґрунтового середовища

• Назвіть спільні пристосування тварин у різних середовищах життя до змін температури. Чи можна вважати ґрунтове середовище таким, що найменше реагує на зміни температури? Чому?

Отже, умови ґрунту значно відрізняються від водного та наземно-повітряного середовищ. Зазначимо основні з них.

 • 1) Непроникне для сонячних променів. Тільки найближчий до поверхні шар ґрунту нагрівається енергією Сонця.
 • 2) Велика щільність, що ускладнює переміщення.
 • 3) Відносно стабільні умови зволоженості та температури.
 • 4) Обмежена кількість кисню та підвищений вміст вуглекислого газу.

Функції організмів у ґрунтах

Живі організми, що використовують ґрунт як середовище проживання, можна об’єднати у дві групи залежно від того, яку функцію вони виконують.

Перша група — велика кількість бактерій, що забезпечують процес гниття. У результаті цього процесу відмерлі рештки рослин і тварин перетворюються на корисні речовини. Наприклад, на коренях бобових рослин є спеціальні бульбочки. У них живуть корисні бактерії, які перетворюють азот з атмосфери на цінне для рослин добриво.

Друга група — дрібні безхребетні: дощові черв’яки, кліщі, личинки жуків та багато інших. Продукти їхньої життєдіяльності теж сприяють надходженню в ґрунт поживних речовин, оскільки вони пропускають через своє тіло грудочки землі. Проте вони виконують й іншу важливу функцію: просуваючи в ґрунті своє тіло, розпушують ґрунт і створюють таким чином умови для потрапляння повітря.

• Поміркуйте, чому дощовий черв’як вилазить із середовища ґрунту та переміщується на поверхні землі після дощів. Яку життєво необхідну функцію ця істота задовольняє завдяки такій поведінці?

Ґрунтове середовище заселене нерівномірно. Наприклад, піщані й важкі глинисті ґрунти є менше придатні для життя, ніж чорноземи. Також кількість організмів зменшується зі збільшенням глибини ґрунтового середовища.

Підсумки параграфа

Ґрунт — це особливе природне утворення, що має унікальну функцію родючості. Вона забезпечується як наявними корисними мінеральними речовинами, так і життєдіяльністю організмів. Зазвичай ґрунти є середовищем життя дуже дрібних за розмірами (мікроскопічних) організмів, які використовують відмерлі рештки рослин і тварин для власної життєдіяльності. У ґрунті пристосувалися до життя велика кількість комах та інших безхребетних.

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Назвіть головні особливості ґрунту як середовища життя.
 • 2. Яку важливу функцію виконують організми в ґрунтах?
 • 3. Чому ґрунти мають менше кисню, ніж водне та наземно-повітряне середовище?
 • 4. Поясність, чому кількість живих організмів у ґрунті зменшується з глибиною?

Перевірте себе

1. Яка оболонка Землі стала основою для створення ґрунтів?

 • а) літосфера
 • б) гідросфера
 • в) атмосфера
 • г) термосфера

2. Яка причина зумовлює складність переміщення організмів у ґрунті?

 • а) нестача світла
 • б) нестача кисню
 • в) нестача вологи
 • г) велика щільність

3. Яка група організмів ґрунту забезпечує процес гниття?

 • а) жуки
 • б) безхребетні
 • в) бактерії
 • г) черв’яки

Виконайте вдома

Прочитайте опис зовнішнього вигляду типового мешканця ґрунту — крота європейського та усно поясніть специфіку пристосування цього виду до ґрунтового середовища.

«Кріт європейський (або кріт звичайний) має подовжене циліндричне тіло. Очі крихітні, у деяких представників закриті шкірою. Зовнішнього вуха немає. Хутро, зазвичай, матово-чорне, коротке, росте вгору та однаково легко лягає вперед і назад. Кріт линяє не 1-2, як більшість звірів, а 3 або 4 рази на рік. Волосся хвоста виконує функцію дотику».